6 dec. 2021
EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS

EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

6 dec. 2021
Relaterede emner IFRS Assurance
EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS omfatter årsrapportmodeller og tjeklister til IFRS-standarderne og IFRS-bekendtgørelsen.
Årsrapportmodeller

EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel for 2021 er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af gældende IFRS-krav og de yderligere danske krav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Årsrapportmodellen har til formål at vise, hvordan en IFRS-årsrapport kan præsenteres for en børsnoteret koncern i regnskabsklasse D, ved at illustrere flest mulige forhold der kan være relevante for en børsnoteret koncern. Læs mere om årets ændringer og download årsrapportmodellen for 2021.

Hvis der er brug for yderligere inspiration, kan vi også henvise til vores internationale illustrative IFRS-årsrapportmodel 2021 for den fiktive virksomhed Good Group, som er udarbejdet af EY Global, og som er på engelsk.

Tjekliste til IFRS-standarderne

Til brug for kontrol af om IFRS-årsrapporten overholder de gældende krav efter IFRS, kan EY's opdaterede IFRS-disclosure-tjekliste for årsrapporter for 2021 anvendes. Tjeklisten findes i en manuel version i pdf-format. Tjeklisten findes også i en elektronisk version - EY Intelligent Checklist, som er meget brugervenlig og indeholder en række automatiske funktioner. Den elektroniske version kan dog kun anvendes af EY's kunder, da udvekslingen af data foregår gennem vores revisionsværktøj Canvas. Kontakt din revisor for at høre mere om denne mulighed.

Begge tjeklister er dateret 31. august 2021, og de dækker kravene, der gælder ved årsafslutninger pr. 31. december 2021 eller senere. Find den manuelle og den elektroniske tjekliste her.

Tjekliste til IFRS-bekendtgørelsen

Vi har herudover udarbejdet en tjekliste til kontrol af, at de yderligere danske krav i IFRS-bekendtgørelsen overholdes. Denne tjekliste på vores IFRS-side. Den kan alternativt tilgås elektronisk som en separat tjekliste i vores elektroniske ÅRL-tjekliste, der findes på vores område om årsregnskabsloven.

Sammendrag

EY har en række hjælpeværktøjer til brug for aflæggelse af årsrapporter efter IFRS, som omfatter en dansk og international årsrapportmodel samt tjeklister til brug for kontrol af, at årsrapporten overholder kravene i IFRS-standarderne og de yderligere danske krav.

Om denne artikel

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

Related topics IFRS Assurance