24 Kas 2023
bilgisayarla ilgilenen adam

Siber tutundurma: Kapsamlı bir bakış

Ateş Sünbül

EY Türkiye Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı

24 Kas 2023
İlgili konu başlığı Siber güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzün hızla evrilen siber dünyasında, kurumlar ve bireyler için siber tutundurma (cyber resilience/siber dayanıklılık) giderek daha kritik bir öneme sahip oluyor. Siber tutundurma; bir organizasyonun siber saldırılara karşı direncini artırmak, bu saldırılardan etkilenen sistemleri hızla iyileştirmek ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla benimsenen bütünsel bir yaklaşımı temsil eder.

Siber tutundurma stratejisi, stratejik planlama ile başlar. Kurumlar öncelikle siber risklerini değerlendirir ve bu risklere karşı korunma stratejilerini belirler. Etkili bir siber tutundurma stratejisi, güvenlik önlemleri ve savunma stratejileri ile organizasyonu potansiyel tehditlere karşı korur. İş sürekliliği planları, acil durum müdahale protokolleri ve siber güvenlik politikaları organizasyonun hedeflerine zarar veren olaylara karşı bir çerçeve sunar. Ayrıca olağanüstü durumlar veya siber saldırılar sonrasında iş sürekliliğini sağlayıp hızlı yanıt ve iyileştirme yetenekleriyle organizasyonun operasyonlarını minimum kesintiyle sürdürmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra siber tutundurmanın temel yapı taşlarından biri, risk değerlendirmesi ve etkili risk yönetimidir. Organizasyonlar, mevcut tehditleri ve zayıflıkları belirleyerek, bu risklere karşı uygun önlemleri alır ve düzenli olarak risk ortamını gözden geçirirler.

Güçlü bir siber tutundurma stratejisi, etkili teknolojik altyapı ve savunma stratejilerini içerir. Güvenlik duvarları, güvenlik yazılımları, saldırı tespit sistemleri ve şifreleme gibi teknolojik çözümler, organizasyonları siber tehditlere karşı koruma konusunda güçlendirir.

Çalışanların eğitimi ve siber güvenlik farkındalığı, siber tutundurmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Organizasyonlar, personelini siber tehditlere karşı bilinçlendirmeli ve sosyal mühendislik saldırıları gibi kullanıcı kaynaklı zayıflıkları en aza indirmek için düzenli olarak eğitim programları düzenlemelidir.

Siber tutundurma, bir saldırı durumunda etkili yanıt verme (incident response) yeteneği gerektirir. Bu yetenek, vakanın hızlı bir şekilde tespit edilerek yanıt verilmesini ve etkilerin en aza indirilmesini sağlar.

Bütünsel bir bakış açısı, sürekli iyileştirme ve denetim gerektirir. Bu doğrultuda organizasyonlar, siber güvenlik stratejilerini ve önlemlerini düzenli olarak gözden geçirir, yeni tehditlere karşı uyum sağlar ve güvenlik politikalarını günceller. Sadece organizasyon içinde değil, aynı zamanda iş ortakları ve genel ekosistemle entegrasyonu da içerir. Tedarik zinciri güvenliği ve ortak güvenlik standartlarına uyum, organizasyonun siber tutundurma çabalarını daha etkili kılar. Birçok sektörde düzenleyici gereksinimler ve standartlar bulunur. Siber tutundurma ise bu gereksinimlere uyumu sağlar ve olası cezalardan kaçınmaya yardımcı olur.

Güçlü bir siber tutundurma stratejisi, müşteriler ve iş ortakları nezdinde güvenilir bir organizasyon imajı oluşturur. Müşteriler, kişisel bilgilerini güvende hissettikleri bir organizasyona daha fazla güvenirler ve bu da müşteri sadakatini olumlu yönde etkiler. Ayrıca bu strateji ile marka değeri korunur ve itibarı olumsuz etkileyen siber olayların etkileri azaltılır.

Öte yandan siber tutundurmaya gerekli önemin verilmemesi, şirketlerde güvenlik zafiyetlerine neden olabilir. Bu durum, siber saldırılara ve veri ihlallerine karşı savunmasızlık anlamına gelir. Saldırılara hazırlıksız olan şirketler, finansal kayıplar yaşayabilir. Dahası veri, itibar ve müşteri kaybının yanı sıra düzenleyici cezalarla karşılaşma riski artar. Siber güvenlik standartlarına uyulmaması ise hukuki sorunlara yol açabilir. Şirketin siber güvenlikle ilgili ihmali nedeniyle ceza ödemeleri ve yasal mücadeleler ortaya çıkabilir.

Sonuç olarak, siber tutundurma, günümüz dijital dünyasında işletmeler için hayati bir öneme sahiptir. Şirketler, siber güvenlik konusunda proaktif bir yaklaşım benimseyerek, bu konuya gereken önemi vermelidir.

*Bu yazı, Danışmanlık Bölümü Siber Güvenlik Hizmetleri Kıdemli Uzmanı Merve Oral'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.

Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Özet

Günümüzde siber güvenlik giderek kritik bir öneme sahip olup, siber tutundurma stratejisi organizasyonların siber saldırılara karşı dirençlerini artırmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla benimsenen bütünsel bir yaklaşımı ifade eder. Bu strateji, risk değerlendirmesi, etkili teknolojik altyapı, çalışan eğitimi ve olay yanıt yetenekleri gibi temel unsurları içerir. Siber tutundurma, aynı zamanda organizasyonun müşteri güvenini kazanmasına, marka değerini korumasına ve olumsuz etkileri en aza indirmesine yardımcı olurken, bu alana yeterli önemin verilmemesi şirketleri siber saldırılara karşı savunmasız bırakabilir, finansal kayıplara, hukuki sorunlara ve müşteri kaybına neden olabilir.