18 Kas 2021
Perakende sektörü büyüme için birleşme ve satın almalara yöneliyor

Perakende sektörü büyüme için birleşme ve satın almalara yöneliyor

Kaan Birdal

EY Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri, EY CESA (Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya) Private Lideri

EY Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı

18 Kas 2021
İlgili konu başlığı Perakende ve Tüketici Ürünleri

Pandeminin dijital kanal kullanımına hız kazandırmasıyla birlikte perakendeciler, tüketici davranışlarındaki değişime uyum sağlamak ve rekabet güçlerini korumak için sermaye bulabildikleri ölçüde birleşme ve satın alma fırsatlarına odaklanıyor. Salgının erken dönemlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından olumsuz etkilenen perakendecilerin iş stratejilerindeki bu değişimle birlikte beklenenden daha hızlı bir toparlanma gösterecekleri öngörülüyor. Sektör yöneticileri, 2020 yılı gelir ve karlarındaki düşüşün diğer sektörlerdeki ortalamalara kıyasla daha keskin olduğunu belirtirken, aynı zamanda gelirlerin 2022 yılında pandemi öncesi seviyelere geri dönmesini bekliyorlar.

EY olarak düzenli hazırladığımız Sermaye Güven Barometresi çalışmamız kapsamında dünya genelinde perakende sektörünün pandemi sonrası toparlanma için alması gereken aksiyonları sektör liderlerinin görüşleriyle birlikte ele aldık. Yeni ürün ve hizmetlerdeki inovasyonla birlikte dijital dönüşüm, perakendecilerin en önemli odak alanı olarak öne çıkarken, bu doğrultuda sermaye stratejilerinin de yeniden yapılandırıldığını gözlemliyoruz. Sermaye Güven Barometresi kapsamında sektör yöneticileri ile gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçlarına göre; perakendecilerin %75’i dönüşüme yönelik stratejik planlama ve yatırımlarını yoğunlaştırıyor. Söz konusu oranın tüm sektörler genelinde ise %60 civarında olduğu görülüyor. Bununla birlikte perakendecilerin, müşteri etkileşimini büyüme için itici bir güç olarak gördüklerini ve bu alanda adım atmaya odaklandıklarını söyleyebiliriz. Bu kapsamda gerçek zamanlı veriyi, müşteriye sundukları deneyimi iyileştirmede kullanmak üzere çalışıyorlar. Merkezi bir veri havuzunun oluşturulması ve süreçlere entegre olunması, büyük ölçekli perakendecilerin en önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Son iki yıllık dönemde yaşanan pandemi, sektörün büyümeye yatırım yapma gücünü zayıflattı. Geçtiğimiz yıl perakendecilerin %69’u planlanmış yatırımını durdurma kararı aldıklarını ifade ederken, tüm sektörler genelinde bu oran %36 seviyesinde gerçekleşti. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi pandemi ilişkili belirsizlikler ve makroekonomik görünüm perakende sektörü için en önemli riskleri teşkil ediyor. Ancak likidite ve yatırım sermayesine erişim bu dönüşüm çerçevesinde sektörü zorlayabilecek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Öte yandan pandemiyle birlikte sektör genelinde büyüme hedefine yönelik inorganik seçenekler değerlendirilmeye başlandı. Tüketici ürünleri şirketlerinin %39’u, perakende şirketlerinin ise %51’i önümüzdeki 12 aylık dönemde daha aktif olarak birleşme ve satın alma arayışında olacaklarını ifade ediyor. Ancak sektör üzerinde artan finansal baskı nedeniyle en yüksek getiri sağlanabilecek birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendirme ve önceliklendirme gittikçe önem kazanıyor. Bu anlamda sermaye stratejilerinin yeniden düşünülmesi ve düşük performanslı fonksiyonlardan çıkış yapılması gibi aksiyonların alınmaya başlandığını gözlemliyoruz. 2022’den itibaren yeni normalin hayatlarımızda iyice yer etmesiyle birlikte hem dünya genelinde hem de ülkemizde perakende sektöründe yeni iş modelleri ve müşteri deneyimi tarafında yeni açılımlar göreceğimize inanıyoruz.

 

Özet

  • Pandeminin dijital kanal kullanımına hız kazandırmasıyla birlikte perakendeciler, tüketici davranışlarındaki değişime uyum sağlamak ve rekabet güçlerini korumak için sermaye bulabildikleri ölçüde birleşme ve satın alma fırsatlarına odaklanıyor.
  • EY olarak düzenli hazırladığımız Sermaye Güven Barometresi çalışmamız kapsamında dünya genelinde perakende sektörünün pandemi sonrası toparlanma için alması gereken aksiyonları sektör liderlerinin görüşleriyle birlikte ele aldık.
  • Son iki yıllık dönemde yaşanan pandemi, sektörün büyümeye yatırım yapma gücünü zayıflattı.
  • Öte yandan pandemiyle birlikte sektör genelinde büyüme hedefine yönelik inorganik seçenekler değerlendirilmeye başlandı.