1 mar. 2023
Mand går på line over havet

Sammenhænge mellem oplysningsskema og transfer pricing compliance

Af Henrik B. Dalsgaard

Transfer Pricing Associate Partner, International Tax and Transaction Services, EY Danmark

Brænder for at hjælpe kunder med transfer pricing-udfordringer og nye tekniske løsninger. Aktivt og sporty familieliv med tre børn. Nyder afslapning i Italiens solrige bakkerne.

1 mar. 2023
Relaterede emner Tax

Der er en direkte sammenhæng mellem oplysningsskemaet og transfer pricing-dokumentationen. Det er derfor vigtigt, at de indsendte oplysninger stemmer overens.

Opsummering: 
  • I oplysningsskemaet skal virksomhederne oplyse, hvorvidt de har haft kontrollerede transaktioner samt omfanget af disse.
  • Oplysningerne fra oplysningsskemaet skal stemme overens med oplysningerne, der bliver dokumenteret i virksomhedernes transfer pricing dokumentation.
  • Netop nu udsender myndighederne breve til de virksomheder, som har angivet i deres oplysningsskema, at de er transfer pricing-dokumentationspligtige, men hvor man ikke har modtaget dokumentationen.

Virksomheder er underlagt transfer pricing-dokumentationskravet, hvis de har 250 eller flere ansatte, eller hvis omsætningen overstiger DKK 250 millioner og balancesummen overstiger DKK 125 millioner. Såfremt at disse grænseværdier er overskredet på koncernniveau, er det lovpligtigt at udarbejde og indsende transfer pricing-dokumentationen jf. Skattekontrollovens (”SKL”) § 39. Hvorvidt man overskrider grænseværdierne skal angives i oplysningsskemaet.

I visse situationer kan det dog være svært at afgøre, hvorvidt man er omfattet af dokumentationskravet eller ej (fx transaktioner med særlige lande), og derfor har EY udarbejdet et hjælpeværktøj, som kan tilgås her: Check your need for transfer pricing documention in Denmark.

En del af oplysningsskemaet indeholder spørgsmål, der indebærer, at virksomhederne skal oplyse om deres kontrollerede transaktioner. Virksomhederne skal tage stilling til en række feltbeskrivelser, hvor der skal angives ”ja/nej”. De indledende feltnumre omhandler blandt andet, hvorvidt virksomheden har haft kontrollerede transaktioner, spørgsmål om bestemmende indflydelse og antallet af ansatte og omsætning/balancesum. Dernæst, angives hovedaktivitetsområde, og det nøjagtige antal enheder man har  haft kontrollerede transaktioner med i Danmark og i udlandet. Informationerne skal være reflekteret i transfer pricing-dokumentationen.

Oplysningsskemaet indeholder også en oversigt over, hvilke typer af kontrollerede transaktioner virksomheden har haft. Under kontrollerede transaktioner relevant for resultatopgørelsen fremkommer eksempelvis felt nr. 513a, hvor virksomhederne skal angive, om der har været kontrollerede transaktioner af udgifter til serviceydelser, herunder management fees, og fordelte omkostninger. Såfremt virksomhederne angiver ”ja” til dette felt, så vil bruttobeløbet skulle angives for de samlede udgifter, samt de stater, hvori modparten/modparterne i transaktionen er hjemmehørende. Denne del af oplysningsskemaet er opdelt i fire felter, hvor felt 1 angiver, at man kun har haft kontrollerede transaktioner i Danmark, felt 2, at man også har haft i EU/EØS, felt 3, også i stater udenfor EU/EØS og felt 4, også i stater udenfor EU/EØS uden transfer pricing-relevant DBO.   

Det samme vil gøre sig gældende for de kontrollerede transaktioner, som hører under balancen, som eksempelvis køb/salg af immaterielle aktiver, køb/salg af materielle anlægsaktiver samt om der har været ydet kontrollerede lån.

Virksomhederne skal derfor have styr på sine kontrollerede transaktioner inden oplysningsskemaet udfyldes. Får man krydset forkert af i felterne, risikerer man at ifalde strafansvar efter SKL §84. Dette sker, hvis man korrekt har angivet, at man ikke opfylder grænseværdierne, jf. ovenfor, men urigtigt oplyser, at man ikke har haft kontrollerede transaktioner med en stat udenfor EU/EØS, som Danmark ikke har en transfer pricing-relevant DBO med (fx Hong Kong). Det strafbare forhold er her, at man har tilkendegivet overfor Skattemyndighederne, at man ikke er omfattet af den begrænsede dokumentationspligt i SKL §40, stk. 1.

Nedenfor er sammenhængen mellem oplysningsskemaet og transfer pricing-dokumentationen illustreret. Det ses, at hvis virksomheden har haft et eller flere koncerninterne lån (angives i felt 532a), så vil summen af de analyserede lån i transfer pricing-dokumentationen skulle rummes i det interval, som er angivet i felt 532a.

Illustration af sammenhængen mellem oplysningsskemaet og transfer pricing-dokumentationen

Oplysningsskemaet bruges af myndighederne både før og under en transfer pricing-revision. Forkert udfyldelse og/eller væsentlige uoverensstemmelser, vil derfor kunne påvirke myndighedernes undersøgelse af transfer pricing-dokumentationen. 

For kontrollerede transaktioner der involverer hovedaktionærer, er der udarbejdet en særlig elektronisk blanket (04.021) til hovedaktionæren.

I skrivende stund udsender myndighederne breve til de virksomheder, som har angivet i oplysningsskemaet, at de er dokumentationspligtige, men hvor myndighederne endnu ikke har modtaget dokumentationen – hvilket potentielt kan medføre en bøde. Myndighederne påpeger dog, at der kan være tale om fejl i oplysningsskeamet, hvor virksomhederne har angivet sig som dokumentationspligtige, men hvor de i realiteten er fritaget. Dette er endnu et eksempel på, hvordan afkrydsningen i oplysningsskeamet kan have direkte konsekvens for virksomhedernes transfer pricing-dokumentation.

Samlet set er overholdelse af de gældende regler for udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation og oplysningsforpligtigelsen i oplysningsskemaet vigtigt at være opmærksomme på. Manglende overholdelse af reglerne kan resultere i bøder for virksomhederne, da både indsendelse af oplysningsskema og rettidig udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation er omfattet af de almindelige bødebestemmelser i Skattekontrolloven.

EY står til rådighed såfremt der skal ydes assistance til udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation og oplysningsskema, samt hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.

Sammendrag

Processen for udarbejdelse af transfer pricing-dokumentationen starter allerede ved indsendelsen af oplysningsskema. Her skal virksomhederne angive de kontrollerede transaktioner de er omfattet af. Oplysningerne skal udfyldes og være i overensstemmelse med den efterfølgende udarbejdelse af transfer pricing-dokumentationen. Ved fokus på korrekt udfyldelse af oplysningsskema, vil det være med til at myndighederne kan afstemme de kontrollerede transaktioner, og samtidigt overholde regler og retningslinjer. 

Om denne artikel

Af Henrik B. Dalsgaard

Transfer Pricing Associate Partner, International Tax and Transaction Services, EY Danmark

Brænder for at hjælpe kunder med transfer pricing-udfordringer og nye tekniske løsninger. Aktivt og sporty familieliv med tre børn. Nyder afslapning i Italiens solrige bakkerne.

Related topics Tax