Pressemeddelelse

28 sep. 2023 København, DK

Nyt EY-skatteværktøj dækker op til 95 pct. af børsnoterede selskaber

Stor interesse for nyt værktøj, som kan give et billede af virksomheders skattebetalinger, og undersøge op mod 95 pct. af enhver portefølje.

Pressekontakt
Jakob Wandel

Head of PR, EY Danmark

Spinder den gule tråd, der binder de strategiske PR-aktiviteter sammen i forlængelse af EY's forretningsmæssige mål. Far til to piger.

Relaterede emner Tax

Stor interesse for nyt værktøj, som kan give et billede af virksomheders skattebetalinger, og undersøge op mod 95 pct. af enhver portefølje.

På blot tre måneder har EY’s nye skatteværktøj, som kan analysere virksomheders skattebetalinger, gennemgået et gedigent vokseværk. Hvor værktøjet - Sustainable Tax Data Analyzer - ved lanceringen i maj udelukkende opererede med danske og amerikanske virksomheder, er dækningsområdet nu udvidet til at kunne undersøge 95 procent af en given investors portefølje af investeringer i børsnoterede selskaber over hele verden.

”Det er en markant udvidelse, og det har da også påkaldt sig bred dansk og international interesse blandt investorer og andre stakeholdere,” siger Jan Huusmann, adm. direktør i EY Danmark, med henvisning til, at værktøjet i sommerens løb er blevet demonstreret for et dusin pensionsselskaber, som både omfatter danske og udenlandske pensionskasser. 

Sustainable Tax Data Analyzer kan gennem dataanalyse give et samlet billede af en virksomheds skatteansvarlighed og sætte det i relation til både nationale og internationale krav. Dermed kan investorer, såsom pensionskasser, få en lettilgængelig indikation af, om de virksomheder, de investerer i, betaler den skat de skal, eller om de for eksempel gemmer penge i skattely. Dette er oplysninger, der har høj relevans hos investorer og andre stakeholdere.

”I de senere år er der inden for ESG-agendaen kommet en markant offentlig og politisk bevågenhed om virksomheders skattebetalinger, der betragtes som en del af deres samfundsansvar. Derfor er det også naturligt, at investorerne i stigende grad ønsker at holde øje med netop skattemoralen blandt de måske hundreder eller tusinder af virksomheder, der indgår i deres investeringsporteføljer. Det er en dagsorden, som vi nu kan understøtte med dette værktøj, der giver en hidtil uset gennemsigtighed på området,” siger Jan Huusmann.

Kombination af skatteindsigt og teknisk knowhow

Sustainable Tax Data Analyzer er blevet til i samarbejde med Danmarks største arbejdsmarkedspensionskasse, PKA. Det er EY Danmark, der har udviklet selve værktøjet, og fundamentet blev lagt ved at kombinere revisions- og konsulenthusets indsigter i skatteforhold og -lovgivning med dets tekniske knowhow.

”Det er denne kombination af skattefaglighed og dataanalyse, der er det unikke ved værktøjet,” siger Hans From, der er executive director i EY Danmark og Skatteansvarlig for Bæredygtige Investeringer, og som har haft en nøglerolle i udviklingen af applikationen.

”Dataanalysen bygger på offentligt tilgængelige data, som vi indhenter et hav af. Disse data bliver derefter behandlet og udmønter sig i en ”tax-risk-score”, som er en indikation af niveauet af skattebetalinger hos hver enkelt virksomhed i forhold til gældende lovgivninger. Når dette billede først er tegnet, er det op til investorerne selv at følge op på analyseresultaterne. Det kunne for eksempel være ved at styre helt uden om de selskaber, der bonner ud som nogle, man skal være opmærksom på. Eller det kan være at gå i dialog med dem for at få uddybet selskabets skattebetalinger,” siger Hans From.

Ifølge Joseph Asmar, der er Dataansvarlig for Bæredygtige Investeringer i EY Danmark, er det de tekniske muligheder for at behandle en stor mængde data, der fører til, at analyseværktøjet er i stand til at frembringe dette hidtil usete helhedsbillede af virksomheders skattebetalinger.

”Dataanalyse er per definition systematisk, og det fører til objektive og sammenlignelige resultater. Når vi så gennemfører analysen med de store mængder data, som vi gør, får vi et meget fuldstændigt billede, ovenikøbet frembragt på en meget tidseffektiv måde,” siger Joseph Asmar.

I kølvandet på den høje dækningsgrad, som Sustainable Tax Data Analyzer nu er oppe på, er det planen, at værktøjet skal udbydes globalt via EY’s verdensomspændende netværk.

Yderligere information, kontakt venligst:

  • Inge Heinrichsen, Skattepartner, e-mail: inge.heinrichsen@dk.ey.com | tlf. +45 2529 3761
  • Hans From, Skatteansvarlig for Bæredygtige Investeringer, e-mail: hans.from@dk.ey.com | tlf. +45 5151 4326
  • Joseph Asmar, Dataansvarlig for Bæredygtige Investeringer, e-mail: joseph.asmar@dk.ey.com | +45 2529 6760