Foto af Thomas Hjortkjær Petersen, EY

Thomas Hjortkjær Petersen

Partner, Financial Services, EY Danmark

Ledende Partner på revisions- og rådgivningsopgaver i den finansielle sektor. Underviser inden for den finansielle sektor. Eksaminator på den mundtlige revisoreksamen.

Thomas er ledende Partner på revisions- og rådgivningsopgaver i den finansielle sektor, herunder ansvarlig for fintech, og indgår i den daglige ledelse af EY Financial Services.

Thomas er uddannet statsautoriseret revisor og certificeret af Finanstilsynet til at påtegne årsrapporter for pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Han har mere end 20 års erfaring med revisions- og rådgivningsopgaver for et bredt udsnit af finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, kapitalforvaltere, private equity, betalingsformidling og fintech.

Thomas er desuden underviser på CBS bestyrelsesuddannelsen for finasielle virksomheder og er mundtlig eksaminator til revisoreksamen.

Building a better working world – sådan gør Thomas en forskel

"Som offentlighedens tillidsrepræsentant bidrager vi med holdbare løsninger i revisions- og rådgivningsopgaver med henblik på at leve op til EY’ mission om building a better working world."

Kontakt Thomas