10 dakika okuma süresi 3 Nis 2023
Modern bir merdivenin görünümü

EY Küresel Denetim Kalitesi Raporu 2022: Sürekli iyileştirme taahhüdü

EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

10 dakika okuma süresi 3 Nis 2023

Kaynakları göster

 • Global audit quality report 2022 (pdf)

  İndir 12 MB

Altı temel ilkeden oluşan model, iş ve sermaye piyasalarında güveni ve teminatı artıran yüksek kaliteli denetimlerin yürütülmesine yardımcı oluyor.

Özet

 • Bağımsızlık, bütünlük, nesnellik ve profesyonel şüphecilikle gerçekleştirilen yüksek kaliteli denetimler, kamu yararına hizmetin temelini oluşturur ve EY ağı için önceliğe sahiptir.
 • Sürdürülebilir Denetim Kalitesi (SAQ); üst düzey davranış, yetenek, teknoloji, sadelik ve yenilik, etkinlik ve kalite yoluyla hesap verebilirlik konularına odaklanır.
 • EY, SAQ aracılığıyla sermaye piyasalarında yatırım ve ekonomik büyümeyi yönlendirerek toplum için uzun vadeli değer yaratan güven ve teminatın oluşmasını sağlar.

2015 yılında Sürdürülebilir Denetim Kalitesi programının başlatılmasından bu yana, EY'ın kaliteye ve sürekli iyileştirmeye odaklanması, önemli ilerleme sağlamış ve bu da iyileştirilmiş dış denetim sonuçlarına yansımıştır. Denetim bulguları ayrıca, proaktif ve zamanında yönetici müdahalesi ile uzaktan çalışan ekiplere verilen destekler gibi geliştirmeye yönelik ek fırsatlar hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

EY ekipleri, iş ve sermaye piyasalarında yüksek kaliteli denetimi sağlayarak kamu yararına hizmet eder. Bu; güvene, yeteneğe, veriye, teknolojiye ve değere odaklanarak elde edilebilir.
Marie-Laure Delarue
EY Global Başkan Yardımcısı - Denetim

Sürdürülebilir Denetim Kalitesi (SAQ) programı, EY ağında yüksek kaliteli denetimleri sürdürmek için global anlamda tutarlılığı olan bir yaklaşımdır.

Bu raporda, SAQ programı aracılığıyla EY organizasyonunun altı ilkeli bir çerçevede yüksek kaliteli denetimler sağlamaya odaklanarak denetim kalitesini nasıl sürekli iyileştirdiğini okuyabilirsiniz.

EY Küresel Denetim Kalitesi Raporu

EY organizasyonunun sürdürülebilir denetim kalitesi ve sürekli iyileştirme taahhüdü hakkında daha fazla bilgi edinin.

İndir

Finnieston köprü arkı
(Chapter breaker)
1

Bölüm 1

Kalite taahhüdü

Güvenin ve teminatın temeli

Kalite, EY organizasyonunun yaptığı her işin temelindedir.

EY ekipleri tarafından yüksek kaliteli denetimlerin yürütülmesi, denetlenen şirketler tarafından yayınlanan mali ve mali olmayan bilgilerin temelini oluşturur. Bu yüksek kaliteli bilgi, kuruluşlara güven aşılar ve bu da sermaye piyasalarında itimatı artırarak kamu yararına en iyi şekilde hizmet eder.

Yatırımcılar, yüksek kaliteli denetime ve finansal raporlamaya güvenen tek paydaş değildir. Bu paydaşların yanı sıra çalışanlar, hissedarlar, tedarikçiler ve kredi kuruluşları önemli kararlar almak için yüksek kaliteli denetimlere güvenirler. Bu kararlar, kimin için çalışılacağı, tedarikçilere zamanında ödeme yapılıp yapılmayacağı ve yatırımların güvenliği gibi konular içerebilir. Dinamik ve sürekli değişen iş ortamında, EY organizasyonu yüksek kaliteli denetimler sunmak ve yeni ortaya çıkan risklere yanıt vermek için sürekli olarak gelişmektedir.

