1096393188

Covid-19 Sözleşmeler Etki Analizi

Konu Covid-19
Kategori Hukuk

Kaynakları göster

  • covid19_sozlesmeler-etki-analizi.pdf

    İndir 157 KB

COVID-19 salgınına bağlı olarak mevcut sözleşmelerde gündeme gelebilecek olası uyarlama, sözleşmeden dönme veya sözleşme feshi gibi konuların değerlendirilmesi, mevcut sözleşmelerin olası hukuki etkiler açısından analizi

  • COVID-19 salgını nedeniyle ülkemiz dahil olmak üzere dünya genelinde bazı üretim ve hizmet faaliyetlerine ihtiyaten ya da mecburen ara verilmesi gibi önlemler sonucunda ticari ilişkilerde meydana gelen aksaklıklar, sözleşme ilişkileri bağlamında mücbir sebep uygulamasını gündeme getirmiştir.
  • Taraflar arasındaki mevcut sözleşmede uygulanacak hukukun Türk hukuku olması kaydıyla Türk Borçlar Kanunu ve Yargıtay içtihatları ışığında değerlendirme yapılmalıdır.
  • Bu kapsamda ifa imkansızlığı veya kısmi ifa imkansızlığı varsa bununla ilgili alacaklıya derhal bildirim yapılmalı, öncelikle yeni şartlara yönelik uyarlama talep edilmelidir. Anlaşma olmaması halinde mahkeme eliyle hakimin sözleşmeye müdahalesi istenebilir. Bunun mümkün olmaması halinde sözleşmeden dönülebilecektir. Bu hakkın kullanılması için edimlerin ihtirazı kayıtla ifa edilmesi önemlidir.
  • Somut olay özelinde ve sözleşme bazında değerlendirme yapılması, risklerin/hukuki hak ve yükümlülüklerin yeni duruma göre değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

 

Kaynakları göster

  • Dokümanı İndir - Covid-19 Sözleşmeler Etki Analizi