Illustration af Frida Kahlo's ansigt på farvet baggrund

EY Entrepreneur Of The Year – Kriterier

Du og din virksomhed skal opfylde følgende kriterier for at deltage i EY Entrepreneur Of The Year 2024.

Generelle betingelser

(gælder ikke Life Sciences-, Startup/Scaleup og Tech-kategorierne)

 • Entrepreneuren er ejer/medejer af et dansk aktie- eller anpartsselskab og har haft det overordnede ansvar i mindst to år. Selskabet må gerne være børsnoteret
 • Virksomheden har eksisteret i mindst tre år
 • Virksomheden har ved udgangen af det seneste regnskabsår minimum 20 ansatte
 • Virksomheden skal have haft minimum 15 % vækst i bruttoavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår
 • Det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat

Deltagelseskriterier i Life Sciences-kategorien

 • Virksomheden opfylder definitionen på en Life Science-virksomheder, som omfatter kommercielle og videnskabelig baserede selskaber, der udvikler produkter og serviceydelser inden for et eller flere af følgende områder:
  • Medicinsk udstyr
  • Produkter til diagnosticering, behandling, kontrol og forebyggelse af sygdomme
  • Produkter og serviceydelser baseret på anvendelse af moderne bioteknologi rettet mod menneskers og dyrs sundhed, produktivitet i landbrugssektoren, forædling af fødevarer, vedvarende energikilder, industriel produktion og udvikling af bæredygtige løsninger for miljøet.
 • Virksomheden skal have eksisteret i minimum to år
 • Virksomheden er registret i Danmark
 • Virksomheden er privatejet
 • Virksomheden kan være noteret på en ikke-reguleret markedsplads, fx First North
 • Virksomheden har gerne rejst venture-/seed-kapital og/eller kapital fra private investorer (Business Angels) – (dette er ikke er krav, men velanset)
 • Tidligere vindere af Life Science-kategorien i EY Entrepreneur Of The Year kan ikke deltage
 • Børsnoterede virksomheder (noteret på en reguleret markedsplads) kan ikke deltage

Deltagelseskriterier i Startup/Scaleup-kategorien

 • Virksomheden skal have et skalerbart produkt, idé og potentiale.
 • Der skal være "proof of business" og "proof of concept".
 • Virksomheden har gerne rejst venture-/seed-kapital og/eller kapital fra private investorer (Business Angels), eller via fremmedfinansiering – bank, EIFO m.v. Dette er ikke et krav, men velanset.
 • Virksomheden skal have en solid forretningsmodel.
 • Der vil ligeledes lagt vægt på:
  • Virksomhedens evne til at tjene penge
  • Virksomhedens evne til at eksekvere
  • Deres ESG-strategi
  • Ledelseskompetencer
  • Diversitet
  • Medarbejderudvikling og -fastholdelse

Deltagelseskriterier i kategorien TECH

Teknologivirksomheder defineres bredt indenfor TMT (Technology, Media, Telecom).

 • Virksomheden skal have eksisteret i minimum 4 år.
 • Virksomheden er registreret i Danmark.
 • Virksomheden kan være noteret på en ikke-reguleret markedsplads, eks. First North.
 • Virksomheden har gerne rejst venture-/seed-kapital og/eller kapital fra private investorer (Business Angels) – dette er ikke et krav, men velanset.
 • Børsnoterede virksomheder (noteret på en reguleret markedsplads) kan ikke deltage.


Data baseres på udtræk via biq.dk.