12 dakika okuma süresi 10 Mar 2020
Laboratuvarda bir adam

Uzun vadeli değer ölçümü ve raporlama neden önemlidir

12 dakika okuma süresi 10 Mar 2020

Kaynakları göster

 • Why it’s important to measure and report long-term value (pdf)

  İndir 898 KB

The Embankment Project for Inclusive Capitalism projesi, işletmelerin yarattıkları değerleri ölçme ve raporlama yöntemini iyileştirmeyi amaçlar.

Bir şirketin değerinin ne kadarı finansal raporlarına yansır? Bu temel soru, küresel işletmeler ile paydaşları sermaye piyasaları ve tamamında toplum açısından uzun vadeli değer yaratmanın önemini vurgulamaya başlarken son yıllarda artan tartışmaların odak noktası oldu.

Bu tartışma, çok iyi bilinen bir eğilim etrafında dönüyor: bir işletmenin değerindeki azalma oranı, maddi varlıklar olarak bilançosunda ortaya çıkar. 1975 yılında, kurumsal değerin %80'inden fazlası tipik olarak bilançoya yansıtılıyordu. Araştırmalar, günümüzde, tüm küresel pazarlarda bu rakamın sadece %50 olduğunu gösteriyor; S&P 500'deki büyük teknoloji işletmeleri gibi bazı şirketlerde bu %20'nin altına düşüyor.

Bu değişim,– ekonomiler daha hizmete dayalı hale geldikçe –, fikri mülkiyet, beşeri sermaye, örgüt kültürü, kurumsal yönetim ve kamu güveni gibi maddi olmayan varlıkların öneminin son derece arttığını gösteriyor. Bunların geleneksel raporlama çerçeveleri kullanılarak ölçülmesi zordur, ancak şirket değerinin yaşamsal parçalarıdır.

Görünmez değer

%50

Bugün bilançoya yansıyan kurumsal değer oranı — 1975'de %80'den fazlayken şimdi altında

Araştırmalarında kurumsal performansı ve sosyal etkiyi ölçmeye, yönlendirmeye ve iletişim kurmaya odaklanan Harvard Business School'dan İşletme Profesörü George Serafeim şöyle yazmıştır: “Toplumdaki büyük şirketlerin bir amacı vardır ve bu amaç kâr elde etmenin ötesine uzanır. Ancak, şirketler borsadaki değerlemelerini ve toplum gözündeki değerlerini giderek daha fazla etkileyecek daha geniş sorumluluklar üstleniyorlar. Şirketler, büyüme ve refah için dünyanın en güçlü itici güçleri olduğundan, bu davranış küresel etkiye sahip olumlu bir gelişmedir. Yatırımcılar şirketlerin çevresel ve sosyal faaliyetlerini anlayarak ve bu anlayışı yatırım kararlarına entegre eden yatırımcılar ilerleyebilir ve şirketlerin uzun vadeli değer yaratmalarından yararlanabilirler.”

mühendisler güneş panellerini inceliyor
(Chapter breaker)
1

Bölüm 1

Finansal olmayan değerlerin ölçülmesi

Değişimi yönlendiren güçler

Peki yatırımcılara bu anlayışı vermek için nelerin değişmesi gerekiyor? “Sorun şu; standart muhasebe uygulamaları, çalışanların eğitilmesi veya inovasyona yatırım yapma maliyeti gibi maddi olmayan varlıklarla ilişkili maliyetleri gösteriyor,” diyor EY Birleşik Krallık Denetim Müdürü Hywel Ball, “ama bu gene de değerlerinin büyük bir kısmını yansıtmıyor.”

Bu, hem şirketler hem de yatırımcılar için çoğalan sorunlara yol açar, çünkü bir işletmenin değeri ne kadar çok rapor etmediği alanlarda yatarsa, daha fazla yatırımcı bu değeri değerlendirmek için kendi yaklaşımlarını ve veri kaynaklarını geliştirecektir.

