5 dakika okuma süresi 24 Eyl 2020
Çocuğa devredilen bitki

Bugün iklimle ilgili alacağınız önlemler yarınki kredi koşullarınızı neden etkileyebilir

Finansman maliyeti sürdürülebilirlik performansına bağlı olduğunda, ESG ölçümleri bilanço kadar önemli hale gelecek.

Özet
 • İklim değişikliği kredi verme ve yatırım davranışlarını etkilemeye başlıyor ve şirketlerin iklim önlemlerine giderek daha fazla odaklanmasına yol açıyor.
 • Dekarbonizasyon hedeflerini ve iklime dayanıklı gelişim gündemlerini desteklemek üzere yeni teşvikler oluşturuluyor.
 • Şirketler, dekarbonizasyon stratejilerini standart iş operasyonlarının bir parçası haline getirerek eğrinin önüne geçmeye teşvik ediliyor.
   

Finans politikaları belirleyicileri iklim değişikliğinin zararlı etkisinin farkına varırken, dünya kredi verme ve yatırım davranışlarında kökten bir değişikliğin eşiğinde. Bunun sonunda, kredi verenler ve yatırımcılar finansman şartları üzerinde anlaşmaya varırken, büyük olasılıkla sadece varlıklar, karlılık veya büyüme tahminlerini değil – aynı zamanda iklim önlemi ve 2°C'lik senaryo (2DS)1ile uyum sağlanmasını dikkate alacaklar.  

AB de dahil olmak üzere pek çok büyük ticaret bloğu artık iklim değişikliği tepkilerini destekleyen finansal sistemler yaratacak net stratejilere sahipler. Dekarbonizasyon hedeflerini ve iklime dayanıklı kalkınma gündemlerini destekleyici finansman akışlarını teşvik edecek yeni düzenlemeler ortaya çıkıyor. Bu stratejiler, sermaye akışlarını sürdürülebilir yatırıma doğru proaktif bir şekilde yönlendiriyor. Bunların amacı iklim değişikliğiyle ilişkili finansal riskleri yönetmek ve karbon yoğun varlıkların veya süreçlerin ekonomilerimize kenetlenmesini önlemektir. Uygulamanın sonucunda kuruluşlar iklim önlemlerine ciddi ölçüde yoğunlaşır; geride kalanların ise yalnızca isimleri karalanmakla kalmaz aynı zamanda finansal olarak dezavantajlı duruma düşerler.

ESG finansal riskle doğrudan bağlantılı

Kuruluşlar, iyi çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) davranışının silah, tütün veya termal kömür yatırımlarının uygunluk denetiminde elenmesi gibi, itibar kaybetme riskini azaltabileceğinin farkındalar. Şimdi, AB ve İngiltere dahil diğer bölgeler de finansal riskin ESG performansıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtlayan bir kanıta dayalı sistem oluşturuyor. Bu bölgeler, ihtiyati düzenleme kurumlarından sürdürülebilir kredilerin tercihli muamele görmesi gerekip gerekmediği konusunda raporlama isteyen somut planlar geliştirdiler.

Gelecekteki düzenlemelerin, bankaların sürdürülebilir kuruluşlara verecekleri kredilere karşı gereken sermaye miktarını düşürebileceklerine dair gerçek bir potansiyel mevcut. 42 merkez bankası üyesi ve sekiz gözlemciden oluşan uluslararası bir ağ olan Greening the Financial System Network merkez bankası yönetmelikleri vasıtasıyla yeşil yatırımın nasıl teşvik edileceğini araştırıyor.

Finans sektörü yatırım kararlarını ve kredi notlarını sera gazı (GHG) emisyonları veya iklim riskiyle bağlantılı veriler üzerinden verdikleri için iklim riski beyanları zaten zorunlu hale gelmeye başladı. AB, İngiltere ve Kanada'daki  Sürdürülebilir Finansman İlerleme Raporu2 ve Yeşil Finansman İlerleme Raporunda3 , iklim değişikliği ve daha geniş çerçevede ESG konularıyla ilgili sorumlulukların netleştirilmesi açıkça tavsiye edilmiştir. Bu noktada, Temmuz 2019'da İngiltere, kamu şirketlerinin ve emeklilik fonlarının 2022 yılına kadar iklim risklerini rapor etmeleri gerektiğini duyurdu.

