12 dec. 2023
EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS

EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS

Af Trine Kønigsfeld Sitch

Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Kombination af revision og faglighed. Erfaring inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision af mellemstore virksomheder og store koncerner.

12 dec. 2023
Relaterede emner IFRS Assurance
EY's hjælpeværktøjer til IFRS-årsrapporter omfatter årsrapportmodeller og tjeklister til IFRS-standarderne og IFRS-bekendtgørelsen.

EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel for 2023 er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af alle gældende IFRS-standarder som godkendt af EU samt yderligere krav i årsregnskabsloven. Den illustrative IFRS-årsrapport for Industri D A/S er baseret på en fiktiv børsnoteret produktionsvirksomhed og har til formål at vise, hvordan en IFRS-årsrapport kan præsenteres for en børsnoteret koncern i regnskabsklasse D, ved at illustrere flest mulige forhold.

Hvis der er brug for yderligere inspiration, kan vi også henvise til vores internationale illustrative IFRS-årsrapportmodel 2023 for den fiktive virksomhed Good Group (International) Limited, som er udarbejdet af EY Global, og som er på engelsk.

Tjekliste til IFRS-standarderne

Til brug for kontrol af om IFRS-årsrapporten overholder de gældende krav efter IFRS-standarderne, kan EY's opdaterede IFRS-disclosure-tjekliste for årsrapporter for 2023 anvendes. Tjeklisten findes i en manuel version i pdf-format. Tjeklisten findes også i en elektronisk version – EY Intelligent Checklist, som er meget brugervenlig og indeholder en række automatiske funktioner. Den elektroniske version kan dog kun anvendes af EY's kunder, da udvekslingen af data foregår gennem vores revisionsværktøj EY Canvas. Kontakt din revisor for at høre mere om denne mulighed.

Den manuelle tjekliste er dateret 31. august 2023 og dækker kravene, der gælder ved årsafslutninger pr. 31. december 2023 eller senere. Download den manuelle tjekliste her.

Tjekliste til IFRS-bekendtgørelsen

Vi har herudover udarbejdet en tjekliste til kontrol af, at de yderligere danske krav, der fremgår af IFRS-bekendtgørelsen, overholdes. Tjeklisten findes både i en dansk og en engelsk udgave. Download tjeklisten her.

Sammendrag

EY har en række hjælpeværktøjer til brug for aflæggelse af årsrapporter efter IFRS-standarderne, som omfatter en dansk og international årsrapportmodel samt tjeklister til brug for kontrol af, at årsrapporten overholder kravene i IFRS-standarderne og de yderligere danske krav, der fremgår af IFRS-bekendtgørelsen.

Om denne artikel

Af Trine Kønigsfeld Sitch

Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Kombination af revision og faglighed. Erfaring inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision af mellemstore virksomheder og store koncerner.

Related topics IFRS Assurance