1 nov. 2022
EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS

EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Kombination af revision, faglighed, effektivitet og samspillet mellem revisionspraktikken, regnskab og værktøjer. Erfaring inden for årsregnskabsloven, revision, fonde og klasse A-virksomheder.

1 nov. 2022
Relaterede emner IFRS Assurance
EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS omfatter årsrapportmodeller og tjeklister til IFRS-standarderne og IFRS-bekendtgørelsen.

EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel for 2022 er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af gældende IFRS-krav og de yderligere danske krav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Den illustrative IFRS-årsrapport for Industri D A/S er baseret på en fiktiv børsnoteret produktionsvirksomhed og har til formål at vise, hvordan en IFRS-årsrapport kan præsenteres for en børsnoteret koncern i regnskabsklasse D, ved at illustrere flest mulige forhold der kan være relevante for en børsnoteret koncern.

Hvis der er brug for yderligere inspiration, kan vi også henvise til vores internationale illustrative IFRS-årsrapportmodel 2022 for den fiktive virksomhed Good Group, som er udarbejdet af EY Global, og som er på engelsk.

Tjekliste til IFRS-standarderne

Til brug for kontrol af om IFRS-årsrapporten overholder de gældende krav efter IFRS, kan EY's opdaterede IFRS-disclosure-tjekliste for årsrapporter for 2022 anvendes. Tjeklisten findes i en manuel version i pdf-format. Tjeklisten findes også i en elektronisk version - EY Intelligent Checklist, som er meget brugervenlig og indeholder en række automatiske funktioner. Den elektroniske version kan dog kun anvendes af EY's kunder, da udvekslingen af data foregår gennem vores revisionsværktøj Canvas. Kontakt din revisor for at høre mere om denne mulighed.

Den manuelle tjekliste er dateret 31. august 2022 og dækker kravene, der gælder ved årsafslutninger pr. 31. december 2022 eller senere. Download den manuelle tjekliste her.

For adgang til EY's tjekliste i elektronisk version - EY Intelligent Checklist følg detaljer her checklist

Tjekliste til IFRS-bekendtgørelsen

Vi har herudover udarbejdet en tjekliste til kontrol af, at de yderligere danske krav, der fremgår af IFRS-bekendtgørelsen, overholdes. 

Sammendrag

EY har en række hjælpeværktøjer til brug for aflæggelse af årsrapporter efter IFRS, som omfatter en dansk og international årsrapportmodel samt tjeklister til brug for kontrol af, at årsrapporten overholder kravene i IFRS-standarderne og de yderligere danske krav.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Kombination af revision, faglighed, effektivitet og samspillet mellem revisionspraktikken, regnskab og værktøjer. Erfaring inden for årsregnskabsloven, revision, fonde og klasse A-virksomheder.

Related topics IFRS Assurance