Yapay zekâya yaklaşımımız

  AI'ın olumlu bir etki yaratma potansiyeli, herkes için değer yaratmaya odaklanan sorumlu ve insan merkezli bir yaklaşıma bağlı.

  Yönetici özeti

  • Teknoloji hızla ilerledikçe, yapay zekânın küresel ekonomiyi önemli ölçüde yeniden şekillendirerek yeni fırsatlar ve yeni riskler doğuracağı kesindir.
  • Yapay zekânın işletmenizin değer yaratma fırsatlarını belirlemesine ve insan potansiyelini artırmasına nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha büyük düşünmenin zamanı geldi.
  • Yapay zekâ hızlandıkça, teknolojiyi yalnızca anlayıp benimsemekle kalmayıp aynı zamanda sorumlu bir şekilde kullanan şirketler, rakiplerine karşı avantaj elde edebilir.

  Son teknoloji atılımının "her şeyi değiştireceğini" söyleyen manşetlerden bıkmak işten bile değil. Ancak üretken yapay zekâ (GenAI) ve yapay zekâ güdümlü geniş dil modelleri (GDM'ler), etki açısından kişisel bilgisayarın (PC) ortaya çıkışını bile geride bırakabilecek yeni bir zekâ biçimi yaratarak göründüğünden daha iyi hale geliyor.

  Üretken yapay zekâdan önce, yapay zekânın beceri setleri etkileyici ancak alanı dardı; görüntülerdeki nesneleri tanımak, metindeki dili ölçmek veya büyük veri kümelerindeki sayıları hesaplamak gibi becerilere sahipti. Ancak artık belli yapay zekâ araçları (GDM'ler), sanat yaratmak, kitap yazmak ve müzik yapmak gibi daha önce sadece insanlara özgü olduğunu sandığımız şeyleri yapabiliyorlar. Bu modellerin zekâsı ve “ortaya çıkan” yetenekleri, programlanmamış beklenmedik yeni yeteneklere kapı aralıyor.  

  Yapay zekâ hızlandıkça, teknolojiyi yalnızca anlayıp benimsemekle kalmayıp aynı zamanda sorumlu bir şekilde kullanan şirketler, rakiplerine karşı avantaj elde edebilir. Ekiplerimiz, strateji, dönüşüm, risk, güvence ve vergi alanlarındaki engin deneyimimizi EY teknoloji platformları ve öncü yeteneklerle birleştiren kapsamlı bir platform olan EY.ai ile yapay zekâya bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Teknoloji, iş dünyası ve akademiyi kapsayan bir ekosistem tarafından kolaylaştırılan EY.ai güven oluşturur, değer yaratır ve potansiyeli artırır.

  Kaynakları göster

  • Eğer yapay zekâ dönüştürücü bir güçse, bunun iyilik için bir güç olmasını nasıl sağlayabiliriz?

  (Chapter breaker)
  1

  İlke 1

  Yapay zekâda güven oluşturma

  Hızla değişen bir ortamda, bir yapay zekâ stratejisi belirlemek dengeli bir bakış açısı gerektirir.

  Goldman Sachs'ın 2025 yılına kadar küresel yatırımın 200 milyar ABD dolarına yaklaşacağını tahmin ettiği yapay zekâ pazarı hızla büyüyor. Ancak işletmeler yapay zekâyı geniş çapta benimsiyorsa, neden sadece yaklaşık %22'si bunu büyük ölçekte uyguluyor? Bazıları için uygulamanın sınırlı ölçeği çeşitli faktörlere dayandırılabilir. Bunlar, uzmanlaşmış yapay zekâ yeteneklerinin eksikliğinden ve siber güvenlikle ilgili endişelerden, yapay zekâ potansiyelini stratejik hedeflerle uyumlu hale getirme ve teknolojiye geleceğe dönük bir yatırım sağlama konusundaki zorluklara kadar uzanmaktadır.

  Ancak iş dünyasında yapay zekânın daha geniş çapta kullanılmasını engelleyen bir başka sorun daha var: güven eksikliği. Belirsizliğin büyük bir kısmı, global düzenlemelerin değişen durumundan kaynaklanıyor. EY tarafından yapılan ankete katılan CEO'ların %65'i yapay zekanın sosyal, etik ve cezai risklerini ele almak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine inanıyor. Yapay zekâ ile ilgili veri gizliliği, yanlış bilgilendirme ve fikri mülkiyet hakları konusundaki endişeler arttıkça, hükümetler etkili düzenlemeler yapma konusunda baskı hissediyor. Ancak teknoloji onların ayak uydurabileceğinden daha hızlı gelişiyor ve hükümetleri henüz tam olarak ortaya çıkmamış potansiyel sorunlara karşı düzenleme yapmak gibi süregelen bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

  EY olarak, yapay zekâ yönetişimine dengeli bir yaklaşımın riskleri azaltırken inovasyonu teşvik ettiğine inanıyoruz. Tüm paydaşlara teknolojinin nasıl kullanılacağına karar verme konusunda söz hakkı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sonuç olarak bu yaklaşımın, ekonomik büyümeyi sağlayan yeni fikirleri teşvik ederken herkes için daha iyi sonuçları optimize etmesi muhtemel sağlıklı bir bilgi ekosistemi yaratması muhtemeldir.

