macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, december 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.

Udgave 1. december 2020

EY's hjælpeværktøjer til regnskabsaflæggelse efter ÅRL 

Find alle vores hjælpeværktøjer til aflæggelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven.

Du finder vores seneste udgave af Indsigt i årsregnskabsloven, 7. udgave 2020/21, der kan hjælpe med løsninger på en række regnskabsmæssige udfordringer. Du finder vores modelårsrapporter for de forskellige regnskabsklasser, med eksempler på hvordan lovens præsentations- og oplysningskrav kan udformes i praksis.

Endelig finder du EY's elektroniske regnskabstjekliste, som skaleres, så den passer netop til din virksomhed. Vores tjekliste er primært udarbejdet for at hjælpe virksomhedens ledelse med at overholde gældende regnskabskrav. Det gælder både de hidtidige krav i årsregnskabsloven og de krav, der gælder for kalenderårsregnskaber 2020 og fremefter. Det er også her på vores hjemmeside, du finder vores temaartikler, hvor vi går i dybden med udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger.

EY's hjælpeværktøjer til regnskabsaflæggelse efter IFRS

EY i Danmark har i lighed med tidligere år udarbejdet en illustrativ IFRS-årsrapport 2020 for Industri D A/S på dansk. Hvis du har brug for yderligere inspiration, kan du også finde vores internationale IFRS-årsrapport 2020 for Good Group, som er udarbejdet af EY Global, og som er på engelsk.

På vores hjemmeside kan du finde adgang til EY's opdaterede disclosure-tjeklister til overholdelse af kravene til din IFRS-årsrapport 2020.

I forhold til den igangværende regnskabssæson har vi nu tre versioner af IFRS-disclosure-tjeklister tilgængelig, en manuel version i pdf-format og en elektronisk version, som begge kan findes her, samt en Intelligent Checklist, som er udviklet til EY's kunder. Tjeklisten er elektronisk og meget brugervenlig med mange smarte funktioner. Denne tjekliste kan alene anvendes af EY's kunder, idet udvekslingen af data m.v. foregår gennem vores revisionsværktøj, Canvas. Kontakt din revisor for at høre mere om denne mulighed. Tjeklisterne er dateret pr. 31. august 2020, og denne version dækker kravene, der gælder ved årsafslutninger pr. 31. december 2020 eller senere.

Vi har herudover udarbejdet en tjekliste, der hjælper ledelsen med at sikre, at de danske tillægskrav i IFRS-bekendtgørelsen 2020 overholdes. Denne tjekliste ligger i pdf-format eller kan alternativt tilgås elektronisk som en separat tjekliste i vores ÅRL-tjekliste.


Oversigt over ændringer til ÅRL 2020

Så varer det ikke længe, før der skal udarbejdes årsrapporter for virksomheder med kalenderårsregnskaber 2020. For lettere at kunne vurdere hvad ÅRL 2020 kommer til at betyde for din virksomheds årsrapport, giver vi her et overblik over, hvilke af ændringerne der kan påvirke virksomhederne afhængigt af regnskabsklasse. 

Opdateret EY-publikation om regnskabsmæssige overvejelser i forbindelse med COVID-19-pandemien 

EY har udsendt en opdateret publikation Applying IFRS - Accounting considerations of the Coronavirus pandemic (Updated November 2020). Publikationen er en opdateret udgave af EY's første publikation om COVID-19 fra februar 2020, som er opdateret flere gange efterfølgende, senest i august.

Publikationen indeholder på side 66 en oversigt over de væsentligste ændringer og tilføjelser, der er foretaget i forhold til august-versionen. Som det fremgår af side 66, relaterer de væsentligste ændringer sig til følgende afsnit:

 • Section 5 Impairment assessment of non-financial assets
  • Expanded discussion on the existence of impairment indicators
  • Expanded discussion on the measurement of impairment loss
 • Section 6 Government grants
  • Expanded discussion on the scope of IAS 20 in relation to indirect government support in the form of guarantees to lenders
 • Section 9 Share-based payment
  • Added discussion on the valuation of share-based payment awards

Har du spørgsmål til publikationen eller i øvrigt ønsker at drøfte de regnskabsmæssige konsekvenser af Corona-pandemien, er du velkommen til at kontakte os.

Den nye ferielov er trådt i kraft – få styr på den regnskabsmæssige behandling inden årsafslutningen 

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, hvilket betyder, at optjening og afholdelse af ferie nu sker med en højere grad af tidsmæssig sammenhæng. Den nye ferielov har givet anledning til en række overvejelser og regnskabsmæssige udfordringer, hvorfor vi har opdateret vores temaartikel herom. Temaartiklen giver et godt overblik over de udfordringer, som vi mener, den nye ferielov kan føre med sig, samt redegør for den regnskabsmæssige behandling, herunder indekseringen af feriepenge. 

Opdateret vejledning om vederlagspolitik og -rapporter 

Erhvervsstyrelsen har 27. november 2020 udsendt en opdateret vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport. Vejledningen er opdateret på baggrund af de erfaringer, som de børsnoterede selskaber indtil videre har gjort sig med udarbejdelse af en vederlagspolitik og er udarbejdet i tæt dialog med Komitéen for god Selskabsledelse samt andre interessenter. Opdateringen består primært af en række præciseringer. Ud over den opdaterede vejledning er der vedlagt et bilag 1, der viser de væsentligste ændringer i forhold til den første version.

Det er tanken, at vejledningen skal opdateres igen, når de børsnoterede selskaber har gjort sig erfaringer med udarbejdelse af en vederlagsrapport i det kommende år.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os