12 dakika okuma süresi 26 May 2023
Gün doğumunda uzun bir yürüyüşe çıkan kişi, çayır boyunca izi takip eder

Neden EHS dönüşümü olmadan ESG olamaz?

EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

12 dakika okuma süresi 26 May 2023

EHS (Çevre, Sağlık ve Güvenlik) profesyonelleri, ESG (Çevre, Toplum ve Yönetişim) performansına odaklanarak değişimi teşvik etmelidirler.

Özet

 • Sağlam bir EHS çerçevesi, ESG performansının temel unsuru olmakla beraber zaman zaman göz ardı edilen bir unsurdur. 
 • ESG'nin ortaya çıkışı, EHS profesyonelleri için yeni fırsatlar yaratmaktadır.
 • İşletmeler, bu iki performans arasında bağlantı kurmazsa, potansiyel fırsatları kaçırma riskiyle karşı karşıya kalacaklardır.

Çok uzun bir süredir, Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) performansı; şirketin Çevre, Toplum ve Yönetişim (ESG) performansını ve genel iş performansını önemli ölçüde ilerletebilecek bir araçtan ziyade, birbirinden bağımsız olarak takip edilmesi gereken bir dizi süreç olarak görülmüştür. Önde gelen EHS profesyonelleri, genel iş değerini artırmak ve bu sayede kuruluşların ESG gündemlerine değer katmak için EHS'yi kullanmayı kabul etmişlerdir. Bu kabullenişi kuruluşlarına göstermek için kritik risklere odaklanan daha basit, esnek ve çevik uygulamalar benimsemişlerdir. Bu uygulamalar, hızlı tempolu ve karmaşık çalışma dünyamız için çok daha uygundur.

Dünya genelinde ESG'ye yönelen odağın artmasıyla, iş liderlerinin EHS ve ESG arasındaki ilişkiyi yeniden çerçevelendirmesinin ve ESG'ye yönelik yaklaşımlarında anlamlı bir değişiklik sağlamak için EHS'den öğrendiklerinden faydalanmasının zamanı gelmiştir.

EHS neden ESG'nin temel taşıdır?

EHS ve ESG performansları; atık yönetimi, iklim riski ve çalışan güvenliği ile olduğu kadar bütünsel esenlik (wellbeing) ve refah gibi konularla da doğrudan örtüşmektedir. EHS ekiplerinin belirtilen bu risklere yönelik topladığı veriler; ESG raporlaması, stratejisi ve performans takibinde kullanılması için önemli bir kaynak sağlar.

EHS olmadan ESG olmaz.
 • Resim Tanımı

  Resim, ESG'nin üç bileşenini - çevre, toplum, yönetişim - ve EHS'nin üç bileşenini - çevre, sağlık ve güvenlik - özetleyerek, ESG'siz bir EHS olamayacağını grafiksel olarak göstermektedir.

Bununla birlikte, EHS'nin ESG'ye olan katkısı, veri toplama, açıklama ve uyumluluğun çok ötesine geçmektedir. EHS, onlarca yıldır birçok kuruluşa entegre edilmiş bir performans sistemidir. Dolayısıyla, etkili EHS fonksiyonları şirket içerisinde gerçek bir değişimi etkilemektedir. Bir kuruluşun ESG gündemi, EHS performansının daha gelişmiş yönetim sistemi yaklaşımlarından, kültür dönüştürme girişimlerinden ve KPI'ların veri odaklı izlenmesinden faydalanılarak önemli ölçüde ilerletilebilir.

ESG'yi yönlendirmek için EHS kullanmanın faydaları

İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik gibi makro konular şirket itibarı ve daha geniş operasyonun sürekliliği gibi daha yakından tanımlanabilir hale geldikçe, EHS ve ESG arasındaki sinerji daha fazla dikkat çekmektedir. EHS profesyonelleri, günümüz iş dünyasında EHS performansını yönetebilmek için daha modern bir yaklaşım benimsemektedir. Bu yaklaşım, çevreyi koruyup restore etmenin yanı sıra, organizasyonun çalışan unsurlarını (liderlik, davranış ve kültürel değişim gibi) sağlıklı ve güvenli tutmak için gerekli süreçler, yapılar ve araçlarla da desteklemektedir. Günümüzde çok az kuruluş ESG için gerekli olan bu dönüşümsel nitelikleri karşılamaktadır. Çalışanlara ve çalıştıkları kuruluşlara eşit derecede fayda sağlayan daha iyi bir iş dünyası oluşturmak için EHS profesyonellerinin son 30 yılda edindiği tecrübelerden yararlanılmazsa altın bir fırsat kaçırılmış olur.

EHS Faydaları
 • Resim Tanımı

  Dairesel grafik, dört adımı tekrar tekrar izleyerek EHS mükemmelliğine ulaşmanın sürekli bir döngüsünü gösterir: yarını planlamak için bugünü anlamak, başarıyı mümkün kılacak araçlar geliştirmek, sürekli iyileştirmeyi teşvik edecek bir kültürü uygulamak ve mükemmelliği yaratmak için sürekli güven ve öğrenmeyi dahil etmek.

ESG beyanları ve performansının yatırımcılar, paydaşlar ve daha geniş kitleler tarafından giderek önem kazandığı bir zamanda, riskler yüksektir. Şirketler düzenleyici para cezalarına maruz kalmak, mevcut ve potansiyel iş kaybı, artan çalışan devir oranı ve kalıcı itibar riski ile karşı karşıyadır. EHS ve sürdürülebilirlik fonksiyonları arasındaki bu stratejik bağlantılardan yararlanarak ESG'nin geçmişin hatalarından kaçınmasına ve olgunlaşmasını hızlandırmasına yardımcı olabiliriz.

