Corporate Responsibility

Ud over at drive virksomhed på ansvarlig måde er vi forpligtet til at anvende vores viden, kompetencer og erfaring til at være med til at styrke vores samfund.

Driving sustainable, inclusive growth 

Hos EY mener vi, at vi har en vigtig rolle at spille i at drive bæredygtig, inkluderende vækst.

Vi rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder om at opbygge en mere bæredygtig og inkluderende økonomi; vi hjælper med at innovere med et formål; og som stiftende medlem af The Embankment Project for Inclusive Capitalism, arbejder vi hen imod en ny rapporteringsform for virksomheder, der øger fokus på de virkelige kilder til langsigtet værdi for alle interessenter.

Mens vores indsats i høj grad bidrager til at opfylde vores mål, mener vi, at vi kan og skal gøre mere, og derfor søger vi at udvide vores indflydelse gennem samfundsansvar.

Dette omfatter at give vores medarbejdere muligheder for at kanalisere deres viden, kompetencer og erfaringer mod at drive en bæredygtig, inkluderende vækst i vores samfund – især ved at hjælpe unge med at styrke deres uddannelsesparathed og jobmuligheder, og arbejde for at fremme iværksætteri og skalere virksomheder, der gør noget ved uligheder.

Det inkluderer også at inspirere alle vores medarbejdere til at spille deres rolle i at forankre ansvar, miljømæssig bæredygtighed og inkluderende vækst dybere i alle aspekter af vores egen drift og værdikæde.

Vores synspunkt

Supporting the next generation

Den transformative tidsalder indeholder udfordringer, som adgang til uddannelse ikke kan løse alene. Når mange børn i dag vil ende i jobs, der endnu ikke findes – og når mange jobs, der findes, kan forsvinde på grund af automatisering – er vi nødt til at tænke anderledes. Derfor lægger vi større vægt på at hjælpe unge med at udvikle det rette mindset og vigtige færdigheder. Fordi vi mener, at det er disse kvaliteter, der bedst kan forberede dem på at finde og opretholde meningsfuldt arbejde, uanset hvad fremtiden bringer.

Working with impact entrepreneurs

Milliarder mennesker over hele verden er stadig udelukket fra muligheder, varer og tjenester, som de fleste af os tager for givet. Indflydelsesrige iværksættere gør det til deres job at håndtere denne ulighed. Gennem vores bidrag til at styrke deres virksomheds konkurrencekraft, produktivitet og kapacitet til bæredygtig vækst håber vi at være med til at ændre hundrede tusindvis af liv. Ved at skalere vores støtte ønsker vi at hjælpe dem med at ændre endnu flere.

Minimizing our environmental impact

Uanset hvor i verden de forekommer, rammer klimaforandringer de fattigste i samfundet hårdest og sætter væksten i fare. Derfor omfatter vores forpligtelse til at hjælpe med at fremme en bæredygtig inkluderende vækst også at gøre mere for at minimere vores miljøpåvirkning. Individuelle EY-medlemsfirmaer har allerede forpligtet sig til at blive reducere udledning af Co2 og vandforbrug. Hjulpet af en ny global miljøerklæring tilskynder vi indsatsen for at forbedre miljø og klima på tværs af vores globale organisation.