18 jan. 2021
864708264

Skattestyrelsen har øget fokus på kontrol af afgiftsområdet

Af Anders Klinge

Associate Partner, Afgiftsrådgiver, EY Danmark

Cand.jur., afgiftsrådgiver, fokuseret på energi, ny teknologi og grøn omstilling

18 jan. 2021
Relaterede emner Energi og forsyning Tax

Håndteringen af elafgift på elektricitet bliver langt mere enkel fremover.

EY’s afgiftsteam har i løbet af det seneste år oplevet, at Skattestyrelsen har haft et øget fokus på kontrol af afgiftsområdet inden for forsyningssektoren – særligt inden for vand- og spildevandssektoren. Skattestyrelsens fokus er på kontrol af afregning af korrekte energi- og miljøafgifter, herunder eksempelvis afgift på elektricitet, vand, biogas, naturgas samt NOx og metan.

Vi har i flere sager set, at der ikke er beregnet en korrekt afgiftsgodtgørelse for årene 2018-2019 vedrørende elektricitet og biogas.

Fejlene ved opgørelse af afgift på elektricitet opstår typisk på grund af manglende korrektion for elforbrug anvendt på eksempelvis el-radiatorer, varmtvandsbeholdere eller airconditionanlæg for 2018-2020. Ved disse typer elforbrug (rumvarme, varmt vand og komfort køl) er der kun adgang til en nedsat godtgørelse for momsperioder frem til 1. januar 2021. Det ses ofte, at virksomheden tager fuld godtgørelse for hele elektricitetsforbruget og mangler at foretage korrektionen af forbruget til rumvarme m.v.

Herudover forekommer det, at virksomheder med biogasanlæg overser afgiftspligten på den biogas, som indvindes af virksomheden og anvendes i kedler og motorer til produktion af varme og elektricitet.

Ved et eventuelt kontrolbesøg fra Skattestyrelsen vil afgiftskontrollen som udgangspunkt medføre en genoptagelse af afgiftsberegningerne tre år tilbage dvs. årene 2018-2020. I særlige tilfælde, hvor Skattestyrelsen vurderer, at fejlen har særlig karakter, risikerer virksomheden en genoptagelse på op til 10 år. EY har på det seneste oplevet, at Skattestyrelsen har strammet grænsen for, hvornår forholdene berettiger en forlænget genoptagelse 10 år tilbage. Genoptagelse 10 år tilbage kan have væsentlig økonomisk betydning for den enkelte virksomhed. På denne baggrund anbefaler EY, at afgiftspligtige virksomheder overvejer at få foretaget en gennemgang af afgiftsforholdene for at sikre overholdelse af relevant lovgivning samt afregning af korrekte afgifter. Her bør der være særligt fokus på, at afgiftsgodtgørelse beregnes korrekt.

Fremover bliver håndteringen af elafgift på elektricitet langt mere enkel, da sondringen mellem elektricitet til proces og bl.a. rumvarme bortfaldt pr. 1. januar 2021. Skattestyrelsen vil midlertidig fortsat have fokus på tidligere perioder.

Sammendrag

Skattestyrelsen har øget fokus på kontrol af afgifter på energi- og forsyningsområdet. Skattestyrelsen kontrollerer om virksomhederne har beregnet de korrekte energi- og miljøafgifter. EY oplever ofte at der er opstået fejl i opgørelse af afgifterne og anbefaler derfor, at virksomheden får gennemgået afgiftsforholdene for at undgå genoptagelsessager udover den ordinære treårige periode.

Om denne artikel

Af Anders Klinge

Associate Partner, Afgiftsrådgiver, EY Danmark

Cand.jur., afgiftsrådgiver, fokuseret på energi, ny teknologi og grøn omstilling

Related topics Energi og forsyning Tax