Toplumda büyük şirketlerin bir amacı vardır ve bu amaç sadece kâr elde etmenin ötesine uzanır.
George Serafeim
İşletme Profesörü, Harvard İşletme Okulu

Bu sorunun farkında olan şirketlerden biri, 2015 yıllarından beri finansal olmayan değer ölçümünü yapan İsviçreli ilaç grubu Novartis. Novartis Küresel Sağlık ve Kurumsal Sorumluluk Grup Başkanı Patrice Matchaba, bunun kısmen talebin yönlendirdiğini söylüyor; şirketin mevcut hissedarlarının %15-%20'si finansal olmayan açıklamalar talep ediyor; Matchaba bu oranın kesinlikle artacağına inanıyor.

“Hissedarlar bunu talep ediyor,– özellikle de yeni nesil.” “Bu, gelmekte olan genç yatırımcılar için bir numaralı öncelik. Toplum üzerindeki gerçek etkinin ne olduğunu, marjın ve gayri safi büyümenin ötesini görmek istiyorlar; herkes bunu yaparsa benzerler benzerleriyle karşılaştırma imkanı bulur.”

Ama değişim motivasyonu sadece şirket dışından gelmiyor. Matchaba, “Finansal olmayan değeri ölçmenin önemli olduğuna inanıyoruz” diye açıklıyor. “Makroekonomik değişiklikler, fiyatlandırma baskıları, ilaç endüstrisinin kamuoyu algısı açısından ABD'de en düşük seviyeye sahip olması gerçeğiyle — bir şeyler değişmek zorunda. Neden var olmamız gerektiğini ve dönüşümsel ilaçların ötesine getirdiğimiz faydaları ifade etmeye başlamazsak, işimizi yapmıyoruz demektir.”

 • Novartis için iş avantajları

  Patrice Matchaba, finansal olmayan daha sıkı ölçümlerin Novartis'e bir takım avantajlar getireceğine inanıyor. Bunlardan biri şirketin sosyal etkisini çalışanlarına daha net bir şekilde anlatmak.

  “Bir ilaç firmasında, bireyler güçlü bir şekilde belli bir amaçla yönlendirilmeli ve bu amaç hayat kurtarmak veya daha az acı çekmek olmalı. Ülkelerinde, bu ilaçların yanı sıra, GSYİH'ya, üçüncü şahısların istihdamına, ailelere, eğitime ve benzeri şeylere nasıl katkıda bulunduğumuzun hikayesini anlatabilirsek, çalışanlarımızı daha da motive edebiliriz.”

  Bu aynı zamanda işe alım konusunda da yardımcı oluyor, Matchaba: “Genç yetenekleri çekmeye çalışırken, bunların onlar için gerçekten önemli olduğunun farkındayız” diyor.

  Ve uzun vadeli değerin ölçülmesi, dünyanın dört bir yanındaki maliye bakanlıklarını ilaca yatırım yapmaları konusunda ikna etmeye de yardımcı oluyor. Matchaba bunun pratikte nasıl çalışabileceğine dair bir örnek veriyor.

  “Klasik olarak, düşük ila orta gelirli bir ülkeye inovasyon getirmeden önce sağlık sistemini güçlendirmek ve veri üretmek için bir çeşit yatırım yapmanız gerekir” diyor. “Yalnızca inovasyonla işe başlarsanız, bu çok pahalıya patlar ve istediğiniz etkiyi elde edemezsiniz. Ancak yetkililer, son üç dört yıldır inovasyonu etkin bir şekilde kabul edecek bir ekosistem oluşturduğunuzu görürse ve bunu ölçebilirseniz, bu farklı bir tartışma olur.”