EY organizasyonu, kendini sürekli iyileştirmeye ve denetçilerin başarılı olabileceği bir ortam sağlamaya adamıştır. Bu; yetenekli kişilerin işe alınmasını, geliştirilerek elde tutulmasını, kariyerlerinin beslenmesini, yeniliğin benimsenmesini, sadeleştirmenin teşvik edilmesini ve iyileştirilecek alanları belirlemek için denetim ekiplerinin çalışmalarının eleştirel bir şekilde değerlendirilmesini içerir. Amaç, düzenleyici ölçütleri aşmak ve yüksek kalitede denetimler üretmektir.

EY organizasyonu, denetim kalitesine yönelik riskleri belirlemek, bunları anlayarak azaltmak ve sürekli iyileştirme sağlamak için süreçler ve politikalar oluşturmuştur. Bu politikalar arasında; güçlü küresel bağımsızlık politikaları, uygulamaları ve sistemleri ile denetçi bağımsızlığını güçlendirmeye yardımcı olmak için zorunlu olan denetim ortağı rotasyonu ve EY üye firmalarının her denetim sözleşmesi döneminden önce yıllık olarak titiz bir şekilde risk değerlendirmesi yapma süreçleri yer alır.

 

 • Resim Tanımı

  EY, kaliteye odaklanmasını eyleme geçirmek için çeşitli uygulamalar kullanır; bunların arasında denetim kalite göstergeleri (AQI'ler), temel neden analizi, eylem planları, Milestones, EY Canvas Müşteri Portalı ve koçluk yer alır.

EY organizasyonu, liderlerin strateji ve kalite önceliklerinin uygulanmasını izlemelerine destek olan bir dizi denetim kalitesi göstergesi (AQI) aracılığıyla denetim kalitesine odaklanmasını eyleme geçirir, bir denetimin olumlu veya olumsuz teftiş sonucunun altında yatan temel nedenlerin derinlemesine değerlendirmelerini ve bulguları iyileştirmek için uyumlu planlar yapar.

EY ekipleri, tamamlanmadan önce ek dikkat gerektiren alanları belirlemek için devam eden denetimleri de izler. Bunu başarmaya yardımcı olmak için kullanılan araçlar ve süreçler arasında, küresel denetim platformundaki (EY Canvas) gösterge panoları aracılığıyla kolay hale getirilen Milestones proje yönetimi programı, müşterilerden alınan denetim destek belgelerinin değişiminin yönetilmesine daha etkin bir şekilde destek olmak için EY Canvas Müşteri Portalının kullanılması ve EY ekiplerinin kritik muhasebe tahminleri, yargıları ve uygulama zorluklarını aşmasına yardımcı olacak koçluk yer alıyor.

Referans

Yapıcı zorluklar ve gerçek zamanlı geri bildirim

Londra'daki Ernst & Young LLP'de Kıdemli Yönetici olan Mary Gray DeMetz, büyük bir global kamu yararını ilgilendiren kuruluşun ilk yıl entegre denetiminde çalıştı. Zorlu bir görevdi, bu nedenle EY koçluk programının bir parçası olarak, aldığı destek ve rehberlik için ekibine minnettardı. Raporda Mary'nin ve diğer profesyonellerin tüm hikayelerini okuyun.

Kaliteye ve sürekli iyileştirmeye yönelik olan bu odaklanma, EY denetim görevlerinin dış teftişlerinin sonuçlarına yansıyor. Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu (IFIAR), 2015 araştırmasının ardından ilk azalma raporunu yayınladı. 2015'teki araştırmada EY oranı %43'tü. Kaliteye odaklanmaya devam eden EY organizasyonu, 2019 IFIAR araştırmasında bildirilen teftiş bulgularında ilk %25'lik IFIAR azalmasını elde etti ve yayınlanan son IFIAR araştırmasındaki (2021) EY azalma oranı, en büyük altı firma için %30 olan toplam orana kıyasla %20 oldu.

