11 minutters læsetid 26 maj 2021

      Bjergbestiger på bjergtop ved solnedgang

Hvordan 5G-udbydere kan hjælpe forskellige brancher med at få fremgang

Forfattere
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

Lokal kontakt

Partner i EY og Markedsleder for Assurance i EY Danmark

Markedsleder for Assurance i EY Danmark og Growth Market Leader i EY Danmark

11 minutters læsetid 26 maj 2021
Relaterede emner TMT

5G-udbydere skal undervise, inspirere og understøtte deres erhvervskunder, så de kan få maksimalt udbytte af 5G's rolle som katalysator for forretningstransformation.

Kort fortalt
 • Som følge af COVID-19-pandemien er 52 % af virksomhederne mere interesserede i 5G og IoT.
 • 74 % af virksomheder mener, at 5G vil være en del af deres organisations forretningsprocesser inden for de næste fem år.
 • Mere end 79 % af virksomheder mener, at deres organisation vil prioritere udbydere, der kan levere 5G-forretningsresultater som samarbejdspartnere, snarere end rene omkostnings- eller teknologifordele.

Resultater fra den seneste EY-undersøgelse af virksomhedernes holdninger Gentænkning af forskellige branchers fremtid fremhæver de transformative muligheder i et 5G-baseret Internet of Things (IoT). Presset fra COVID-19-pandemien tvinger organisationer til at fremskynde deres dagsorden vedrørende ny teknologi – med 5G i en afgørende rolle – efterhånden som nye anvendelsesområder kommer for dagen.

Samtidig giver disse hastige forandringer af efterspørgslen telekommunikations- og udstyrsudbydere et større ansvar for at undervise, inspirere og understøtte deres kunder. Selv om der er praktiske udfordringer, der skal overvindes, er det mest presserende problem for udbyderne, at forbedre den måde, de opfattes på. Lige nu opfattes kommunikationstjenesteudbydere (CSP'er) ikke som digitale forandringseksperter, hvilket begrænser deres relevans set fra virksomhedernes synspunkt. Den næste bølge af virksomheder kræver, at serviceudbydere skal være betroede partnere, der leverer varige forretningsresultater.

5G's mulighedsbarometer

74 %

af virksomheder mener, at 5G vil være en del af deres organisations forretningsprocesser inden for de næste fem år.

 • Metode

  • Undersøgelse blandt 1.010 ledere på tværs af otte brancher
  • Gennemført: februar–marts 2021
  • Geografi: globalt, vægtet mod Nordamerika, Europa og Asien
  • Virksomheder: forskellige segmenter baseret på omsætning og antal medarbejdere (mere end 1 mia. USD i årlig omsætning eller budget og mere end 1.000 ansatte)
  • Spørgeskema: for visse spørgsmål blev lederne bedt om at vælge deres tre foretrukne svar fra en foruddefineret liste af valgmuligheder. For andre spørgsmål blev der anvendt udsagn med fem muligheder, der kunne vælges imellem.

Der er tre vigtige trin, som 5G-udbydere bør tage, for at hjælpe deres erhvervskunder med at drage fuld fordel af de nye muligheder med 5G-baseret IoT. 

1. Tilpas jeres 5G-vision til de krav, som virksomhederne stiller efter pandemien

Interessen for 5G er højere end nogensinde, men at konvertere dette til meningsfuld anvendelse kræver, at udbyderne kan tilfredsstille brugskravene og samtidig levere en overbevisende 5G-vision. 

2. Overbevis kunderne om, at I er den ideelle partner til at levere digital transformation med 5G

5G-udbydere bør gå fra at være leverandører til at være partnere, og levere end-to-end-løsninger, der skaber forretningsresultater via optimerede økosystemplaceringer.

3. Tilpas jeres tilgang til behovene i den specifikke branche, region og købergruppe

Fleksible kundeinteraktioner er essentielle: tilpas jeres tilgang til at kunne servicere den mere krævende eller mindre engagerede kunde, mens I arbejder målrettet på købergrupper uden for teknologifunktionen.

(Chapter breaker)
1

Kapitel 1

Tilpas jeres 5G-vision til de krav, som virksomheder stiller efter pandemien

Virksomheder er mere afhængige af deres teknologileverandører end nogensinde før.

Ud over de øvrige dybtgående konsekvenser har COVID-19-pandemien fremskyndet virksomhedernes digitale forandringsplaner, hvilket har givet større efterspørgsel efter nye teknologier, der kan spille en central rolle i deres genoprettelse efter pandemien. Dette skaber nye muligheder for virksomhedernes serviceleverandører: hovedparten af dem, der besvarede spørgeskemaet, giver nu udtryk for, at krisen har ført dem tættere på deres teknologileverandører.