Fransa zaten yeşil finansman konusunda önde gidiyor. 2015 yılında kurumsal yatırımcılara iklim değişikliği ile ilgili zorunlu raporlama yaptıran ilk ülke oldu ve şimdi AB'yi Avrupa şirketleri için zorunlu çevre raporlama standartları getirmeye zorluyor. Asya'da, Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası (HKEX), 1 Temmuz 2020'de geçerlilik kazanan kote edilmiş menkul kıymet çıkaran kuruluşların yapması gereken zorunlu “uyma veya açıklama” raporlamasına iklimle ilgili riskleri ve hedefleri dahil etmiştir. Ülkeler (örneğin Kanada), COVID-19 döneminde yenilenen ekonomik öncelikler arasında iklim değişikliği ile ilgili raporlamayı firmaların COVID-19 kurtarma fonunu almaları için bir şart haline getirerek iklim risklerini yönetmenin önemine işaret etme fırsatı buldular.

Düzenlemeler hızla ilerliyor

2018 yılında, İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (DWP) servet yöneticiliği yapanların ESG faktörleri ile ilgili sorumluluklarını netleştirdi. Buna göre, servet yönetimi bazlı emeklilik planlarının iklim değişikliği dahil, finansal anlamda önemli ESG faktörleriyle ilgili bir politikaya sahip olması gerekiyor.

  Avrupa Bankacılık Kurumu'nun (EBA) 2018 Yıllık Raporunda, EBA, ESG faktörleri üzerinde pazar analizi ve araştırması yürüttüğünü duyurdu ve şu ifadeyi kullandı:

“EBA, ESG hususlarının AB kredi kurumlarının düzenleyici ve denetleyici çerçevesine nasıl dahil edilebileceği konusu dahil, sürdürülebilir finans alanında proaktif duruş sergileyecektir.” 4

Aralık 2019'da, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi arasında dünyanın ilk “yeşil liste”sinin oluşturulması konusunda bir anlaşma yapıldığını duyurdu — yeşil liste, "2050 ve sonrasında net-sıfır emisyon ekonomisinde kalmaya devam edecek faaliyetler evrenini ve düşük emisyonlu, iklime dayanıklı bir ekonomiyi destekleyecek faaliyet türlerini tanımlamaya" yardımcı olacak bir klasifikasyon sistemidir. Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda 2020 yılında bir AB Taksonomi Yönetmeliği geçirildi ve yakın vadede uygulanmasının önünü açıldı.

Taksonomi şu anda banka kredileri konusunda AB yönetmeliğinin bir parçası olmayacaksa da, tüketici baskısı ve gelecekteki yasal gerekliliklere yanıt olarak gönüllü başvuruların gerçekleşmesi muhtemeldir.

Birleşik Krallık'ta, İhtiyati Düzenleme Kurumu — Denetleme Beyanı 3/19 — tarafından yapılan bir denetleyici beyanında bankalar ve sigortacıların sadece “yönetişim düzenlemelerinde iklim değişikliği risklerini göz önüne almayı” değil, aynı zamanda “iklimle ilgili finansal risklerin açıklanması için uygun bir yaklaşım geliştirmeleri” gerektiğini belirtti. 5 İngiltere Merkez Bankası da 2021 yılında iklim değişikliğinin neden olduğu finansal riskleri anlamak için iki yıllık bir deneme senaryosu (BES) hazırlayacağını açıkladı.

Deneme alıştırması, en büyük finansal kurumların ve finansal sistemlerin iklimle ilgili risklerle ilgili olarak dayanıklılığını incelemek ve kısa, orta ve uzun vadede dayanıklılığı arttırmak için yapılması gereken değişiklikleri anlamak için tasarlandı. İlk olarak 2020 yılında başlaması bekleniyordu, ancak COVID-19 salgını, senaryonun lansmanında 2021 ortasına kadar gecikmeye neden oldu. Bununla birlikte, İngiltere Merkez Bankası İngiltere ve küresel finansal sistemin güvenlik açıklarını anlamak için alıştırmanın önemini vurguladı.