Daha iyi bir çalışma dünyası inşa etmek için son 30 yılın bilgi birikimini kullanmamakla altın bir fırsat kaçırılıyor.

EHS'yi kullanarak ESG'yi dönüştürmenin yolu

EY araştırması ve deneyimi, başarılı bir EHS dönüşümünün, bir kuruluşun çalışanlarının ve sistemlerinin nasıl etkileşime girdiğine bağlı olduğunu göstermektedir. Bu etkileşim aşağıda belirtilen dört temel unsur tarafından yönlendirilir:

 1. Entegrasyon: EHS'yi iş sürecine dahil ederek; dikey yönetişim yapısını ortadan kaldırmak, dijital teknolojilerle desteklenen iş birlikçi ağlarla değiştirmek
 2. Sadelik: Çalışan bağlılığını ve katılımını artırmak için sistemleri basit ve insan merkezli hale getirmek
 3. Odaklanma: Veri toplamayı daha verimli ve doğru hale getirmek için teknoloji ve otomasyonu kullanarak kritik risklere sıkı bir şekilde odaklanmak
 4. Çeviklik: Değişen iş dünyasına uyum sağlayabilen, güçlü süreçlerle desteklenen çevik iş çerçeveleri geliştirmek

Güçlü bir ESG performansı; sağlam bir temele sahip olan EHS çerçevesi üzerine inşa edilebilir. İki kavram arasında gerekli bağlantıyı kuramayan kuruluşlar, sadece zaman ve kaynaklarını boşa harcamakla kalmayıp; aynı zamanda kritik bir iş riskini de yüklenebilir.

EHS dönüşümünü desteklemek

Kuruluşlar, EHS performansını ESG performansı ile entegre ederek anlaşılması kolay, kritik riskleri yönetmeye odaklanan ve değişen iş dünyasına uyum sağlayan bir sistemle birlikte çevikliğe ulaşmayı düşünmelidir.

EHS’nin ESG performansında dönüşümü nasıl sağlayabileceğini anlama yolculuğuna başlamak için aşağıdaki soruları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır:

Yönetim Kurulu üyeleri: 

 • ESG gündemine öncülük etmede EHS'nin rolü nedir?
 • EHS liderlik programları, ESG liderlik kapasitesi ve sponsorluk oluşturmaya nasıl destek olabilir?
 • EHS ve ESG girişimlerini ve sonuçlarını nasıl daha iyi entegre ederiz?
 • EHS, ESG'nin operasyonel hale getirilmesine nasıl destek olabilir?

Fonksiyonel başlıklar:

 • ESG, mevcut EHS veri toplama, raporlama ve güvence süreçlerinden nasıl yararlanabilir?
 • EHS raporlama gereklilikleri, daha geniş ESG raporlama gereklilikleri ile nerede örtüşecek?
 • EHS ve ESG girişimlerini ve sonuçlarını nasıl daha iyi entegre ederiz?
 • EHS, ESG'nin operasyonel hale getirilmesine nasıl destek olabilir?

Yürütme ekibi:

 • ESG gündemine öncülük etmede EHS'nin rolü nedir?
 • EHS liderlik programları, ESG liderlik kapasitesi ve sponsorluk oluşturmaya nasıl destek olabilir?

Danışman/ Gözetmen/ Süpervizör:

 • EHS, iş birliğini teşvik etmek için mevcut ilişkilerden nasıl yararlanabilir?
 • ESG ve EHS için birleştirme ve iş birliği yapma fırsatları nerelerdedir?  

 

Özet

ESG yolculuklarının başlangıcındaki kuruluşlar, önde gelen EHS profesyonellerinin uygulamalarından yararlanarak ilerlemeyi hızlandırabilir ve anlamlı bir değişim sağlayabilir. Bu sinerjiden yararlanamayan iş dünyası liderleri büyük bir iş fırsatını kaçırıyor olabilir.

 

 • ESG gündemine öncülük etmede EHS'nin rolü nedir?
 • EHS liderlik programları, ESG liderlik kapasitesi ve sponsorluk oluşturmaya nasıl destek olabilir?
 • EHS ve ESG girişimlerini ve sonuçlarını nasıl daha iyi entegre ederiz?
 • EHS, ESG'nin operasyonel hale getirilmesine nasıl destek olabilir?
 • ESG, mevcut EHS veri harmanlama, raporlama ve güvence süreçlerinden nasıl yararlanabilir?
 • EHS raporlama gereklilikleri, daha geniş ESG raporlama gereklilikleri ile nerede örtüşecek?
 • EHS ve ESG girişimlerini ve sonuçlarını nasıl daha iyi entegre ederiz?
 • EHS, ESG'nin operasyonel hale getirilmesine nasıl destek olabilir?
 • ESG gündemine öncülük etmede EHS'nin rolü nedir?
 • EHS liderlik programları, ESG liderlik kapasitesi ve sponsorluk oluşturmaya nasıl destek olabilir?
 • EHS, iş birliğini teşvik etmek için mevcut ilişkilerden nasıl yararlanabilir?
 • ESG ve EHS için birleştirme ve iş birliği yapma fırsatları nerelerdedir?  

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.