COVID-19 har styrket virksomhedernes interesse i 5G og IoT

5G og IoT har en mere fremtrædende position i virksomhedernes overvejelser end nogensinde før. 52 % af respondenterne sagde, at pandemien har styrket deres organisations interesse i 5G og IoT, hvorimod kun 13 % sagde, at interessen var reduceret. Samtidig var 41 % enige i, at krisen har givet ledelsen større fokus på 5G's muligheder. Dette er en vigtig udvikling, der afspejles andetsteds af et fald i det antal af respondenter, der fra år til år rapporterer om manglende ledelsesstøtte som en udfordring i forhold til 5G.

5G's betydning afspejles i virksomhedernes langsigtede udgiftsplaner. 56 procent af organisationerne har planer om at investere i 5G inden for de næste et til tre år, hvilket er den højeste andel for nogen ny teknologikategori. På den baggrund vil 5G overhale både nedarvet IoT og augmented eller virtual reality med hensyn til virksomhedsimplementering i de kommende år.

Præferencerne for 5G-baserede IoT-anvendelser udvikler sig løbende

De foretrukne 5G-anvendelsesområder er også under forandring, da virksomhederne søger nye kilder til vækst, innovation og driftseffektivisering. På tværs af alle sektorer er overvågning af kritisk infrastruktur og privat netværkskapacitet er blevet vigtigere, og nævnes af henholdsvis 41 og 39 % af respondenterne. Samtidig er interessen for 5G-baserede applikationer for virtual reality (VR) eller augmented reality (AR) faldet, og nævnes af 31 % af organisationerne, sammenlignet med 35 % sidste år.

Virksomhedernes syn på sektorspecifikke anvendelsesområder er endnu mere flydende, hvilket afspejler de industrielle forandringers øgede hastighed i kølvandet på COVID-19-pandemien. 5G's rolle iden for sundhedspleje er et slående eksempel. Indsamling af helbredsdata er blevet mindre vigtigt: pandemien har vist, at sundhedssystemerne godt kan opnå dette uden 5G. Til gengæld er mere komplekse anvendelsesområder, hvor 5G kan spille en unik rolle – såsom forbundne hospitaler og fjernkirurgi – blevet vigtigere.

Dog er stigende modtagelighed over for mere komplekse anvendelser ikke udbredt i alle sektorer. Virksomhedernes syn på anvendelsesscenarier inden for automobilbranchen og transport viser en mere nuanceret holdningsændring. Selv om der er stigende interesse for selvkørende biler, er interessen for kommunikation mellem køretøjer — hvor 5G's ultralave latenstid er kritisk — faldet. Godsovervågning er et voksende fokusområde, hvilket understreger, at eksisterende IoT-områder også er kandidater for forbedring via 5G.

Disse ændrede holdninger til udvikling af anvendelsesområder skaber muligheder for 5G-udbydere, men der er også udfordringer. Evnen til at kunne skifte retning og tilpasse sig nye kundekrav er afgørende. Modstandsdygtighed og forretningskontinuitet er også blandt de vigtigste overvejelser i virksomhederne: 31 % mener, at de anvendelsesområder, som udbyderne leverer, ikke i tilstrækkeligt omfang adresserer deres behov i forhold til forretningskontinuitet. Når man ser fremad, vil håndgribelige visioner for, hvad 5G kan levere, hjælpe virksomhederne til at investere med større tiltro.

Formulering af 5G-visionen

74 %

af virksomheder mener, at udbyderne skal formulere en sammenhængende vision for 5G, så de kan opbygge en robust investeringscase.

(Chapter breaker)
2

Kapitel 2

Overbevis kunderne om, at I er den ideelle partner til at levere digital transformation med 5G

Virksomhederne ønsker, at 5G skal fungere sammen med både fremtidige og eksisterende teknologier.

Et vigtigt element i forhold til virksomhedernes indstillinger er, at virksomhederne ikke kan se, at 5G i sig selv leverer en potentiel værdiforøgelse. Virksomhederne er interesserede i 5G for at kunne drage fordel af – og at kunne bruge det sammen med – andre nye teknologier, som mange af dem allerede investerer i. Dette afspejles af deres forventning om, at 5G supplerer andre teknologier. Mere end halvdelen af respondenterne opfatter kunstig intelligens (AI), automatisering og edge computing som supplementer til deres organisations 5G- og IoT-strategier.