Düzenlemelere yönelik bu tür hazırlıkların tüm kuruluşlara yayılması sadece bir an meselesi. Daha fazla şirket ESG hedeflerini ve performansını açıklarken, kredi verenlerin bu verileri sürdürülebilirliğe bağlı krediler sunmak üzere yeniden tasarlayacakları görülüyor. Geleceğin erken bir göstergesi olarak, Avrupa, Avustralya ve Singapur da dahil olmak üzere son yıllarda ESG-teşvikli kredi alımları dünya çapında artıyor. Avrupa ve Çin'deki bankalar, çevre ölçümlerini kredi verme kriterlerine entegre ediyorlar.

Sürdürülebilir kredi verme uygulamalarına nasıl hazırlanılır

Finansman maliyeti sürdürülebilirlik performansına bağlı hale geldiğinde, ESG ölçümleri artık bir işletmenin Hİ veya uyumluluk fonksiyonlarını desteklemek üzere bir kenarda kalmayacak. Bunun yerine, bir kuruluşun bilançosu bankacılar ve hissedarlar için ne kadar önemliyse, ESG ölçümlerinin izlenmesi ve raporlanması da tüm kuruluşların finans fonksiyonunun ve performans yönetimi KPI'larının ayrılmaz bir parçası haline gelecek.

Bazı vergi dairelerinin artık bordro sistemlerini görebilmesi gibi, ihtiyati düzenleme kurumları muhtemelen yakın gelecekte sürdürülebilirlik performans sistemlerine erişim isteyecekler. Bankaların ve düzenleme kurumlarının ESG verilerini sormaya başladığı ana hazırlanmak üzere kuruluşlar şunları yapmalıdır:

  .
 • Güçlü dahili izleme ve raporlama sistemleri geliştirin
 • Yönetişim ve risk çerçevelerinize ESG performansı nı ekleyin
 • Verilerin bütünlüğünü ve emsaller ve diğer ekonomik sektörlerle karşılaştırmalı performansı kavrayabilme 
 • Temel iş stratejisi ile sürdürülebilirliği önemli bir unsur olarak belirleme
.

Bu eylemler bir işletmeyi sadece muhtemel düzenleyici bir önleme değil, aynı zamanda giderek ESG farkındalığı artan bir piyasada rekabet için konumlandırmaya hazırlar.

 • Referansları göster#Referansları gizle

  1. 2DS, en azından %50 şansla ortalama küresel sıcaklık artışını gelecekte 2°C'ye 2100.iki-derece ile sınırlayan bir enerji sistemi yolu ve karbondioksit (CO2) emisyon yörüngesini düzenler .
  2. Sürdürülebilir Finansman İlerleme Raporu, UNEP Sorgulama, Mart 2019.
  3. Yeşil Finans İlerleme Raporu UNEP Sorgulama, Temmuz 2019.
  4. 2018 Yıllık Raporu, Avrupa Bankacılık Kurumu, 2018.
  5. Denetleme Beyanı 3/19, Bank of England, 15 Nisan 2019.

Özet

İklim değişikliği kredi verme ve yatırım davranışlarını etkilemeye başlıyor ve bu da kuruluşların iklim önlemlerine odaklanmasına yol açıyor. Başlıca ticaret blokları, dekarbonizasyon hedeflerini ve iklimsel dirençli kalkınma gündemlerini desteklemek için tasarlanmış stratejiler, yönetmelikler ve finansal teşvikler geliştiriyor. Finansman maliyetinin sürdürülebilirlik performansıyla daha yakından bağlantılı olması nedeniyle, ESG ölçümlerinin hem bankacılar hem de hissedarlar için önemi artacak. Kuruluşların, standart iş operasyonlarının bir parçası olarak dekarbonizasyon stratejileri oluşturarak, ölçerek ve beyan ederek eğrinin önüne geçmeleri teşvik ediliyor.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.