6 dakika okuma süresi 27 Eyl 2023
Üstten görünüm İş insanlarının yürüdüğü modern ofis lobisinin uzun pozlama çekimi kahraman görüntüsü

Yapay zekâ düzenlemelerinde global trendler nasıl yönlendirilir?

EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

6 dakika okuma süresi 27 Eyl 2023
İlgili konu başlığı Yapay Zekâ

Kaynakları göster

 • The Artificial Intelligence (AI) Global Regulatory Landscape

Yapay zekânın olumlu insan etkisi yaratma potansiyeli, herkes için değer yaratmaya odaklanan sorumlu, insan merkezli bir yaklaşıma bağlı olacaktır.

Özet
 • Yasa koyucular, yapay zekâyı düzenlemek için politika konusunda belirgin şekilde farklı yaklaşımlar geliştirmektedir.
 • EY araştırması, yapay zekâ gözetiminde beş ortak eğilim belirledi.
 • Şirketler, hızla gelişen yapay zekâ mevzuatının bir adım önünde olmak için çeşitli önlemler alabilirler.

Bu makale, EY Global Teknoloji Direktörü Nicola Morini Bianzino, Global Güvence Başkan Yardımcısı Marie-Laure Delarue, EY Global Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Shawn Maher ve EY Global Yapay Zekâ Etik ve Düzenleyici Lideri Ansgar Koene tarafından yazılmış; Global Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Katie Kummer ve Global Kamu Politikası Yardımcı Direktörü Fatima Hassan-Szlamka'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.

Geniş dil modelleri (GDM) de dahil olmak üzere Üretken Yapay Zekânın (GenAI) hızlanan yeteneklerinin yanı sıra  gerçek zamanlı coğrafi konum verileri, yüz tanıma ve gelişmiş bilişsel işleme kullanan sistemler, AI düzenlemesini politika yapıcıların gelen kutularının en üst sırasına çıkardı.

Bu hiç de basit bir iş değil. Örneğin Avrupa'da, bazı üye ülkeler polis güçleri tarafından yüz tanımanın kullanımını serbestleştirmek isterken, AB Parlamentosu Yapay Zekâ Yasası'nın bir parçası olarak sıkı kısıtlamalar getirmek istiyor.1  Yapay zekâ mevzuatına ilişkin bir başka tartışmada, Hindistan Elektronik ve BT Bakanlığı Nisan ayında güçlü bir bildiri yayınlayarak yapay zekâ düzenlemesine karşı çıktı ve Hindistan'ın "güçlü bir yapay zekâ sektörü geliştirmek için gerekli politikaları ve altyapı önlemlerini uyguladığını, ancak büyümesini düzenlemek için mevzuat getirme niyetinde olmadığını" belirtti.2 Yine de Mayıs ayında, Bilişim Bakanı Hindistan'ın ChatGPT gibi yapay zekâ platformlarını düzenlemeyi planladığını ve "algoritmaların önyargısı ve telif haklarıyla ilgili alanları içeren yapay zekâ için düzenleyici bir çerçeve düşündüğünü" duyurdu.3 Benzer şekilde, ABD'nin yakın zamanda yapay zekâ ile ilgili yeni bir federal yasayı kabul etmesi muhtemel olmasa da, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) gibi düzenleyiciler, bazı yapay zekâ platformlarına yönelik geniş kapsamlı soruşturmalar açarak Üretken Yapay Zekâ'nın etkisine ilişkin kamuoyu endişelerine yanıt vermiştir.4

Yapay zekâ, finans ve üretimden tarım ve sağlık hizmetlerine kadar çok çeşitli sektörleri, operasyonlarını geliştirerek ve işin doğasını yeniden şekillendirerek dönüştürüyor. Yapay zekâ, daha akıllı filo yönetimi ve lojistik sağlıyor, enerji tahminini optimize ediyor, hasta verilerini analiz ederek ve tahmine dayalı modelleme yaparak hastane yataklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor, gelişmiş üretimde kalite kontrolünü iyileştiriyor ve kişiselleştirilmiş tüketici deneyimleri yaratıyor. Ayrıca, vergi mükelleflerine daha düşük maliyetle vatandaşlara daha iyi hizmet sunma yeteneğini gören hükümetler tarafından da benimseniyor. Yapay zekâya yatırım yapan küresel özel sektörlerle birlikte, yatırım seviyeleri şu anda 2013 yılına göre 18 kat daha yüksektir. Yapay zekâ, potansiyel olarak ekonomik büyümenin güçlü bir itici gücü ve kamu hizmetlerinin önemli bir etkinleştiricisidir.

