8 Kas 2023
siber dünya

Siber strateji kompleksliği bir avantaj mıdır?

Ateş Sünbül

EY Türkiye Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı

8 Kas 2023

Günümüzde işletmeler, siber tehditlere karşı korunma ve mücadele konusunda büyük bir baskı altında. Bu bağlamda, siber stratejiler büyük bir öneme sahip. Ancak siber stratejilerin karmaşıklığı, işletmelerin karşılaştığı bir başka gerçek. Bu yazıda, siber strateji kompleksliğinin avantajlarını ve dezavantajlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

 

Siber strateji kompleksliği nedir?

Öncelikle siber strateji kompleksliğini tanımlayalım; bir işletmenin siber güvenlik stratejisinin veya yaklaşımının karmaşık ve çok katmanlı olması durumunu ifade eder. Ayrıca farklı güvenlik önlemlerinin, protokollerin ve teknolojilerin bir araya getirilmesini de içerebilir.

 

Avantajlar

Daha güçlü güvenlik: Karmaşık bir siber strateji, işletmenin siber tehditlere karşı daha güçlü bir savunma oluşturmasına yardımcı olabilir. Farklı katmanlar, siber saldırganların işini zorlaştırır.

Esneklik: Karmaşık stratejiler, hızla değişen siber tehditlere uyum sağlama konusunda daha esnek olabilir. Yeni tehditler ortaya çıktığında, strateji kolayca güncellenebilir.

Daha iyi teşhis ve yanıt: Karmaşık bir siber strateji, tehditleri daha hızlı teşhis etmeyi ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi mümkün kılar. Buna ek olarak, saldırıların zararını en aza indirir.

 

Dezavantajlar

Yönetim zorluğu: Karmaşık bir stratejiyi yönetmek ve uygulamak zor olabilir. İşletmelerin, bu stratejiyi etkili bir şekilde uygulamak için kaynaklarını ve yeteneklerini uygun şekilde tahsis etmesi önem taşır.

Maliyet: Daha fazla güvenlik katmanı eklemek ve karmaşık teknolojiler kullanmak maliyetli olabilir. Özellikle küçük işletmeler için bu daha büyük bir sorun olabilir.

Uyumluluk sorunları: Karmaşık stratejiler, uyumluluk gereksinimlerini karşılamak ve denetimlere yanıt vermek konusunda zorluklar yaratabilir.

İşletmelerin karmaşık veya daha sade bir siber stratejiye ihtiyaç duyup duymayacakları, bir dizi faktöre bağlıdır.

Büyük çaplı kurumsal şirketler:

Büyük çaplı şirketler genellikle daha karmaşık siber tehditlere maruz kalır. Bu nedenle, karmaşık bir siber strateji benimsemeleri daha uygundur. Birden fazla güvenlik katmanı ve ileri tehdit tespiti sistemleri gerekebilir.

KOBİ'ler (Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler):

KOBİ'ler genellikle daha sade bir siber stratejiye yönelebilirler. Bu işletmelerin kaynakları sınırlıdır ve aşırı karmaşıklık maliyetli olabilir. Temel güvenlik önlemleri, düzenli güncellemeler ve güçlü parola gibi basit uygulamalarla siber tehditlere karşı korunabilirler.

Kamu kurumları ve devletler:

Kamu kurumları ve devletler, genellikle hassas bilgilere sahiptir ve büyük çaplı siber saldırılara maruz kalabilirler. Bu nedenle, daha karmaşık siber stratejilere ihtiyaç duyarlar.

Sağlık ve finans sektörü:

Sağlık ve finans sektörleri, özellikle düzenleyici gereksinimler nedeniyle daha karmaşık siber stratejilere ihtiyaç duyar. Kişisel ve finansal bilgilere erişim, ekstra koruma gerektirir.

Teknoloji şirketleri:

Teknoloji şirketleri, siber saldırılara karşı sürekli bir tehdit altında oldukları için karmaşık siber stratejilere ihtiyaç duyar. Ayrıca, teknoloji alanındaki hızlı gelişmeleri takip etmek için güncel teknolojilere yatırım yapma eğilimindedirler.

Eğitim kurumları:

Eğitim kurumları genellikle geniş ve çeşitli bir kullanıcı tabanına sahiptir. Temel güvenlik önlemleri önemlidir, ancak daha karmaşık siber stratejilere ihtiyaç duyabilirler.

Şirketlerin, siber güvenlik stratejileri konusunda karar verirken bazı önemli adımlar atması ve yardım alması gerekir:

Risk değerlendirmesi yapın:

İlk adım, şirketinizi ve iş operasyonlarınızı olası siber tehditlere karşı değerlendirmektir. Hangi tür bilgilere ve sistemlere erişim sağlıyorsunuz? Hangi tür tehditlere karşı savunmasız olabilirsiniz? Riskleri belirlemek doğru stratejiyi kurmanın temelini oluşturur.

