EY - Agnieszka Skręt-Bednarz

Agnieszka Skręt-Bednarz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Agnieszka posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz w kompleksowym wspieraniu klientów inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych, a obecnie w Polskiej Strefie Inwestycyjnej.

Biuro Katowice, PL

Agnieszka prowadzi szereg szkoleń i warsztatów na temat pomocy publicznej i jest prelegentem na licznych konferencjach na temat możliwości finansowania publicznego. Autorka wielu tekstów w gazetach „Gazeta Prawna” i „Puls Biznesu”.

Agnieszka pracuje w EY od 2004 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, była też stypendystką w ramach programu Sokrates-Erasmus na Uniwersytecie w Bremie.

Kontakt