Tartışma alanları

Rapor ettikleri ölçüm standartlarını genişletmeyi düşünen şirket kurulları ve varlık yöneticileri için soru; başkalarının sahip olduğu varlıkların idarecileri olarak temsil görevleri arasında potansiyel bir çatışma olup olmadığı ve aralarında şirketten doğrudan kazancı olmayanların bulunduğu geniş bir paydaş grubu için olumlu sonuçlar yaratma arzusunun bulunup bulunmadığıdır. Serafeim,– pek çok kişinin düşündüğünün aksine,– ABD ve diğer ülkelerdeki yasaların şirket kurullarına, hissedar değerini maksimize etmeyi diğer hedeflerin üzerinde düşünme zorunluluğu getirmediğini iddia ediyor.

“Yönetim kurulunun sorumluluğu şirkete karşıdır, bu da yaptığınız şeyin şirketin uzun vadeli çıkarları için olması koşuluyla hedefe yönelik bir şirket olabileceğiniz anlamına gelir” diyor. Şurası açık ki, yaratılan uzun vadeli değerlerin titiz ve şeffaf ölçüm standartlarıyla desteklenmesi bu duruşu sağlayanlara önemli bir destek sağlar.

Varlık yöneticileri için de benzer sorular ortaya çıkıyor: yalnızca mevcutların finansal değerini en üst düzeye çıkarmaya konsantre olmaları yeterli değil mi? Ball, “Bu çok büyük bir tartışma alanı,” diyor. “Burada hissedar önceliğine karşı paydaş önceliği mücadelesi var. Bu gündemimizdeki en büyük politik tartışmalardan biri.

Unilever Londra binası
(Chapter breaker)
2

Bölüm 2

Anlamlı ölçüm standartlarını arayış

The Embankment Project for Inclusive Capitalism'in kuruluşu

Yatırım zincirinin tamamında hem piyasa mevcudiyeti hem çeşitliliğe sahip olan ve yönetim altında 30 trilyon ABD dolarını temsil eden, dünyada yaklaşık iki milyon çalışanı olan bir grup katılımcının biraraya gelerek oluşturduğu işbirliğine dayalı bir çalışma olan Kapsayıcı Kapitalizm için Embankment Projesi'nin (EPIC) merkezinde şirketlerin uzun vadeli değer yaratmayı anlamlı bir şekilde nasıl anlatabileceği konusundaki tartışmalar yer alıyor.

Kökenleri çok daha geriye gitmesine rağmen, Şubat 2017'de ileriye doğru büyük bir adım atılarak EPIC –ismini aldı–. O zamanlar Unilever CEO'su olan Paul Polman, Londra'da Embankment'daki şirket merkezinde 10 çok uluslu CEO'nun katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu toplantıda işletmelerin daha geniş bir paydaş grubu için yarattıkları değeri ölçme ve rapor etme yöntemlerini nasıl geliştirebileceği tartışıldı.

Bu arada EY Uzun Vadeli Değer Çerçevesinin mimarı Ball, şirketlerin, varlık yöneticilerinin ve varlık sahiplerinin değer ölçmek için benimseyebilecekleri, çerçeveyi kullanışlı bir ölçüm standardı kümesine dönüştürmeye yardımcı olacak bir kavram kanıtlama projesi başlatmanın yollarını arıyordu. Kar amacı gütmeyen Kapsayıcı Kapitalizm Koalisyonu'nun kurucusu Lady Lynn Forester de Rothschild ile bir araya gelen Ball, bu fikri önermek üzere Unilever'in merkez ofisinde toplantıya davet edildi; dört saat sonra EPIC doğdu.

Neden var olmaya devam etmemiz gerektiğini ve dönüşümsel ilaçların ötesindeki faydalara neden ihtiyaç duyduğumuzu anlatmaya hazırlanmıyorsak görevimizi yapmıyoruz demektir.
Patrice Matchaba
Küresel Sağlık ve Kurumsal Sorumluluk Grup Başkanı, Novartis

İdareciler, küresel iş dünyasını en üst seviyesinden 31 katılımcıdan oluşan bir grup oluşturdu: Unilever, Novartis ve PepsiCo gibi şirketlerin yanı sıra BlackRock, Fidelity, Vanguard, Norveç'in büyük Global Devlet Emeklilik Fonu, CalPERS, MetLife ve Allianz gibi varlık yöneticileri ve sahipleri de bu gruptaydı. Birlikte, iş değerini ölçmenin yeni yollarını bulmak için,– Ball'un sözleriyle “piyasa tarafından, piyasa için” –18 aylık bir çalışma programına başladılar.

