21 aug. 2023
Ung kvinde arbejder i moderne kontorbygning

Kvindelige iværksættere er Danmarks uudnyttede guldreserve

Af Søren Smedegaard Hvid

Statsautoriseret revisor og Partner i EY. Direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark.

Revisor, Partner og direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark. Højt energiniveau, nytænkende, relationsskabende og familiefar. Top dedikeret, vellidt og professionel i alt han foretager sig.

21 aug. 2023
Relaterede emner EY Entrepreneur Of The Year

Kvindelige iværksættere genererer 25 pct. større omsætning per investeret krone. Alligevel er det kun hver fjerde iværksætter som er kvinde.

For nylig læste jeg en interessant artikel om hvordan kvinders iværksætteri er på fremmarch ude i verden. Jeg blev især ramt af påstanden om, at kvindelige iværksættere i gennemsnit genererer mere end dobbelt så meget værdi per investeret krone i forhold til deres mandlige modparter. Det flugter med Dansk Erhvervs undersøgelse ”Kvindelige iværksættere 2023”, der fortæller, at kvindelige iværksættere i gennemsnit genererer 25 procent større omsætning per investeret krone end mandlige iværksættere. For Danmark, et land med en stolt tradition for innovation og entreprenørskab – men hvor kun omkring hver fjerde iværksætter er en kvinde – repræsenterer dette en hidtil uudnyttet mulighed.

Forestil dig en verden, hvor antallet af kvindelige iværksættere er lige så stort som antallet af mandlige. Forestil dig de nye virksomheder, jobs, og vækstmuligheder, der vil opstå. Forestil dig den innovative kraft, som ville opstå ud af en bredere repræsentation af menneskelige erfaringer, ideer og perspektiver. En sådan fremtid er ikke bare en drøm. Den er en gylden mulighed vi kan og bør stræbe efter at udnytte.

Kvindelige iværksættere udgør en uudnyttet kilde til bæredygtig vækst og innovation, der kan drive Danmark og vores økonomi fremad. Men for at høste gevinsterne af denne udvikling, skal vi først anerkende og adressere de barrierer, som mange kvindelige iværksættere står over for.

Finansiering er en af de største barrierer. Kvinder modtager kun en brøkdel af den kapital, der er til rådighed for iværksættere. Vi skal opfordre vores investorer til at se ud over traditionelle bias og til at støtte og finansiere kvindelige iværksættere i langt større omfang.

En anden barriere er mangel på repræsentation. Mange kvinder kan finde det svært at identificere sig med den dominerende maskuline kultur i den finansielle verden. Vi skal derfor arbejde på at skabe en mere inkluderende og mangfoldig iværksætterkultur, der afspejler det samfund vi lever i og de markeder vi betjener.

Men det handler ikke kun om at fjerne barrierer. Vi skal også være proaktive og støtte og opmuntre kvindelige iværksættere. Det betyder, at vi skal tilbyde programmer og ressourcer, der er skræddersyet til deres unikke behov og udfordringer. Vi skal arbejde for at bygge netværk, der forbinder kvindelige iværksættere med hinanden og med de ressourcer, de har brug for for at lykkes med deres virksomheder.

Iværksætteri handler om at se muligheder, hvor andre ser udfordringer. Lad os se kvindelige iværksættere som en sådan mulighed. Lad os arbejde sammen for at støtte dem, så de kan bidrage til vores samfund og økonomi på lige fod med mænd. Og lad os glæde os til at se, hvad en ny verden med lige så mange kvindelige iværksættere som mandlige vil bringe.

Det er ikke bare fair at gøre. Det er også det smarte at gøre. Ved at fremme kvindeligt iværksætteri, kan vi fremme innovation, bæredygtig vækst og velstand i Danmark. En verden med lige mange kvindelige og mandlige iværksættere er en verden fyldt med muligheder. Lad os tage fat på arbejdet med at skabe den.

Denne kronik blev bragt første gang i JFM den 17. august 2023.

Sammendrag

En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at kvindelige iværksættere genererer 25 pct. større omsætning per investeret krone end deres mandlige modparter. Dog er det kun hver fjerde iværksætter i Danmark, der er kvinde. Søren Smedegaard Hvid mener, at dette repræsenterer en gylden mulighed for dansk erhvervsliv, som vi bør stræbe efter at udnytte. Derfor må vi adressere de barrierer, som mange kvindelige iværksættere står over for, og opfordre vores investorer til at se ud over traditionelle bias og til at støtte og finansiere kvindelige iværksættere i langt større omfang.

Om denne artikel

Af Søren Smedegaard Hvid

Statsautoriseret revisor og Partner i EY. Direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark.

Revisor, Partner og direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark. Højt energiniveau, nytænkende, relationsskabende og familiefar. Top dedikeret, vellidt og professionel i alt han foretager sig.