EY Entrepreneur Of The Year – Samarbejdspartnere

Hovedsamarbejdspartner:

Danske Bank

Vækst og udvikling i samfundet står højt på agendaen hos Danske Bank. Vi vil derfor gerne hylde alle de gode erhvervsvirksomheder, vi har i Danmark. Virksomheder, som skaber værdi for dem selv og deres medarbejdere og derigennem er med til at udvikle verden til et bedre sted at leve. EY Entrepreneur Of The Year er en fantastisk platform til det formål, og vi er glade for at være med.


Øvrige samarbejdspartner:

Mercedes-Benz

Med 130 års vækst i bagagerummet ser Mercedes-Benz det som noget ganske naturligt at bakke op om de danske vækstvirksomheder gennem et samarbejde med EY og EY Entrepreneur Of The Year. I Mercedes-Benz udviklingsarbejde har vi gennem tiden patenteret mere end 80.000 opfindelser. Ikke mindst for at nå vores kompromisløse mål om at udvikle den ulykkesfri og mest intelligente bil. Det kræver nye teknologiske landvindinger igen og igen samt den højst tænkelige kvalitet i alle detaljer. Vi ser frem til at møde de danske vækstvirksomheder og drøfte innovation og vækst.
 

Dansk Industri

DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer 10.000 virksomheder i Danmark. Virksomhederne beskæftiger 1 mio. medarbejdere, heraf halvdelen i udlandet. DI's medlemmer fremstiller, distribuerer og handler med varer, service og rådgivning og er alle i stærk international konkurrence. Juridisk set er DI en forening, som ledes af en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg.


EKF Danmarks Eksportkredit

I 2019 var EKF med til at finansiere og risikoafdække eksport og internationalisering hos over 700 danske eksportører. Det skete med nye garantier, lån og kautioner for samlet 17,8 mia. kr. Det var med til at skabe og fastholde 7.200 arbejdspladser i små og store danske eksportvirksomheder. EKF er en selvstændig offentlig virksomhed. EKF er ejet og garanteret af den danske stat og hører under Erhvervsministeriet, men ledes af en selvstændig bestyrelse med udgangspunkt i lov om EKF Danmarks Eksportkredit.
 

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, der arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer fonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og Vækstfonden kan være med hele vejen - fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 7.000 danske virksomheder og iværksættere.
 

CONNECT Denmark

EY Entrepreneur Of The Year er som en fest, hvor adgangskriteriet er evnen til at skabe succes og vækst. CONNECT Denmark hører helt naturligt hjemme i det selskab. Ved at deltage aktivt i CONNECT Denmark får vækstskaberne yderligere indsigt i innovation, forretningsudvikling og –modeller, som de kan bruge til at forstærke deres vækst de kommende år og samtidigt hjælpe andre med at skabe endnu mere vækst.