7 dakika okuma süresi 29 Mar 2021
Azor adalarında volkanik krater önünde sarı yağmurluklu yürüyüşçü

Dekarbonizasyon stratejiniz sermayeye erişiminizi nasıl etkileyebilir?

Şirketler, iklim risklerine maruz kalan varlıkların elden çıkarılması olasılığına ve düşük karbonlu fırsatlara daha fazla yatırım yapmaya hazırlanmalılar.

Özet
 • Kurumsal ve özel yatırımcılar, dekarbonizasyon stratejileri olan varlıkları tercih ediyorlar.
 • Gelecekte varlıkların hızla yeniden fiyatlandırılması ve toplu elden çıkarmalar sonucu kredi darlığı baş gösterebilir.
 • İşletmeler, şirketlerini kredi darlığından önce düşük karbonlu cazip fırsatlar olarak konumlandırmalılar.  

Çin, Japonya ve Güney Kore'den 2020'de gelen agresif dekarbonizasyon taahhütü duyuruları, bu büyük karbon yayıcı ülkelerin her birinin net-sıfır karbon ekonomisine evrilmeye başlamaları nedeniyle emisyon-yoğun ve düşük karbonlu teknolojiyi destekleyen emtia taleplerinde değişiklikler olabileceğini düşündürtüyor.

30 varlık yöneticisinden oluşan uluslararası bir grup, BM çatısı altında toplanarak Net-Sıfır Emisyonlu Varlık Sahipleri İttifakına imza attılar; bu grubun toplu olarak, yönetim altındaki varlıklarda 5 trilyon ABD doları mevcut. İttifak, yatırım portföylerinin karbon emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmeyi ve portföylerini esas olarak 1.5°C senaryosuna uygun hale getirmeyi taahhüt ediyorlar.¹

Üyeler taahhütleri için şu önemli gerekçeyi gösteriyorlar: “Emeklilik fonları ve sigorta şirketleri olarak, uzun vadeli yatırım hedeflerimiz ve yükümlülüklerimiz var. İklim değişikliğinin ekosistemler, toplumlar ve ekonomiler üzerinde ortaya çıkaracağı sistemik aksaklıklara karşı yalnızca çok savunmasız değiliz, aynı zamanda küresel ekonominin dekarbonizasyonunu katalize etmek ve iklime dayanıklılığa yatırım yapmak için kilit rol oynuyoruz.” ²

2020 EY İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri (CCaSS) 300'den fazla yatırımcıyla yaptığı Küresel Kurumsal Yatırımcı anketine göre, katılımcıların neredeyse dörtte üçü (%73), varlık tahsisi ve seçimiyle ilgili kararlar verirken iklim değişikliğinin fiziksel risk etkilerini değerlendirmeye önemli zaman harcayacaklarını ve özen göstereceklerini belirttiler. Ankete katılanların %71'i iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan geçici risklerle ilgili aynı şeyleri söyledi.

Dekarbonizasyonu destekleyen yatırımlara öncelik verme baskısı bireysel yatırımcılardan da geliyor. Emeklilik fonu üyeleri ve finansal danışmanlık isteyen müşteriler, portföylerinin “yeşil” notunu giderek daha fazla sorguluyorlar. Emekli olmaya hazırlananlar ile Z kuşağı, yatırımlarını gezegeni kurtarmaya yardım etmek için kullanma arzuları konusunda aynı eksende bulunuyorlar.

Yatırımcının dekarbonizasyona odaklanması sermaye piyasalarındaki kuralların yeniden yazılmasına yol açabilir

Yatırım tercihlerindeki bu büyük ve hızlı değişim, birçok şirket için dezavantaj oldu. Yatırımcılar sadece çoğu şirketin üretebileceğinden daha sağlam ve ayrıntılı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performans verileri talep etmekle kalmıyor, — aynı zamanda borsaya kote şirketlerin 30 yıllık strateji hedeflerini ortaya koymalarını da bekliyorlar.

“Uzun vadeli” yönetici teşviklerinin sadece 3–5 yıl ileriye dönük olduğu iş ortamında, düşünce ve davranışta muazzam bir değişim gerekecek.

