Çevresel eylem

EY Ripples programımız çevresel sürdürülebilirliğin hızlandırılmasına odaklanır; EY çalışanlarının becerilerini, bilgilerini ve enerjisini çevreyi koruyan ve yeniden canlandıran şirket içi ve toplumsal projelere yönlendirmelerini sağlar.

EY nasıl destek olabilir?

2030 yılına kadar bir milyar yaşamı olumlu yönde etkilemeyi amaçlayan EY Ripples programı, iklim değişikliği ve toplumsal eşitsizliğin birbirine derinden bağlı olduğu anlayışına vurgu yapar. İklim değişikliğinin etkilerini en önce ve en kötü şekilde hissedenler düşük gelirli ve marjinalleşmiş topluluklar olduğu için, iklim acil durumuyla mücadele edilememesi, yoksulluğun azaltılmasında onlarca yıl süren ilerlemeyi yok etti.

Bu bağlamda EY Ripples programı, çevreyi koruyan ve yeniden canlandıran yeni modellerin, teknolojilerin ve davranışların benimsenmesini hızlandıran ve dairesel, rejeneratif ekonomiye geçişte ekonomik fırsatların önünü açacak faaliyetlere odaklanır. Dünyanın dört bir yanındaki EY ekipleri şu yollarla katkıda bulunuyor:

EY profesyonel destek

EY uzmanları, çevre odaklı kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve etki yaratıcı girişimler dahil çeşitli kuruluşlarla birlikte çalışarak onların sürdürülebilirliğini, dayanıklılığını ve iklim acil durumlarına yenilikçi cevapları ölçeklendirme kapasitelerini artırmaya yardımcı oluyor. EY çalışanları pro-bono danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra liderlik rehberliği ve koçluk hizmetleri de sunuyor ve bu kuruluşların yönetim kurullarında hizmet vererek en zorlu durumları ve fırsatları ele almalarında destek oluyor.

Geleceğin lider atölyeleri

EY çalışanları, gelecekteki liderlerin çevre okuryazarlığını desteklemeye ve kontrol duygularını güçlendirmeye yardımcı olmak için aksiyon odaklı atölye çalışmaları yapıyor. EY ekipleri, Z kuşağının isteklerini ve yaratıcılığını çığır açıcı fikirler üretmeye kanalize etmek üzere üniversite öğrencileriyle çalışmanın yanı sıra işletmeler ve topluluk grupları ile atölye çalışmaları da yürütüyor.

Yurttaş bilimi

İklim değişikliğinin nedenleri ve etkilerinin modellenmesi, kritik habitatların ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi, hepsi büyük ölçüde yurttaş bilimine bağlı. EY çalışanları, çevre politikası ve stratejisini şekillendirecek çok değerli verilerin zamanında toplanmasına ve analizine katkıda bulunarak profesyonel araştırma projelerini büyük bir gururla destekliyor.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.