 • Resim Tanımı

  Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu (IFIAR), 2015 araştırmasının ardından ilk azalma raporunu yayınladı: Bu araştırmada EY oranı %43 idi. Kaliteye odaklanmaya devam eden EY organizasyonu, 2019 IFIAR araştırmasında bildirilen teftiş bulgularında ilk %25'lik IFIAR azalmasını elde etti ve yayınlanan son IFIAR araştırması'ndaki (2021) EY azalma oranı, en büyük altı firma için %30 olan toplam orana kıyasla %20 oldu.

Denetim bulguları, organizasyonun sürekli olarak nasıl iyileştirilebileceği hakkında değerli bilgiler sağlar. EY ekipleri, 150'den fazla ülkede denetim sözleşmelerini denetleyen düzenleyicileri (IFIAR ve IFIAR üyesi olmayan üyeleri) ve denetimle ilgili faaliyetleri aktif olarak takip eder. EY Kalite Liderleri (QEL), EY ağını önemli denetim kalitesi eğilimleri hakkında bilgilendirir, böylece eksikliklere hızlı bir şekilde yanıt verilmesi ve düzeltilmesi sağlanır.

Bunun yanı sıra, Yeni Uluslararası Kalite Yönetimi Standardı 1 (ISQM 1), kaliteyi daha iyi hale getirmede önemli bir rol oynayacak. Bunun uygulamaya geçirilmesi ile organizasyon, tutarlılığı sağlama ve denetim kalitesini iyileştirme fırsatından yararlanacaktır. Tutarlı politikalar, çerçeveler, teknolojiler ve EY üye firmalarında standardın uygulanmasına yönelik olanaklar da dahil olmak üzere, kalite yönetimi sistemini geliştirmek için halihazırda yürürlükte olan politikalar ve prosedürler üzerine inşa edilen EY organizasyonunun küresel yapısı, denetimi daha güçlü bir konuma getiriyor.

Lobide tartışan iş insanları
(Chapter breaker)
2

Bölüm 2

Olağanüstü insanlar

Yüksek kaliteli denetimler

EY'ın sürdürülebilir denetim kalitesi ve sürekli iyileştirme taahhüdünün merkezinde yetenek yer alır. EY organizasyonu, insanlarının en önemli varlık olduğunun farkındadır ve bu doğrultuda, çalışanların kariyerlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları becerilere sahip olmalarına desteklemek adına olağanüstü ve farklı insanları bünyesine katmaya ve onlara yatırım yapmaya adamıştır.

EY, çeşitliliğe sahip ekiplerin daha iyi sonuçlar ürettiğine inandığı için farklı yetenekler aramaya devam ediyor. Bu nedenle, denetime derin bir veri ve teknoloji anlayışı getiren STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) geçmişine sahip olanlar da dahil olmak üzere, çok çeşitli becerilere sahip kişileri işe almayı amaçlıyoruz. Bu amacımız, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve finansal olmayan raporlamaya olan talep ve bu alanlardaki ifşa gerekliliklerinin sayısı arttıkça daha da önemli hale gelen Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) gibi gelişmekte olan alanlar hakkında bilgi sahibi kişileri de kapsıyor. EY Denetim'de kariyerin nasıl daha iyi bir çalışma dünyası oluşturabileceğini keşfedin.