Uzun vadeli değer çerçevesiyle donanmış EPIC üyeleri, bir dizi ölçme standardı geliştirmek amacıyla 18 ay harcamayı kabul ettiler. Proje, her biri şirketler, varlık yöneticileri ve varlık sahiplerini içeren yedi çalışma grubu halinde düzenlenmişti; bunun dışında iş akışları boyunca tutarlı bir metodoloji sağlamak amacıyla sekizinci bir grup ve EPIC'in etkileşim kurabileceği tamamlayıcı girişimleri incelemek üzere dokuzuncu bir grup oluşturulmuştu.

Proje katılımcıları Kasım 2018'de Washington DC'de sundukları bir raporla çalışmalarının sonuçlarını açıkladılar. Bu, şirketlerin birden çok paydaş için yarattıkları finansal olmayan değerlerin ölçümlerine ve raporlamalarına yardımcı olacak ayrıntılı bir dizi ölçüm standartını ortaya koyarken, çalışma gruplarının üzerinde çalıştıkları yedi alanda raporlama yaparken konunun nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin önerileri içeriyordu. Raporda her başlığın altında, iyi bir uygulamanın nasıl olması gerektiği açıklanır.

Sonuçta, yatırımcıların ve diğerlerinin uluslararası kabul görmüş muhasebe çerçeveleri kullanarak yaptıkları finansal performans karşılaştırmalarına benzer şekilde, şirketlerin finansal olmayan performansları arasında benzer nitelikte karşılaştırmalar yapmalarına olanak tanıyan anlamlı bir ilk adımı temsil eden bir çerçeve ortaya çıktı.

İşgücü ve liderlik çeşitliliği hakkındaki açıklamalardan, personel değişim ve devamsızlık oranları ve şirketlerin kurum kültürünü değerlendirmek için kullanabilecek standartlaştırılmış bir ankete kadar çeşitli konularda 63 spesifik ölçüm standardı üzerinde anlaşmaya varıldı. İnovasyon ölçüm standartları, Ar-Ge yatırım ve başarı oranlarının yanı sıra yakın zamanda piyasaya sürülen ürünlerden, hizmetlerden veya süreçlerden elde edilen gelir yüzdesini gösteren “canlılık endeksini” ve işletmenin inovasyon faaliyetinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi sürdürülebilirliğin zorluklarıyla hangi oranda baş edebildiğini gösteren "oluşturulan toplumsal değer"ini izler. Raporda iklim değişikliği gibi derin sosyal bağlantıları olan alanlarda, işletmenin enerji yeğinliğine yönelik ve karbon emisyonlarının fiyatlandırılmasında gelecekteki değişikliklerden kaynaklanan risk maruziyetine karşı standardize önlemler tavsiye ediliyor.

Ancak, şirketler ve yatırımcıları için metodoloji ve ölçme standartları üzerinde mutabık kalmanın ötesinde üzerinde raporlama yapılan ölçüm standartlarının değiştirilmesiyle ilgili zorluklar da var. Matchaba, Novartis için en büyük zorluğun ortak bir dil ve güçlü standardizasyon eksikliği olmaya devam ettiğini söylüyor.

“Önemli olan sistemi harekete geçirmek,” diye açıklıyor. “Şirketlerden, şirket içi kararlar alınmasında yararlı olan ve yatırımcılar ve hükümetler tarafından kabul gören aşağıdan yukarıya, standartlaştırılmış bir yaklaşım istiyorsunuz. Ama bu tek taraftan geliyorsa işi yaramaz çünkü karşılaştırılabilir değildir.”

