EY Entrepreneur Of The Year – Samarbejdspartnere

Hovedsamarbejdspartner:

Danske Bank

Vækst, innovation og bæredygtighed står højt på agendaen hos Danske Bank. EY Entrepreneur Of The Year er en fantastisk platform for os til at engagere os i udviklingen og hylde alle de gode erhvervsvirksomheder, vi har i Danmark, og som er med til at skabe udvikling og arbejdspladser. Vi er meget optagede af at hjælpe nystartede vækstvirksomheder frem i verden og at tage ansvar for den bæredygtige udvikling ved at hjælpe alle typer virksomheder med grøn omstilling gennem både sparring, services og konkrete grønne produkter. 


Øvrige samarbejdspartner:

Mercedes-Benz

Med 130 års vækst i bagagerummet ser Mercedes-Benz det som noget ganske naturligt at bakke op om de danske vækstvirksomheder gennem et samarbejde med EY og EY Entrepreneur Of The Year. I Mercedes-Benz udviklingsarbejde har vi gennem tiden patenteret mere end 80.000 opfindelser. Ikke mindst for at nå vores kompromisløse mål om at udvikle den ulykkesfri og mest intelligente bil. Det kræver nye teknologiske landvindinger igen og igen samt den højst tænkelige kvalitet i alle detaljer. Vi ser frem til at møde de danske vækstvirksomheder og drøfte innovation og vækst.
 

Dansk Industri

DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer 10.000 virksomheder i Danmark. Virksomhederne beskæftiger 1 mio. medarbejdere, heraf halvdelen i udlandet. DI's medlemmer fremstiller, distribuerer og handler med varer, service og rådgivning og er alle i stærk international konkurrence. Juridisk set er DI en forening, som ledes af en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg.

The Trade Council

The Trade Council er den del af Udenrigsministeriet, som hjælper virksomheder med at realisere deres ambitioner inden for eksport, innovation og vækst. Hvert år hjælper The Trade Council (tidl. Eksportrådet) cirka 3.000 danske virksomheder med at udvide deres eksport til eksisterende og nye markeder samt få adgang til relevante partnerskaber inden for innovation og eksport. The Trade Council er tilstede i mere end 70 lande i verden og tilbyder konkret virksomhedsrådgivning til danske virksomheder baseret på et stærkt sektorspecialiserede lokalkendskab og et tæt samarbejde med erhvervslivet. Således kan vi tilbyde ekspertise inden for internationalisering og kan assistere med blandt andet markedsanalyser, etableringsrådgivning og forretningsmodeller, rådgive om told- og eksportregler samt skabe kontakt til myndigheder, samarbejdspartnere og nye afsætningskanaler – til gavn for danske virksomheder og danske arbejdspladser.


EKF Danmarks Eksportkredit

Som ny samarbejdspartner i EY Entrepreneur Of The Year vil EKF være med til at synliggøre og fejre virksomheder, der skaber innovation, vækst og arbejdspladser i Danmark. Vækst går meget tit hånd i hånd med eksport og internationalisering, og EKF er til for at hjælpe virksomhederne på deres vej ud i verden. EKF er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervsministeriet. I 2019 var EKF med til at finansiere og risikoafdække eksport og internationalisering hos over 700 danske eksportører. Tag fat i os - måske kan vi også styrke jeres vækstrejse. 

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen - fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 9.200 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 33,8 mia. kr.

CONNECT Denmark

EY Entrepreneur Of The Year er som en fest, hvor adgangskriteriet er evnen til at skabe succes og vækst. CONNECT Denmark hører helt naturligt hjemme i det selskab. Ved at deltage aktivt i CONNECT Denmark får vækstskaberne yderligere indsigt i innovation, forretningsudvikling og –modeller, som de kan bruge til at forstærke deres vækst de kommende år og samtidigt hjælpe andre med at skabe endnu mere vækst.