Bununla birlikte, GenAI'nin riskleri ve istenmeyen sonuçları da gerçektir. Çeşitli kayıtları ikna edici bir şekilde taklit edebilen bir metin oluşturma motoru kötüye kullanıma açıktır; ses taklidi yazılımı ise bir kişinin konuşma kalıplarını bir bankayı, iş yerini veya arkadaşını ikna edecek kadar iyi taklit edebilir. Chatbot'lar sınavlarda kopya çekebilir. Yapay zekâ platformları, tarihsel insan önyargılarını (örneğin, cinsiyet, ırk veya cinsel yönelime dayalı) güçlendirebilir ve sürdürebilir, kişisel hakları zayıflatabilir, veri güvenliğini tehlikeye atabilir, yanlış bilgi ve dezenformasyon üretebilir, finansal sistemi istikrarsızlaştırabilir ve küresel olarak diğer bozulma biçimlerine neden olabilir. Riskler yüksek.

Yasa koyucular, düzenleyiciler ve standart belirleyiciler, yapay zekânın risklerini azaltırken topluma sağlayacağı faydaları en üst düzeye çıkarmak için çerçeveler geliştirmeye başlıyor. Bu çerçevelerin esnek, şeffaf ve hakkaniyetli olması gerekmektedir. EY organizasyonu (EY), gelişen düzenleyici ortamın anlık bir görüntüsünü sağlamak için sekiz yargı alanının düzenleyici yaklaşımlarını analiz etmiştir: Kanada, Çin, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Kore, Singapur, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD). Kurallar ve politika girişimleri Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Yapay Zekâ Politika Gözlemevi'nden 6alınmıştır ve tam raporun ekinde listelenmiştir.

Kaynakları göster

 • Yapay Zekâ (AI) küresel düzenleyici ortamını indirin

Yapay zekâda beş düzenleyici trend

Her yargı alanının farklı kültürel normlar ve yasal bağlamlar doğrultusunda farklı bir düzenleyici yaklaşım benimsediğini kabul ederek, vatandaşların ekonomik ve sosyal yararı için kullanılmasını sağlarken yapay zekânın potansiyel zararlarını hafifletme ilkesi altında birleşen beş uyum alanı vardır. Bu birlik alanları, ayrıntılı düzenlemelerin üzerine inşa edilebileceği güçlü temeller sağlar.

 1. Temel ilkeler: Söz konusu yapay zekâ düzenlemesi ve rehberliği, OECD tarafından tanımlanan ve G20tarafından onaylanan yapay zekâ için temel ilkelerle tutarlıdır. Bunlar arasında insan haklarına saygı, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve güçlü risk yönetimi yer almaktadır.
 2. Risk temelli yaklaşım: Bu yargı alanları, yapay zekâ düzenlemesine risk temelli bir yaklaşım benimsemektedir. Bunun anlamı, yapay zekâ düzenlemelerini yapay zekâ ile ilgili algılanan risklere, gizlilik, ayrımcılık yapmama, şeffaflık ve güvenlik gibi temel değerlere göre uyarlamalarıdır. Bu "uyarlama", uyumluluk yükümlülüklerinin risk düzeyiyle orantılı olması gerektiği ilkesini takip etmektedir (düşük risk, hiç veya çok az yükümlülük anlamına gelir; yüksek riskler, önemli ve katı yükümlülükler anlamına gelir).
 3. Sektörden bağımsız ve sektöre özgü: yapay zekânın değişen kullanım durumları nedeniyle, bazı yargı bölgeleri sektörden bağımsız düzenlemelere ek olarak sektöre özgü kurallara duyulan ihtiyaca odaklanmaktadır.
 4. Politika uyumu: Yargı bölgeleri, siber güvenlik, veri gizliliği ve fikri mülkiyetin korunması gibi diğer dijital politika öncelikleri bağlamında yapay zekâ ile ilgili kurallar koymaktadır - AB en kapsamlı yaklaşımı benimsemektedir.
 5. Özel sektör iş birliği: Bu yetki alanlarının birçoğu, özel sektörün güvenli ve etik yapay zekâyı teşvik etme temel hedefini karşılayan kurallar geliştirmek için politika yapıcılarla işbirliği yapmasının yanı sıra daha yakın gözetimin uygun olabileceği yapay zekâ ile ilişkili daha yüksek riskli inovasyonun sonuçlarını dikkate alması için bir araç olarak düzenleyici kum havuzlarını kullanmaktadır.
  • Düzenleyicilerin bu politikaları başarılı bir şekilde uygulamak, izlemek ve yürütmek için yeterli konu uzmanlığına erişiminin sağlanması
  • Kural koymanın amacı teknolojinin kendisinden (örneğin, doğal dil işleme veya yüz tanıma gibi özellikler) veya yapay zekâ teknolojisinin nasıl kullanıldığından (örneğin, işe alma süreçlerinde AI uygulaması) veya her ikisinden kaynaklanan riskleri düzenlemekse, politika netliğinin sağlanması
  • Risk yönetimi politikaları ve prosedürlerinin yanı sıra uyum sorumluluğunun yapay zekâ ile ilgili ürün ve hizmetleri tedarik eden üçüncü taraf tedarikçilere ne ölçüde uygulanması gerektiğinin incelenmesi
 6. Politika yapıcılar için yapay zekâya ilişkin diğer hususlar