Disse forventninger i forhold til supplerende investeringer i nye teknologier anses ikke for at være valgfri fordele i forhold til virksomhedens 5G- og IoT-dagsorden – de anses for at være afgørende for deres succes. Virksomhedernes 5G-prioriteter understreger dette: udforskning af 5G's forhold til andre nye teknologi rangeres højest, og tilpasning af 5G og cloud- eller edge-kapacitet er især også blandt de primære fokusområder. Disse holdninger, samt interessen i den rolle, som 5G kan spille i de nye forretningsmodeller, understreger, at investering i 5G er tæt knyttet til virksomhedernes digitale forandringsrejse – en realitet, som 5G-udbydere ikke kan ignorere.

 

Virksomheders 5G-prioriteter
1. Udforsk 5G i forhold til nye teknologier
2. Udforsk 5G's indvirkning på fremtidige forretningsmodeller
3. Samkør 5G og cloud- eller edge-computerfunktioner
4. Udforsk 5G-fordele i forhold til WiFi- og 4G-teknologier
5. Afhjælp cybersikkerhedsrisici relateret til 5G

I sidste ende overvejer virksomhederne ikke 5G isoleret set. Udover relationen til andre nye teknologier, er virksomhederne også opmærksomme på, hvordan 5G kan kombineres med eksisterende teknologier og processer. Den forventede kompleksitet i forbindelse med integrering af 5G og usikkerhed i forhold til udrulningsscenarier er de primære interne udfordringer, og samtidig dem, som virksomhederne selv har kontrol over. Selv om virksomhederne bliver gradvist mere interesserede i 5G-anvendelsesområder, er mange af de usikkerheder, de står over for, af praktisk snarere strategisk art. 

Bekymringer om integration af 5G

38 %

af virksomhederne anser kompleksiteten ved at integrere 5G med eksisterende teknologier og processer for at være en primær intern udfordring.

Operatører og udstyrsleverandører opfattes som mindre kompetente i forhold til digital transformation

Virksomhedernes helhedsorienterede syn på 5G, der fokuserer på teknologiens transformative rolle, tvinger 5G-udbyderne til at interagere med deres kunder på nye måder. Det er ikke nok, at fremhæve de teknologiske fordele ved 5G. Set i det lys skal 5G-udbyderne tilpasse deres dialog med kunderne, men det vil i sig selv være en udfordring for visse typer af leverandører. Telekommunikationsoperatører er et godt eksempel i forhold til, hvordan de opfattes af virksomhederne. Selv om de tydeligvis opfattes som eksperter inden for IoT, betragter mindre end en femtedel af respondenterne dem som eksperter i digital transformation. Dette er et område, hvor leverandører af netværksudstyr også scorer lavt i forhold til andre typer af serviceleverandører til virksomheder. 

Det er helt afgørende, at telekommunikationsudbydere og teknologileverandører gør en indsats for at overkomme denne troværdighedskløft. Som tingene ser ud nu, har 64 % af virksomhederne svært ved at identificere den rigtige type af leverandør i forhold til deres 5G-strategi: traditionelle leverandører af mobilteknologi skal gøre mere for at overbevise virksomhederne om, at de er bedst egnet til at hjælpe dem.

Fleksibilitet, end-to-end-kompetencer og en samarbejdstankegang: egenskaber for den succesrige 5G-udbyder

I takt med at virksomhedernes strategier for 5G-baseret IoT udvikler sig, ændres deres krav til leverandørerne og de egenskaber, de efterspørger. Selvom konkurrencedygtige priser er vigtige lige nu, vil virksomhederne have mindre fokus på dette i de kommende år. End-to-end-løsningskompetencer vil blive stadig vigtigere, og udrulnings- og implementeringshastighed vil fortsat være vigtige egenskaber, som leverandørerne skal tilbyde.

 

  Nu Fremtiden Forandring
1 Udrulnings- og implementeringshastighed Udrulnings- og implementeringshastighed Ingen forandring
2 Konkurrencedygtig pris eller prismodel End-to-end løsningsmuligheder Op
3 Mulighed for at tilpasse og skræddersy løsningen Mulighed for at skabe nye produkter og tjenester i fællesskab Op
4 Mulighed for at skabe nye produkter og tjenester i fællesskab Forståelse for bredere forretnings- og branchebehov Op 
5 Bred vifte af servicetilbud Bred vifte af servicetilbud Ingen forandring

 

5G-udbydernes evne til at skabe nye produkter og serviceydelser sammen med deres kunder er en anden egenskab, der vil have afgørende betydning. I sidste ende vil virksomhederne have en 5G-udbyder, som de kan arbejde tæt sammen med i de kommende år. Omkostnings- og teknologifordele i sig selv vil ikke være nok til at leverandørerne kan skille sig ud i den nye verden med kommerciel 5G. Respondenterne lægger stor vægt på behovet for at opnå forretningsresultater i samarbejde med deres leverandører.

