2 minutters læsetid 4 dec. 2019
Ændret indberetningsfrist for priseftervisningen

Ændret indberetningsfrist for priseftervisningen vedrørende varmeregnskabsåret 2019

Af Finn Thomassen

EY Danmark, Energi og forsyning, Associate Partner

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

2 minutters læsetid 4 dec. 2019
Relaterede emner Energi og forsyning

Priseftervisningen for varmeåret 2019 skal indberettes senest den 15. april 2020.

Baseret på de politiske stemmeaftaler fra henholdsvis 2016 og 2017 om ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren er der i 2018 vedtaget ændringer i Anmeldelsesbekendtgørelsen (BEK 1412 af 3. december 2018 ”Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v.”) for så vidt angår den tidsmæssige placering af varmeregnskabsåret og fristen for indsendelse af priseftervisningen.

I forhold til tidligere gældende regler indeholder de nye anmeldelsesregler et krav om, at virksomheder med et varmesalg på 50 TJ eller derover fra 2019 skal have omlagt deres varmeregnskab til kalenderåret, hvilket vil sige, at det skal løbe fra 1. januar til 31. december 2019. Det blev endvidere besluttet, at priseftervisningen for varmeåret 2019 skal indberettes senest den 15. april 2020. Den tidligere gældende indberetningsfrist for priseftervisningen (for selskaber der havde et regnskabsår, som udløb i perioden mellem 1. december og 31. maj), der var den 15. september, gjaldt således kun til og med varmeåret 2018.

Ovenstående betyder således, at der i umiddelbar tilknytning til afslutningen af årsregnskabet for 2019 og revisionen heraf ligeledes skal ske indberetning af priseftervisningen for 2019. Da indberetningsfristen således er fremrykket en del, skal det anbefales, at ovenstående indgår i planlægningen af årsafslutningen og revisionens gennemførelse med henblik på at sikre, at indberetningsfristen overholdes.

Sammendrag

De nye anmeldelsesregler indeholder et krav om, at virksomheder med et varmesalg på 50 TJ eller derover fra 2019 skal have omlagt deres varmeregnskab til kalenderåret. Det blev endvidere besluttet, at priseftervisningen for varmeåret 2019 skal indberettes senest den 15. april 2020.

Om denne artikel

Af Finn Thomassen

EY Danmark, Energi og forsyning, Associate Partner

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

Related topics Energi og forsyning