Bir köy sınıfında öğrencileriyle birlikte bir öğretmen
(Chapter breaker)
3

Bölüm 3

Uzun vadede

EPIC çerçevesi, iş dünyasına güvenin yeniden oluşturulmasına nasıl yardımcı olabilir

EPIC'in temel amaçlarından biri, işletmelerin değer ölçme ve rapor etme yöntemlerinde değişimi katalize etmek olsa da, tartışmaların bir kısmını başka önemli konular oluşturmuştu. Büyük şirketler ve fon yöneticilerinin temel hedefi, son yıllarda keskin bir düşüş yaşayan toplumun iş dünyasına güvenini yeniden inşa etmenin yollarını bulmaktı; Edelman Güven Barometresine göre, küresel katılımcıların %60'ı “CEO'ları dünyada olumlu bir fark yaratma arzusundan çok hırslarının motive ettiğinde" hemfikirler. Proje katılımcıları, bir işletmenin geniş paydaş grubu üzerindeki etkisinin daha titiz bir şekilde ölçülmesi ve şeffaf bir şekilde açıklanmasının şirketlere olan güveni onarmaya başlayabileceğini düşünüyorlar.

Lady de Rothschild, “toplumun iş dünyasından beklediği faaliyetlerin değiştiğini ve bunun uzun vadeli yatırımcıların değer yaratmalarını etkileyeceğini savunuyor. EPIC bu gerçekliği ele alıyor ve işletmelerin tüm paydaşlar için yarattıkları gerçek değeri nasıl ölçebilecekleri ve raporlayabilecekleri konusunda bir çığır açıyor.”

.

Benzer şekilde, katılımcılar Ball'ın "değer zincirinde kopma" olarak adlandırdığı şeyle baş etmek için alıştırmanın işe yarayacağını fark ettiler. Şirketlerin başarılarında yaşamsal önem taşıyan alanlarda performans ölçümü yaptıklarını — hizmet sektöründe yapılan çalışan etkileşim ölçümleri gibi — ancak sonuçları her zaman piyasayla paylaşmadıklarına dikkat çekiyor. Bazı yatırımcılar bu tür bilgileri, örneğin istihdam ile ilgili web sitelerindeki verileri kullanarak, bağımsız olarak üretirler; ancak bu tarz beyanlar için genel kabul görmüş bir çerçeve yoktur. Ancak, daha fazla yatırımcı bu tarz bilgilere değer verdiklerini açıkça belirtmiş olsaydı, şirketlerin bunun üzerinden rapor verme olasılığı daha yüksek olacak ve bunu güvence altına alınabilecek ve yatırımcıların anlamlı karşılaştırmalar yapmasına olanak tanıyan standartlaştırılmış bir şekilde yapmaları daha olası olacaktı.

Ball, “ 'bunu bilseydik, uzun vadeli yatırım kararları almada değerlendirmeye alırdık” diyen fon yöneticilerine ihtiyaç olduğunu söylüyor. “Şirketler böyle birşeye talep olduğunun farkına varmadıkça bunu beyan etmeyeceklerdir. Bu projenin başarmaya çalıştığı şey buydu – buna yatırımcılar ile şirketler arasında bir değer değiş tokuşu da diyebilirsiniz.”

Piyasadaki değişimi kolaylaştırmak

İş dünyasının toplumsal sözleşmesini yeniden gözden geçirenler sadece EPIC katılımcıları değil. Ağustos 2019'da, Business Roundtable (ABD'nin en önde gelen şirketlerinden yaklaşık 200 CEO üyesi bulunan bir dernek) yeni bir hedefi olduğunu açıkladı. 20 yıl boyunca hissedarları açıkca ilk sıraya koyduktan sonra, içinde bu hissedarlardan sadece bir kez bahsedilen ve “müşteriler için değer” yaratmak, “çalışanlara yatırım yapmak”, “çeşitlilik ve kapsayıcılığı” teşvik etmek, “tedarikçilerle adil ve etik olarak çalışmak”, "içinde çalıştığımız toplulukları desteklemek” ve “çevreyi korumak” gibi ifadeler bulunan 300 kelimelik bir bildiri yayınladı.