Profesyonel danışmanlık alın:

Şirketler, siber güvenlik konusunda profesyonel danışmanlardan destek almalıdır. Bu uzmanlar, şirketin ihtiyaçlarını belirlemeye ve uygun bir strateji geliştirmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda güncel tehditleri ve en iyi uygulamaları takip ederler.

İç ve dış tehditlere karşı koruma stratejisi oluşturun:

Siber güvenlik stratejiniz, hem iç tehditlere (örneğin, kötü niyetli çalışanlar) hem de dış tehditlere (örneğin, siber saldırganlar) karşı koruma sağlamalıdır. İşletmenizin yapısına ve risk profiline göre özelleştirilmiş bir yaklaşım benimseyin.

Eğitim ve farkındalık oluşturun:

Tüm çalışanlara siber güvenlik eğitimi verin. Kullanıcıların siber tehditlere karşı farkındalığı artırılmalı ve güvenli davranışlar teşvik edilmelidir. İnsan hataları, siber güvenlik açıklarının en yaygın nedenlerindendir.

Teknoloji ve yazılım çözümleri seçin:

Güvenlik yazılımları, siber güvenlik cihazları ve tehdit tespiti sistemleri gibi teknolojik çözümler, siber saldırılara karşı koruma sağlar. Bu çözümleri seçerken, işletmenizin ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun olanları değerlendirin.

Yedekleme ve kurtarma planları oluşturun:

Verilerinizi yedeklemek ve siber saldırı sonrası kurtarma planları oluşturmak, iş operasyonlarınızın kesintisiz devam etmesini sağlar. Veri kaybını önlemek ve iş sürekliliği sağlamak önemlidir.

Sürekli izleme ve güncelleme sağlayın:

Siber güvenlik stratejiniz, sürekli izleme ve güncelleme gerektirir. Tehditler sürekli değişir, bu nedenle siber stratejinizi düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.

Dış kaynaklardan yardım alın:

Şirketler, siber güvenlik hizmet sağlayıcılarından (Managed Security Service Provider/MSSP) veya siber güvenlik danışmanlarından hizmetler satın alabilirler. Bu uzmanlar, tehditleri izler, güvenlik önlemlerini uygular ve siber olaylara karşı yanıt verirler.

Düzenleyici gereksinimlere uyun:

Şirketlerin, faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak siber güvenlik düzenlemelerine uyması gerekir. Düzenleyicilerin belirlediği standartlara uyum sağlamak önemlidir.

Bütçe ve kaynakları planlayın:

Siber güvenlik, bir bütçe ve kaynak gerektirir. İşletmenizin siber güvenlik alanında ayırabileceği kaynakları belirleyin ve buna bağlı olarak bir strateji oluşturun.

Her şirket, benzersiz bir risk profiline ve bütçe sınırlamasına sahiptir. Bu nedenle, bir siber güvenlik hizmet sağlayıcısı, müşteriye özel bir yaklaşım geliştirmeli ve ihtiyaçlarını değerlendirmelidir. Özellikle karmaşık siber stratejileri uygulamak için gerekli kaynakların ve yeteneklerin müşteri tarafından sağlandığından emin olunmalıdır. Müşterinin hassas verileri veya operasyonları varsa, daha karmaşık bir siber strateji gerekebilir. Ancak, her durumda, dengeli bir yaklaşım benimsemek önemlidir ve siber güvenliğin sürekli bir çaba olduğunu unutmamak önemlidir.

Sonuç olarak, siber strateji kompleksliği bir avantaj olabilir, ancak denge faktörü de önemlidir. İşletmeler, ihtiyaçlarına, kaynaklarına ve risk toleranslarına uygun bir siber strateji seçmelidirler. Karmaşıklık, siber güvenliği artırabilir, ancak yönetilmesi ve finanse edilmesi gereken bir özelliktir. İşletmeler, siber stratejilerini dikkatle planlamalı ve uygulamalıdır.

 

*Bu yazı, Danışmanlık Bölümü Siber Güvenlik Hizmetleri Kıdemli Uzmanı Merve Oral’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.

Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Özet

  • Siber strateji kompleksliği avantajları nelerdir?
  • Siber strateji kompleksliği  dezavantajları nelerdir?
  • Siber strateji kompleksliği
  • İşletmeler nasıl siber tehditlerle karşı karşıya?
  • Şirketler siber tehditlere karşı ne gibi önlemler alabilir?