  EY ekipleri, EY.ai Güven Endeksi ile sorumlu yapay zekâ yönergelerini ve çerçevelerini şekillendirmeye şimdiden yardımcı oluyor. Bu araç, AI ile ilgili etik, toplumsal ve kamu politikası hususlarını entegre etmektedir. Paydaşlar arasındaki anlayış boşluklarını kapatmaya destek oluyoruz, çünkü nihayetinde etkili AI (yapak zekâ) düzenlemeleri sektörler, hükümetler ve ülkeler arasında koordinasyon gerektiriyor. Yüksek kaliteli denetimlerde küresel bir lider olarak kapsamlı geçmişimizden yararlanarak, finansal piyasalarda güven inşa edilmesine yardımcı olduk ve aynı şeyi yapay zekâ için de yapmaya kararlıyız.

  EY.ai, kuruluşlara güvenilir bir şekilde sorumlu yapay zekâ uygulamak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, küresel bir biyofarmasötik şirketini destekleyen çalışmalarımız, şirketin yapay zekâ yönetişimini ve risk azaltmayı nerede geliştireceğini tespit etmesine ve sağlıkta etik yapay zekâ kullanımında lider olmasına yardımcı oldu.  

  (Chapter breaker)
  2

  İlke 2

  Bütünsel bir yapay zekâ yaklaşımıyla değer yaratma

  Kurumunuz silolar arası fırsatları değerlendirme sürecine başladı mı?

  Yapay zekâ hızlandıkça, performans ve üretkenliği dönüştürme yeteneği, bankacılık ve sağlık hizmetlerinden tüketim mallarına kadar çeşitli sektörlerde büyük bir değere dönüşebilir. Bununla birlikte, birçok işletme için yapay zekâ etrafındaki vızıltı henüz gerçek bir atılım sağlamadı. Kuruluşlar yapay zekâyı parça parça benimsemiş veya pilot projeler başlatmış olsa da, bu önemli ilk adımlar belirsizliğe karşı gerçekçi bir yanıttır. Ancak, silo halindeki projelerden dönüşüm için uyumlu ve kapsamlı bir stratejik yol haritasına nasıl geçersiniz?

  EY olarak, yapay zekâ destekli bir çağda başarılı olmak için, her işletmenin insanları dönüşümün merkezine koyarak stratejisini ve operasyonlarını yeniden düşünmesi gerektiğine inanıyoruz. Düzenlemelerin yoğun olduğu sektörlerdeki işletmeler farklı değerlendirmelerle karşı karşıya kalsa da, tüm kuruluşlar önce değerin bulunduğu noktayı belirler. Finans, hukuk ve vergiden risk, müşteri hizmetleri, tedarik zinciri ve ötesine kadar yapay zekânın değer yaratmayı sağlayabileceği işletme genelinde alanları belirlemek, gerçekten üstel değerin kilidini açmak için hayati önem taşıyan kendinden emin, dönüştürücü yaklaşımı destekler.

  EY.ai Olgunluk Modeli ile müşterilerimizin bunu gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. İşletmenizin yapay zekâyı benimsemesini değerlendirmeye destek olur, büyüme fırsatlarını belirler ve size pazardaki konumunuz ve etik uyumluluğunuz hakkında net bir anlayış sunar. Bu, stratejik planlamayı ve verimli bir yapay zekâ yol haritasının geliştirilmesini teşvik ederek kuruluşunuzu yapay zekânın dönüştürücü yeteneklerinden sorumlu bir şekilde yararlanmaya hazırlar.

  EY.ai Değer Çerçevesi, en fazla değeri katma potansiyeline sahip girişimlere öncelik vererek olgunluk modelini destekler. Örneğin, bir bankacılık müşterisi borç tahsilatını iyileştirmek için yapay zekâyı kullandı. Ancak, risk, strateji ve operasyon ekipleri arasında silolaştırılmış yaklaşımları yalnızca mütevazı sonuçlar elde edebildi. İstedikleri dönüştürücü sonuçları elde etmek için üç alanda (insanlar, süreçler ve teknoloji) yapay zekâdan yararlanan bağlantılı bir çözüm geliştirmelerine destek olduk. Proje, müşterilere daha iyi ve kişiselleştirilmiş hizmet sunarken kredi kayıplarını yılda yaklaşık 25 milyon ABD doları azaltıyor. Bu, bir kuruluşu uçtan uca yeniden şekillendirmenin performansı nasıl optimize edebileceğinin, müşteri ve çalışan deneyimlerini nasıl zenginleştirebileceğinin ve nihayetinde yeni sürdürülebilir büyüme kaynaklarına nasıl ulaşabileceğinin bir örneğidir. 