Nødvendigheden af 5G-samarbejde

79 %

af virksomheder mener, at deres organisation vil prioritere udbydere, der kan levere 5G-forretningsresultater som samarbejdspartnere, snarere end rene omkostnings- eller teknologifordele.

(Chapter breaker)
3

Kapitel 3

Tilpas jeres tilgang til behovene i specifikke regioner, brancher og kundegrupper

Europæiske virksomheder har størst risiko for ikke at drage fordel af 5G.

Selv om implementeringsraten for 5G er lovende i alle regioner, er der tegn på, at europæiske virksomheder ikke er lige så godt placerede til at drage fuld fordel af 5G's transformationspotentiale. Deres investeringsplaner er lovende, og 71 % investerer allerede eller har planer om at investere i 5G, i forhold til 73 % af alle respondenter. Dog scorer de lavere end andre regioner i forhold både til deres interesse for digital transformation via 5G og den tilknyttede efterspørgsel efter leverandører, der kan hjælpe dem med at opnå det.  

Med tanke på disse holdninger bør 5G-udbydere give ekstra opmærksomhed til erhvervskunder i denne region, og sørge for at de forstår det virkelige potentiale i 5G og de forretningsresultater, det kan levere. Dette fokus på at uddanne om 5G's potentiale og fordele er vigtigt: 29 % af de europæiske respondenter anser manglende forståelse for 5G's fordele og anvendelsesområder som en primær udfordring i deres organisation, hvilket er højere end for andre regioner.

Fokus på energirespondenter: mere krævende kunder giver nye udfordringer

Når 5G-udbydere interagerer med kunder fra forskellige industrisektorer, bør de tilpasse deres tilgang baseret på kundernes specifikke behov. Selvom visse sektorer kan have behov for yderligere undervisning i 5G's fordele, er andre allerede bedre informeret og mere krævende. Dette bekræftes af respondenterne fra energisektoren. De er mindre tilbøjelige til at nævne en manglende forståelse af fordelene ved 5G som en udfordring sammenlignet med andre sektorer, men er mere tilbøjelige til at fremskynde deres digitale transformationsprogrammer som følge af COVID-19. Energisektoren er mere tilbøjelig til at kræve en 5G-vision af udbyderne, og mere tilbøjelig til at mene, at de nuværende anvendelsesområder, som udbyderne tilbyder, ikke imødekommer deres behov. Dette understreger, at når virksomhedskunder har større selvtillid og viden i forhold til 5G's potentiale, skaber dette blot yderligere udfordringer, såsom at kunne opfylde ændrede krav til anvendelsesområder.  

Produktudviklingsteams ønsker større samarbejde med leverandører

Spørgeskemasvar i forhold til respondentens rolle giver også nogle interessante resultater. Respondenter inden for teknologifunktioner – som udgør 50 % af undersøgelsesgruppen – tenderer til at være bedre informerede i forhold til fordelene ved 5G. Medarbejdere med produktudviklingsansvar er imidlertid i en perfekt position til at hjælpe med at udvikle nye anvendelser af 5G-baseret IoT. De lægger større vægt på at styrke samarbejdet med 5G-udbydere og udvide deres involvering i 5G-forsøg og -tests. 5G-udbydere bør reagere i overensstemmelse med dette, og sørge for at deres samarbejde med kunderne inddrager roller uden for teknologifunktionen, samt at de opfylder behovet for øget samarbejde.

Hvad er 5G?
5G er den femte generation af mobilnetværket og er en videreudvikling af radiobølgeteknologien til trådløse forbindelser med øget stabilitet, hastigheder og muligheder for kommunikation for internetforbundne devices, enheder, sensorer, droner osv.  IoT device-to-device kommunikation kan fx suppleres med intelligent dataanalyse og forventes at skabe muligheder for at udvikle helt nye tjenester og digitale løsninger.

Sammendrag

Virksomhedernes interesse i 5G er steget i kølvandet på COVID-19-pandemien, men de har behov for bedre støtte fra deres leverandører, hvis de skal kunne få det maksimale ud af 5G's rolle som katalysator for gennemgribende forretningstransformation.

Om denne artikel

Forfattere
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

Lokal kontakt

Partner i EY og Markedsleder for Assurance i EY Danmark

Markedsleder for Assurance i EY Danmark og Growth Market Leader i EY Danmark

Related topics TMT