2019 yılında Avrupa'da kurulan Değer Dengeleme İttifakı da benzer şekilde karar vericilere uzun vadeli değer yaratma ve koruma konusunda güç veren standartlaştırılmış bir model geliştirmeye çalışıyor. Sektörler arası standartlaştırılmış bir metodolojinin geliştirilmesi, toplumun, şirketlerin topluma olan katkılarına değer vermesini sağlayıcı bir ölçme standartları dönüşümüne yönelik ilk adımdır.

İş dünyasının en üst düzeyinde, vurguda bu tür değişikliklerin yer aldığı bir zeminde, EPIC bu tartışmaya tam zamanında sunulmuş bir katkıyı temsil ediyor. Ancak bunun sonunda hükümetlerin EPIC'in önerdiği raporlama türlerini zorunlu kılmak için yeni düzenlemeler yapması gerekebilir.

“Asıl soru, hangi noktada düzenleme yapılmalıdır?” diyor Ball. “Bu konuda yapmaya çalıştığımız şey piyasada bu değişimi kolaylaştırmak. Bu, piyasanın ihtiyaç duyduğu bir şey olduğu için piyasa tarafından giderek daha fazla benimsendiğinde ve bir noktada sistematik olarak önemli hale geldiğinde düzenleme yapmak için doğru zamandır.”

'Bunu bilseydik, uzun vadeli yatırım kararları almada değerlendirmeye alırdık' diyen fon yöneticilerine ihtiyaç var. Talep olmadığı sürece şirketler bunu beyan etmeyeceklerdir.
Hywel Ball
EY Birleşik Krallık Denetim Başkanı

Bu hala biraz uzakta görünüyor. EPIC için öncelik, projeyi daha geniş tartışmalara ve katkılara açmak ve çerçevenin daha da geliştirilmesi ve benimsenmesi için en doğru yol üzerinde mutabakata varmaktır.

İyi bir örnek, projenin Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) bağlı Uluslararası İş Konseyi'nin (IBC) Ağustos 2019'da şirketlerin uzun vadeli değerlerini göstermelerine yardımcı olmak için bir girişim başlatma düşüncesine katkıda bulunmuş olmasıdır. Ocak 2020'de WEF'nin Yıllık Toplantısı sırasında temel 22 ölçüm standardı ile tavsiye edilen beyan tekliflerini içeren müşterek bir danışma raporu yayınlandı; aynı raporda daha ileri bir sürdürülebilir değer yaratma ölçümü ve açıklaması yöntemini temsil eden 34 genişletilmiş ölçüm standardı da yer alıyordu. Bunlardan bazıları doğrudan EPIC'in tamamladığı çalışmalardan alınmıştı. Bunlar IBC üyeleri, yatırımcılar ve diğer önemli paydaşlar tarafından daha da detaylandırılıp incelenecektir.

Bu arada EPIC, yatırımcıların ve şirketlerin birinci aşama sonuçlarının kullanmasını istiyor. Bu, örneğin, yatırım talimatlarını şekillendirirken ve uygularken, stratejik planların detaylandırılması ve değer yaratımının paydaşlara iletilmesi sırasında yapılabilir.

Özet

İş dünyasında birçok kişi uzun vadeli değer yaratmanın önemine odaklanmaya başladığı gibi, şirketlerin ürettiği finansal olmayan değeri raporlamanın en iyi yolları hakkında giderek artan bir tartışma yaşanıyor. 2017 yılında kurulan Kapsayıcı Kapitalizm için Embankment Projesi, uzun vadeli değere katkıda bulunmak üzere 63 ölçme standardından oluşan bir dizi geliştirmek için 18 ay harcadı. Bu makale, bu girişimin ileriye dönük olarak geçmişine bir bakış atmaktadır.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.