Denetim uzmanlarının

%82

'si, EY deneyimlerinin olağanüstü olduğu konusunda hemfikir

Mesleki gelişim, EY deneyiminin önemli bir unsurudur. EY organizasyonu, çalışanlarının yüksek kaliteli denetimler yapmalarına yardımcı olmak adına, dönüştürücü yaklaşımlar geliştirmelerini sağlayacak becerileri kazanmalarına destek olarak çalışanlarına yatırım yapmaya kendini adamıştır. Denetçiler, müşterilerin işlerini anlamalarını desteklemek için geniş bir sektör öğrenimi yelpazesine yönlendirilir ve organizasyon ayrıca, denetçilerin günümüzün dijital dünyasında gelişmek için ihtiyaç duydukları teknolojik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olmayı taahhüt eder. Buna EY Badges, EY Tech MBA ve yakın zamanda başlatılan Masters in Sustainability gibi bir dizi yenilikçi program dahildir.

Bu doğrultuda, 30 Haziran 2022'ye kadar olan mali yıl boyunca, EY denetim uzmanları her biri ortalama 86,5 saat olmak üzere 8,2 milyon saat eğitim almıştır.

86,5

MY22'de denetim uzmanı başına öğrenme saati, kümülatif toplam 8,2 milyon saatlik öğrenime tekabül ediyor.

%87

Araştırmaya katılanların çoğu, EY organizasyonunun onlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştiren öğrenme fırsatları sunduğunu söyledi.

Referans

Global Voices grubu küresel görüşleri nasıl paylaşıyor?

Kuala Lumpur'daki Ernst & Young PLT Kıdemlilerinden Rushdee Badrul Hisham, EY Denetim genelinde üst düzey liderlere geri bildirim sağlayan ve fikirlerle katkıda bulunan bir grup olan Global Voices'ın bir parçasıdır. Bunun kendisine denetim işinin ötesinde EY'ı daha iyi anlamasına, takdir hissinin güçlenmesine ve daha sağlam bir aidiyet duygusu geliştirmesine yardımcı olduğunu keşfetti. Raporda Rushdee'nin ve diğer profesyonellerin tüm hikayelerini okuyun.

Genç kadın global bilgi görüntülüyor
(Chapter breaker)
3

Bölüm 3

Veri ve teknoloji

Güven, şeffaflık ve dönüşüm

EY Dijital Denetimi, EY ekiplerinin mali tablo denetimini sağlamaya, değişen iş ihtiyaçlarını ve paydaş beklentilerini karşılama şeklini dönüştürmeye devam ediyor.

EY Dijital Denetimi EY organizasyonunu, pazarda kanıtlanmış, birinci sınıf bir denetim teknolojisi paketinin küresel alanda kullanımıyla güçlü bir konuma getiriyor. Denetim ekiplerini ve hizmet verdikleri şirketleri birbirine bağlama, denetim prosedürleri ile süreçlerini otomatikleştirme ve denetim kanıtı oluşturma için verileri analiz etme üzerine kurulu net bir stratejiyle destekleniyor ve bunların tümü EY ekiplerinin denetim kapsamında değer elde etmesine yardımcı oluyor.

EY Dijital Denetiminin merkezinde, EY organizasyonunun yeni nesil denetim teknoloji platformuna yaptığı 1 milyar ABD doları değerindeki yatırımın da yansıttığı gibi, sürekli inovasyona yönelik bir taahhüt bulunuyor.

${label}

1 milyar ABD doları

Yeni nesil Denetim teknoloji platformuna yatırım

Yatırım programı, yetenekleri dönüştürmek ve yeni nesil veri odaklı  denetim hizmetlerini desteklemek için gelişmiş teknolojilerden yararlanırken, mevcut EY Denetim teknolojilerini tek bir kusursuz global platform altında entegre edecek. EY organizasyonu; bu yatırımların güven, şeffaflık ve dönüşümü kolaylaştırarak şirketler ve paydaşlar için kaliteyi ve daha fazla değeri tetikleyeceğine inanıyor.