Ancak bu önerilen bir değişiklik. Baskının bir noktada — potansiyel olarak pek çok kuruluşun hayal edebileceğinden daha erken — artması muhtemel ve geniş piyasada “kredi darlığı” yaratabilir. Bu da potansiyel olarak şunlara yol açabilir:

  .
 • Hızlı fiyatlandırma ayarlamaları
  Piyasa, “risk altındaki” emtiaların artık düşünülen kadar değerli olmadığını fark ettiğinde bir kritik eşiğe gelebilir mi? 
 • Toplu elden çıkarmalar
  Eğer öyle olursa, bu kitlesel satışlara yol açabilir ve düşük karbonlu fırsatların sınırlı havuzuna olan talebi arttırabilir mi?
 • Offshore Hareketi
  Şimdiye kadar Avustralya gibi bölgelerdeki birçok emekli fonu genelde yerel şirketlere orantısız şekilde yatırım yaptılar. Gelecekte — Avustralya gibi Menkul Kıymetler Borsası'nın (ASX) %20'si doğal kaynaklar ve enerji şirketlerinden oluşan ülkelerde — yerli emeklilik fonları düşük karbon riskli yatırımlar için deniz aşırı ülkelere bakmak zorunda kalabilir mi?
 • Yeşil mevzuat çerçeveleri tercihi
  Benzer şekilde, yatırımcılar yeşil büyümeyi hızlandırıcı en güçlü politika içeriğine sahip ülkelere akın edebilir mi? Nisan 2019 itibariyle, 46 ulusal ve 28 yerel yargı mercii karbon fiyatlandırmasını çoktan yapmıştı.³ COVID-19 salgını sonrası ortama baktığımızda, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve bölgeler tarihi ekonomik iyileşme çabalarının yanında “yeşil büyümeyi” de hedefliyorlar.
.

Şirketler yatırımcı kararlarındaki değişikliğe nasıl yanıt vermeli?

Kurumsal sermayeye erişimi sürdürmek için şirketler düşük karbonlu iş modellerine dönmeye başlamalılar. COVID-19 salgınından sonra beklenen düşük büyüme ortamında, yönetim kurulları ve yöneticiler büyük olasılıkla güvene dayalı sorumluluklarını üstlenecek ve şirketlerini artan sayıda dekarbonizasyonu tercih eden yatırımcıları çekmek üzere konumlandırmaya çalışacaklar.

EY CEO Imperative Çalışmasınagöre, şirket ne kadar büyük olursa, bu sürece hemen şimdi başlamak için paydaş baskısı da o kadar büyük olur. EY çalışmasına katılan tüm CEO'lardan %67'si, paydaşlarından küresel zorluklarla mücadele etmeleri konusunda gördükleri baskıyı orta ila aşırı arasında değerlendirdi. Bu rakam, en büyük şirketlerin (gelirleri 20 milyar ABD dolarından fazla) CEO'larında % 77'e kadar yükseliyor.

Yatırımcılar, karbonsuz bir geleceğe geçişin şirketlerin, ekonominin ve gezegenin uzun vadeli dayanıklılığı için önemli olduğunu açıkça ifade ediyor. Buna karşılık, yönetim kurulları ve yöneticiler aşağıdakilere dikkat etmeliler:

  .
 • 1.5oC, 2oC ve 4oC senaryoları⁴ — dahil iklim değişikliğinin etkisini kavrayın — ve mevcut iş stratejilerinin farklı senaryolara karşı dayanıklılığını değerlendirin
 • Küresel ekonominin karbondan arındırılmasıyla ilgili fırsatları yakalayın
 • Sermayeye erişim ve sermayeyi çekme olanaklarını değerlendirin
 • Değer zincirlerinde gölge karbon fiyatlandırması gibi uygun araçlarla yatırım stratejisini destekleyin
 • Yönetici teşviklerinde dekarbonizasyon önceliğini yansıtacak bir değişikliğe gidin
.

Birçok organizasyon için, COVID-19 salgını ve etkisi gündeme ağırlığını koymaya devam ediyor. Ancak kuruluşlar, yatırımcıların sermayelerini dekarbonizasyon girişimlerini desteklemeye yönlendirmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek ekonomik aksaklıklarla ilgili çok daha fazla endişe duymalılar. Emtia ve varlıkların iklim riskine göre yeniden fiyatlandırılması, kuruluşların stratejik ufuklarını genişletmelerini ve dekarbonizasyon stratejilerini düşündüklerinden daha erken ortaya koymalarını gerektirebilir.

Özet

Kurumsal yatırımcılar portföylerini küresel dekarbonizasyonu destekleyecek şekilde yeniden dengeliyorlar. İkna edici bir dekarbonizasyon stratejisi ortaya koyamayan şirketler, sermayeye erişimde gittikçe zorlanabilirler. Kuruluşlar, iş ve finansman modellerinin farklı iklim değişikliği senaryolarına dayanıklılığını test etmeli ve dekarbonizasyon fırsatlarını değerlendirmeliler.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.