4 Kas 2023
insan eli ve robot eli

Yapay zekânın iş dünyasındaki dönüştürücü gücü

Serter Baltacı

EY Türkiye Data ve Analitik Danışmanlığı Lideri, EYnovation Start-up Programı Türkiye Lideri

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı

4 Kas 2023

Günümüz dijital çağında, yapay zekâ (AI) artık bilim kurguyla sınırlı kalmayıp günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Belirli bir yaş üzerindekiler, 2002’deki Azınlık Raporu filmini net hatırlar; bir ekranın önünde, ekrana dokunmadan ileri bir teknoloji sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce fark edip suçluları yakalıyorlardı. O zaman bize fütüristik gelen birçok öğe artık hayatımızın içinde önemli bir yere sahip. Sesli asistanlar ile yol tarifinden, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimine kadar, yapay zekânın etkisi her yerde açıkça görülüyor. Ancak, günlük kolaylıkların ötesinde, en büyük etki iş dünyasında hissediliyor. Şirketler artık yapay zekâyı sadece bir inovasyon değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olarak kabul ediyor. Yapay zekânın ekonomik etkisi hızla büyüyor; IDC’ye göre, 2026’ya kadar bu alandaki küresel yatırımların 300 milyar ABD dolarına yaklaşması bekleniyor. EY’ın gerçekleştirdiği küresel CEO anketine katılan yöneticilerin %45‘i de önümüzdeki sene yapay zekâ teknolojilerine ölçekli bir yatırım yapacaklarını belirttiler. Biz de EY olarak, 1,4 milyar dolarlık yatırım ile yapay zekâ platformumuz EY.ai'ın lansmanını Eylül’de gerçekleştirdik.

Şirketlerin, dönüştürücü potansiyelini fark ettiği 'AI dalgası' büyüyerek iş stratejilerinde de yayılım sağladı. Günümüz CEO'ları için, yapay zekânın sunduğu potansiyel yüksek olmakla birlikte aynı oranda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu noktada “Yapay zekâ şirket stratejimizi nasıl etkileyecek?”, “Yapay zekâyı kullanarak değeri ve hissedar getirisini artırabilir miyiz?”, “Yapay zekâyı işletmek için gerekli güvenceler mevcut mu?” gibi sorular öne çıkıyor. 

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, yapay zekâ yeni endüstri devrimi olma niteliği taşıyor. Yapay zekânın iş dünyasında giderek daha yaygın hale geldiği bu dönemde, her şirketin bu alandaki stratejisini ve operasyonlarını gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Şirketlerin oluşturacağı yapay zekâ değer önerisi üç temel bileşene dayanıyor: İnsan, ekosistem ve teknoloji.

·        Bu dönüşümün en önemli itici gücü olarak insanın rolünü vurguluyoruz; insan merkezli bir dönüşüm olması gerekiyor.

·        Yapay zekâ alanında çeşitli ticari, teknolojik ve akademik yetenekleri kapsayan, dünyanın en yenilikçi kuruluşlarını ve yapay zekânın geleceğini belirleyen diğer yeni liderleri, bir ekosistem içerisinde bir araya getirmek gerekiyor.

·        Çeşitli bulut ve otomasyon teknolojilerini içeren yapay zekâ yeteneklerini akıcı bir şekilde sunabilecek platform yatırımları gerekiyor.

Ancak şirketlerin öncelikle nerede değer yaratılabileceğini belirlemesi önemli. Yapay zekânın finans, hukuk, vergi, risk yönetimi, müşteri hizmetleri, tedarik zinciri ve daha birçok alanda nasıl değer yaratabileceğini tanımlamak, işletmelerin katlanarak değer yaratma potansiyelini genişletmek için kesinlikle dönüşümcü bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koyuyor.

Yapay zekânın iş dünyasındaki dönüştürücü potansiyeli tartışmasız ve bu potansiyel, bazı zorluklarla birlikte büyük fırsatlar sunuyor. İleri görüşlü liderlik, teknolojiye derinlemesine bir anlayış ve sorumlu bir dönüşüm sürecine odaklanarak, şirketler yapay zekâyı sektörleri yeniden tanımlamak, inovasyonu teşvik etmek ve gelecekteki endüstri devriminde başarıyı sürdürmek için kullanabilir. Yapay zekânın potansiyeliyle işinizi nasıl dönüştürebileceğiniz hakkında daha büyük düşünmenin zamanı geldi. Yapay zekâ gelişimini sürdürdükçe, teknolojiyi sadece anlayan ve benimseyen değil, aynı zamanda onu etkin kullanabilen şirketler avantaj elde edebilirler.

*Serter Baltacı'nın Capital Dergisi için hazırladığı makaleden alınmıştır.

 

Özet

Günümüzde yapay zeka (AI), yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sesli asistanlardan kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimlerine kadar birçok alanda yapay zeka etkili bir şekilde kullanılıyor. Şirketler yapay zekayı sadece bir inovasyon değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olarak kabul ediyorlar ve bu alandaki yatırımlar hızla artıyor. Şirketler için yapay zekanın iş stratejilerinde önemli bir rol oynadığı bir döneme girdik.

Yapay zeka, iş dünyasında büyük dönüşüm getiriyor ve her şirket bu alanı stratejik olarak ele almalı. Değer yaratma, insan odaklı bir dönüşüm, geniş bir ekosistem ve uygun teknoloji platformlarına odaklanmayı gerektiriyor. İleri görüşlü liderlik ve teknolojiye derinlemesine anlayışla, şirketler yapay zekayı sektörleri yeniden tanımlamak, inovasyonu teşvik etmek ve gelecekteki endüstri devriminde başarıyı sürdürmek için kullanabilirler.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.