  (Chapter breaker)
  3

  İlke 3

  Olağanüstü sonuçlar elde etmek için insanların potansiyelini artırmak

  İş gücünüzü yapay zekâ kaynaklı yeni fırsatlarla zenginleştirmek, çalışanlarınızın olasılıklara bakış açısını değiştirmeye yardımcı olabilir.

  Yapay zekânın zekâsı, iklim değişikliğinin ele alınması, dijital uçurumun kapatılması veya karmaşık sağlık sorunlarına yanıt bulunması gibi dünyanın en karmaşık zorluklarından bazılarına yönelik çözümleri hızlandırabilir mi? Yapay zekâ, düşük vasıflı olarak değerlendirilen çalışanları yeni yeteneklerle donatarak ve öğrenme fırsatlarına erişimi kolaylaştırarak sosyal eşitsizliği azaltmaya bile yardımcı olabilir mi? Yapay zekâ yetenekleri insan zekâsını artırdığında, etkinin olağanüstü olabileceğine inanıyoruz. İşletmeler, iş rollerini yenilemek, çalışanlarını güçlendirmek ve kolektif zekâlarını ölçeklendirmek için yapay zekâyı kullanmaya hemen başlayabilir.

  Yapay zekânın potansiyeli heyecan vericidir; yalnızca ekiplerin üretkenliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri ve çalışan deneyimlerini de zenginleştirir. Sıradan görevler otomatikleştirildiğinde, çalışanlar müşteriler ve iş arkadaşlarıyla diyalog halinde daha fazla zaman geçirebilir, cevap vermenin yanı sıra yeni ve daha iyi sorular sorabilirler. Daha karmaşık zorlukları çözmeye katkıda bulunan daha üst düzey bilişsel görevleri yerine getirmek için zamana ve ruh haline sahiptirler.

  Yapay zekânın dönüştürücü gücüne olan bağlılığımız, EY Intelligent Payroll Chatbot gibi geliştirdiğimiz ürünlerde görülebilir. Microsoft ile iş birliği içinde geliştirilen bu araç, bordro sorgularının yaklaşık %50'sini verimli bir şekilde ele almak, müşterilerimizin İK ekiplerine desteği artırmak ve böylece bordro ve çalışan bakımını modernleştirmek için tasarlanmıştır. Bu sohbet robotunun operasyonel süreçlere sorunsuz entegrasyonu, işlevleri kolaylaştırır, çalışanların sorularına verimli bir şekilde yanıt verir ve İK ekiplerinin stratejik çalışmalara daha iyi odaklanmasını sağlar.

  Yapay zekâ, kuruluşların yeni roller oluşturması ve işgücü arasında beceri gelişimini artırması için fırsatlar yaratma potansiyeline sahiptir. Ankete katılan CEO'ların %65'i, yapay zekanın iş gücünde insanların yerini almasının etkisinin yeni roller ve kariyer fırsatları ile dengeleneceğini söylüyor .

  Elbette, çalışma şeklimizdeki değişikliklerin, olumlu olsalar bile, her zaman rahat olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, daha iyi sonuçlar sağlayan kusursuz insan-yapay zekâ iş birliğini oluşturmak için işyerinde yapay zekâdan yararlanmaları konusunda müşterilerimizi destekliyoruz. Bu, yeni teknolojiyi eski sistemlerle entegre etmeyi ve yaşam boyu öğrenme kültürünün oluşturulmasına destek olmayı içerir.  

  Özet

  Yaptığımız her şey, daha iyi bir çalışma dünyası inşa etme amacımıza ve temel değerlerimiz olan dürüstlük, saygı ve etiğe dayanmakta ve profesyonel, işbirlikçi ve kapsayıcı EY çalışanları tarafından hayata geçirilmektedir. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, topluluklarımız ve toplumlarımız için uzun vadeli değer yaratarak daha iyi bir çalışma dünyası inşa etmek için çalışıyoruz.

  Yapay zekâ, yaptığımız işin bazı yönlerini dönüştürürken veya nasıl yaptığımızı değiştirirken, bu değerler özümüzde kalmaya devam ediyor. Yapay zekâ destekli bir dönüşümde, eylemlerimizi yöneten maddi olmayan unsurlar her zamankinden daha önemli hale geliyor. Tasarımı, dağıtımı ve yönetişiminde sorumlu, insan merkezli bir yaklaşıma bağlıdır. EY, yapay zekânın daha adil ve sorumlu bir şekilde kullanılması, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve daha iyi bir çalışma dünyası için insanların ve toplumun güçlendirilmesi için öncü bir ses olmaya kararlıdır.

  EY.ai - Birleştirici bir platform

  Çok disiplinli deneyimi, öncü yapay zekâ yeteneklerimiz ve bütünsel bir ekosistemle bir araya getirerek güven oluşturur, değer yaratır ve potansiyeli artırır.

  Daha fazla bilgi edinin