Referans

Denetim inovasyonunun sonsuz olasılıkları

Olga Gapon, Chicago'da Ernst & Young LLP'de Ticari Ürün Müdürü olarak çalışıyor ve yeni nesil EY Denetim teknoloji platformunda yeni bir modül geliştiriyor. Gelişmiş teknolojileri kullanmak, ona, dönüştürülmüş bir denetim deneyiminin olanakları ve denetim ekipleri ile hizmet verdikleri şirketler için faydalar konusunda yeni bir bakış açısı kazandırdı. Raporda Olga'nın ve diğer profesyonellerin tüm hikayelerini okuyun.

Park halindeki kamyonların havadan çekimi scunthorpe Birleşik Krallık
(Chapter breaker)
4

Bölüm 4

Uzun vadeli değer

Yüksek kaliteli denetimler

EY ekiplerinin kamu yararına hizmet etme rolünü yerine getirmeleri için en önemli yollardan biri, yüksek kaliteli denetimler sağlamaya yardımcı olmak için dürüstlük, bağımsızlık ve profesyonel şüphecilik özelliklerine sakip olmalarıdır. Yüksek kaliteli denetimler, yönetim tarafından yayınlanan ve yatırımcılar ile diğer paydaşlar tarafından doğru yatırım kararları almak için kullanılan finansal ve finansal olmayan bilgilere olan güveni ve itimatı artırır. Ayrıca, küresel sermaye piyasalarına toplumun güvenini artırır ve bu da ekonomik büyümeyi teşvik edererek toplum için uzun vadeli değer yaratır.

EY organizasyonunun küresel yapısı ve yönetişimi, dünya çapında denetime tutarlı bir yaklaşım sunarak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamaya yardımcı olan bir hesap verebilirlik çerçevesi kullanarak bu değerin sağlanmasına yardımcı olmada merkezi bir rol oynar.

Bu yapı aynı zamanda EY organizasyonunun gerektiğinde kaynak sağlama konusunda uyum sağlamasına ve değişiklik yapmasına olanak tanır. Dünya çapındaki EY denetim ekipleri yılda 150.000'den fazla denetim gerçekleştirerek dünya çapında paylaşılabilecek zengin bir bilgi ve deneyim üretir.

Fortune Global 500'deki şirketlerin

%27

'si ve Forbes Global 2000'deki şirketlerin %27'si MY22'de EY tarafından denetlendi

Ayrıca; vergi, teknoloji, sürdürülebilirlik hizmetleri ve diğer bölümler bilgi ve deneyimleriyle EY denetim ekiplerini desteklemek için katkıda bulunur ve denetimin kalitesini artırırlar. Buna bir örnek, genellikle denetçilerle yakın çalışan ve denetimin düzenleyiciler tarafından inceleme altına alınan risklerini ele alarak değer katan adli muhasebecilerdir.

 • Resim Tanımı

  Tüm görevlerde, denetim saatlerinin %12'si denetçilerin yanı sıra BT, Vergi ve diğer uzmanlar tarafından sağlanmaktadır.

Referans

Adli bilim, denetime nasıl değer katar?

Montréal'de Ernst & Young LLP Kıdemli Müdürü olan Aïsha Brillant, karmaşık adli görevleri yönetmek ve yürütmekle görevli. Profesyonel adli muhasebecilik becerilerinin ve yenilikçi çözümlerin, geleneksel denetim prosedürlerinden elde edilenlerin ötesine geçen görüşler, gözlemler ve değer bakış açıları sağlayabileceğini düşünüyor. Raporda Aïsha'nın ve diğer profesyonellerin tüm hikayelerini okuyun.

Özet

EY denetçileri, daha iyi sorular sormak ve gelişmiş kanıtları elde etmek için verilerden yararlanır. Edinilen bilgileri, paydaşların önemli kararlar almasına, iş ve sermaye piyasalarında güven ve itimatı artırmasına destek olan yüksek kaliteli denetimler sunmak için kullanır. EY Küresel Denetim Kalitesi Raporunun tamamını inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.