7 feb. 2023
Gul lastbil kører over bro ved vandfald

Skattestyrelsen påbegynder automatiseret kontrol af momsdifferencer

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

7 feb. 2023
Relaterede emner Tax

Den konkrete kontrolindsats vedrører indberetning af EU-salg uden moms.

Opsummering:

  • Andelen af virksomheder, der har angivet for lidt i moms i perioden 2018-2021, har hvert år ligget på intet mindre end 82-85 %.
  • I kontrolindsatsen vil Skattestyrelsen have adgang til at opkræve dansk moms, såfremt der ikke er foretaget korrekt indberetning.
  • Automatiserede momskontroller medfører potentielt, at Skattestyrelsen, for visse kontrolområder, kan foretage kontrol af 100 % af virksomhederne hvert år.

Skattestyrelsens kontrolindsats på momsområdet skærpes

Skatteministeriet har med udgangspunkt i Skattestyrelsens momskontroller i perioden 2018-2021 konstateret, at andelen af virksomheder, der har angivet for lidt i moms i perioden, hvert år har ligget på intet mindre end 82-85 %.

Bemærkelsesværdigt nok er der således statistisk set en væsentlig større sandsynlighed for, at virksomhederne angiver for lidt i moms, end at virksomhederne angiver korrekt moms. Alligevel har mange virksomheder aldrig stiftet bekendtskab med en momskontrol, hvilket skyldes, at Skattestyrelsen alene har kontrolleret 2 % af virksomhederne årligt.

Nogle af årsagerne til det lave antal momskontroller er, at Skattestyrelsens kontroller i høj grad har været foretaget manuelt af kontrolmedarbejdere, og at antallet af kontrolmedarbejdere ikke har været tilstrækkeligt til at foretage et højere antal kontroller. 

Skatteministeriet er opmærksomme på problemet, idet der på nuværende tidspunkt er en igangværende proces med ansættelse af yderligere 1.000 kontrolmedarbejdere frem mod 2024, ligesom en større del af momskontrollerne fremover automatiseres. Automatiserede momskontroller medfører potentielt set, at Skattestyrelsen inden for visse kontrolområder fremover kan foretage kontrol af 100 % af virksomhederne hvert eneste år.

Aktuel kontrolindsats mod momsdifferencer

Virksomhederne mærker allerede nu, at Skattestyrelsen er påbegyndt automatiserede momskontroller.

Virksomheder, der for nylig har besøgt feltet ”Moms” på deres TastSelv på skat.dk, har sikkert bemærket, at de bliver mødt med en rød boks på forsiden med overskriften ”Vi skærper kontrolindsatsen på momsdifferencer”. Skattestyrelsen skærper nemlig fra og med den 19. januar 2023 kontrollen af differencer i virksomhedernes momsindberetninger. 

Den konkrete kontrolindsats vedrører indberetning af EU-salg uden moms, hvor Skattestyrelsen foretager en automatisk kontrol af, om der er overensstemmelse mellem indberetninger i rubrik A og B og den særskilte indberetning i ”EU-salg uden moms”. Skattestyrelsen oplyser, at differencekontrollerne efter planen vil være synlige for virksomhederne fra og med juni 2023.

Konsekvenser ved fejl i momsindberetninger

I forhold til Skattestyrelsens konkrete kontrolindsats rettet mod indberetninger af EU-salg uden moms vil Skattestyrelsen have adgang til at opkræve dansk moms af de pågældende salg, såfremt der ikke er foretaget korrekt indberetning. Dette kan du læse mere om i vores artikel Skattestyrelsen skærper indsats vedr. indberetning af EU-salg.

Derudover har Folketinget sidste år vedtaget nye regler, der bl.a. indebærer, at der skal betales renter på efterangivelser og korrektioner til tidligere indberettet moms. De nye regler skelner ikke mellem årsagerne til en efterangivelse eller korrektion, hvorfor en mindre fejl, som først opdages og rettes 2-3 år senere, kan blive ganske omkostningsfuld for virksomheden. De nye renteregler forventes at få virkning i løbet af 2023. Dette kan du læse mere om i artiklen Ændrede regler for renteberegning ved korrektion af momsangivelsen.

Opfordring

Vi anbefaler generelt, at det sikres, at momsen indberettes korrekt, og at eventuelle mangler ved tidligere perioder korrigeres, herunder at EU-salg uden moms indberettes korrekt.

Sandsynligheden for, at fejl i momsindberetninger fremover bliver italesat af Skattestyrelsen, synes lige nu større end nogensinde, hvorfor det for mange virksomheder vil være en kærkommen lejlighed til hurtigst muligt at foretage en gennemgang af virksomhedens momsprocesser.

Du er velkommen til at kontakte os eller din sædvanlige momskonsulent, hvis der er spørgsmål til ovenstående, eller hvis du ønsker vores assistance til en konkret gennemgang af momsprocesserne i din virksomhed.

Kontakt 

Christopher K. Glinvad, tlf. 2529 5309 eller Asger Engvang, tlf. 4040 2260

Sammendrag

Den konkrete kontrolindsats vedrører indberetning af EU-salg uden moms, hvor Skattestyrelsen foretager en automatisk kontrol af, om der er overensstemmelse mellem indberetninger i rubrik A og B og den særskilte indberetning i ”EU-salg uden moms”. Skattestyrelsen oplyser, at differencekontrollerne efter planen vil være synlige for virksomhederne fra og med juni 2023. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax