EY Entrepreneur Of The Year – Kriterier

Du og din virksomhed skal opfylde følgende kriterier for at deltage i EY Entrepreneur Of The Year 2022.

Generelle betingelser

(gælder ikke Life Sciences-, Social Entrepreneurship – Future Impact, og Startup/Scaleup-kategorierne)

 • Entrepreneuren er ejer/medejer af et dansk aktie- eller anpartsselskab og har haft det overordnede ansvar i mindst to år. Selskabet må gerne være børsnoteret
 • Virksomheden har eksisteret i mindst tre år
 • Virksomheden har ved udgangen af det seneste regnskabsår minimum 20 ansatte
 • Virksomheden skal have haft minimum 15 % vækst i bruttoavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår
 • Det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat

Deltagelseskriterier i Life Sciences-kategorien

 • Virksomheden opfylder definitionen på en Life Science-virksomheder, som omfatter kommercielle og videnskabelig baserede selskaber, der udvikler produkter og serviceydelser inden for et eller flere af følgende områder:
  • Medicinsk udstyr
  • Produkter til diagnosticering, behandling, kontrol og forebyggelse af sygdomme
  • Produkter og serviceydelser baseret på anvendelse af moderne bioteknologi rettet mod menneskers og dyrs sundhed, produktivitet i landbrugssektoren, forædling af fødevarer, vedvarende energikilder, industriel produktion og udvikling af bæredygtige løsninger for miljøet.
 • Virksomheden skal have eksisteret i minimum to år
 • Virksomheden er registret i Danmark
 • Virksomheden er privatejet
 • Virksomheden kan være noteret på en ikke-reguleret markedsplads, fx First North
 • Virksomheden har gerne rejst venture-/seed-kapital og/eller kapital fra private investorer (Business Angels) – (dette er ikke er krav, men velanset)
 • Tidligere vindere af Life Science-kategorien i EY Entrepreneur Of The Year kan ikke deltage
 • Børsnoterede virksomheder (noteret på en reguleret markedsplads) kan ikke deltage

Deltagelseskriterier i Startup/Scaleup-kategorien

 • Virksomheden skal have aflagt et og maksimalt fire regnskaber.
 • Virksomheden skal have en solid forretningsmodel og et skalleringspotentiale.
 • Der skal være "proof of business" og "proof of concept".
 • Virksomheden har gerne rejst venture-/seed-kapital og/eller kapital fra private investorer (Business Angels), eller via fremmedfinansiering – bank, Vækstfonden m.v. Dette er ikke et krav, men velanset.
 • Der vil ligeledes lagt vægt på:
  • Virksomhedens evne til at eksekvere
  • Deres CSR-strategi, bæredygtighed og diversitet
  • Ledelseskompetence

Deltagelseskriterier i kategorien Social Entrepreneurship - Future Impact

 • Social impact
  Virksomheden bidrager med væsentlig social impact - det kan være beskæftigelses-, sundheds- eller miljømæssigt samt kulturelt. Virksomheden kan fx arbejde med at forløse det fulde potentiale i arbejdsstyrken, styrke livskvalitet og muligheder for sårbare eller udsatte personer, bidrage til lokaludvikling eller løse andre af verdens store og presserende udfordringer. Dette formål vægter tungere end vækst på top- og bundlinje.
 • Væsentlig erhvervsdrift
  Virksomheden sælger serviceydelser eller produkter, og dette udgør en betydelig del af dens omsætning. Virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.

Social Entrepreneurship - Future Impact-kategorien omfatter ikke velgørende organisationer, foreninger, offentlige institutioner og myndigheder og heller ikke virksomheder, der alene tjener et socialt formål via en stærk CSR-profil. Virksomheder skal have aflagt regnskab for et fuldt regnskabsår, og der må ikke være tvivl om fortsat drift eller andre kritiske forhold.


Data baseres på udtræk via biq.dk.