Varmesektoren

I Energi og forsyning

Vi lægger stor vægt på, at de løsninger, vi foreslår, er tilpasset netop dit varmeselskabs strategi, hvilket vi sikrer via en løbende dialog om ny lovgivning og sparring om gældende regler. 

Relaterede emner Energi og forsyning

Det kan EY gøre for dig

Der har i en årrække været fokus på effektivitet og sideløbende hermed har fjernvarmeselskabernes regnskabsaflæggelse i nogen tid været genstand for opmærksomhed, bl.a. i forhold til reglerne om prisfastsættelse, afskrivninger og henlæggelser.

Vores eksperter i Energi & forsyning har i mange år rådgivet fjernvarmesektoren om de strategiske udfordringer og muligheder, som lovgivningen og regnskabsaflæggelsen medfører. Vi har udgivet flere artikler om emnet og har indgående erfaring med prisfastsættelse, afskrivninger og henlæggelser. Denne omfattende viden og erfaring stiller vi til rådighed for vores kunder.

Rådgivning og revision til offentlige og forbrugerejede fjernvarmeforsyninger

Vi lægger stor vægt på, at de løsninger, vi foreslår, er tilpasset netop dit varmeselskabs strategi, hvilket vi sikrer via en løbende dialog om ny lovgivning og sparring om gældende regler. Vores ydelser omfatter blandt andet rådgivning om:

  • Optimering af varmeprisregnskaber/takstfastsættelse
  • Langtidsbudgetter
  • Afskrivning og henlæggelser
  • Økonomistyring
  • Skat, moms og afgifter.
     

Kontakt os