  Yapay zekâ politika geliştirmede dikkate alınması gereken diğer faktörler şunlardır:

  Buna ek olarak, politika yapıcılar, mümkün olduğu ölçüde, düzenleyici arbitrajla ilişkili riskleri en aza indirmek için, yargı bölgeleri arasında AI kurallarını birlikte çalışabilir ve karşılaştırılabilir hale getirmek için çok taraflı süreçlere katılmalıdır - bu, AI gibi ulusötesi bir teknolojinin kullanımını yöneten kurallar düşünüldüğünde özellikle önemlidir.

  Şirketler için eylem adımları

  Şirket liderleri için, yapay zekâ kurallarının altında yatan temel ilkeleri anlamak, bu kurallar şu anda kendileri için geçerli olmasa bile, müşteriler ve düzenleyiciler tarafından yapay zekâ kullanımlarına güven aşılamaya hizmet edebilir ve böylece potansiyel olarak pazarda rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca, şirketlerin yapay zekâ geliştirmeleri ve kullanmaları için geçerli olabilecek yönetişim ihtiyaçlarını ve uyumluluk gereksinimlerini öngörmelerine yardımcı olarak onları daha çevik hale getirebilir.

Belirlenen trendlere dayanarak, işletmelerin hızla gelişen yapay zekâ düzenleyici ortamının bir adım önünde olmak için şimdi atabilecekleri en az üç adım var.

 1. Faaliyet gösterdiğiniz pazarlarda yürürlükte olan yapay zekâ düzenlemelerini anlayın. Dahili yapay zekâ politikalarınızı bu düzenlemeler ve ilgili denetim standartları ile uyumlu hale getirebilirsiniz.
 2. Yapay zekâ teknolojilerini yönetme şeklinizi geliştirmek için sağlam ve net yönetişim ve risk yönetimi yapıları ve protokollerinin yanı sıra uygun olduğu ölçüde hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturun.
 3. Gelişen düzenleyici ortamı daha iyi anlamak ve politika yapıcılar için faydalı olabilecek bilgi ve içgörüler sağlamak için kamu sektörü yetkilileri ve diğerleriyle diyaloğa girin.

Yönetişim yaklaşımlarının devlet denetimi ve inovasyon arasında doğru dengeyi kurabilmesi için şirketlerin, politika yapıcıların ve diğer paydaşların açık konuşmalar yapması önemlidir. Tüm bu taraflar suları test ediyor ve yapay zekâ tarafından mümkün kılınan yeni olasılıkları bulmak için çalışıyor. Yeni kurallara ihtiyaç duyulacaktır. Neyse ki, incelememizin gösterdiği gibi, ülkeler arasında yapay zekâ kullanımını yönetecek temel ilkeler konusunda geniş bir mutabakat vardır. Bu eşsiz fırsat ve tehlike anında, şimdi bu ilkeleri uygulamaya dönüştürmek için iş birliği yapma zamanıdır.

Özet

Üretken Yapay Zekâ sektörleri dönüştürmeye başladıkça, global politika yapıcılar teknolojinin risklerini azaltırken fırsatları optimize etmeyi amaçlayan mevzuatı yürürlüğe koyuyor.

Son yapay zekâ içgörülerimizi keşfedin

Yapay zekâ destekli iş dönüşümü için birleştirici bir platform olan EY.ai ile güven oluşturun, değer yaratın ve olumlu insan etkisi sağlayın.

Daha fazla bilgi edinin