EY - Piotr Sokalski
Staram się być zaufanym doradcą dla moich klientów, rozumieć ich potrzeby i wspierać rozwój ich biznesów.

Piotr Sokalski

EY Polska, Audyt, Partner

Piotr jest partnerem Działu Audytu EY w Gdańsku. Ekspert sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, kontroli wewnętrznej.

Piotr jest Partnerem w dziale Audytu, EY Gdańsk.

Piotr jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność Finanse i Rachunkowość.

Zdobywał doświadczenie w świadczeniu usług audytowych dla polskich oraz międzynarodowych podmiotów, głównie z branży chemicznej, paliwowej, budownictwa gazowego, hotelarskiej, przetwórstwa rybnego oraz handlu.

Poza świadczeniem usług badania sprawozdań finansowych posiada doświadczenie w dziedzinie doradztwa w zakresie rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz polityk rachunkowości, w tym audyt zgodności z ustawą SOX.

Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług badania sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polską Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Jest odpowiedzialny za raportowanie dla spółek publicznych.

Jak Piotr wciela w życie misję EY: "building a better working world"

Właściciele firm, inwestorzy i inni interesariusze ufają mojej pracy i podejmują decyzje na podstawie proponowanych przez moje zespoły rozwiązań. To ogromna odpowiedzialność, dlatego moim celem jest bycie niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów, audytu i metodologii audytu. Jednocześnie staram się być zaufanym doradcą dla moich klientów, rozumieć ich potrzeby i wspierać rozwój ich biznesów.

Kontakt