2021 İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi

2021 İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi

19 Ağu 2021
Konu Yayınlar
Kategori Teşvik

Kaynakları göster

“İndirimli Kurumlar Vergisi-2021” adlı Rehber’imiz indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla ilgili genel bilgi vermek amacıyla ve 25.01.2021 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate alınarak EY uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

İçindekiler

1. Mevzuat ve tanımlar

a. Tanımlar 
b. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin Kanun metni ve diğer mevzuat 

2. Komple yeni yatırım/Tevsi yatırım kavramı 

a. Kazanç tespiti ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından farklılık 
b. Yatırım şekli açısından farklılık 

3. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında “Kazanç” unsuru 

a. Yatırımdan elde edilen “Kazanç” ifadesi 
b. Vergi Usul Kanunu’na uygun olmayan karşılıkların kazanç tespitinde dikkate alınması 
c. “Kazanç” unsurunun tespitinde müşterek genel giderler ile diğer faaliyet gelir ve giderlerinin tespiti 
d. Mali kârın ticari kârdan düşük olması durumu 

4. Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 

a. Tevsi yatırımda “Kazancın tespit edilebilmesi” kavramı 
b. Tevsi yatırımda “Kazancın ayrı hesaplarda takip edilmesi” kavramı 
c. Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın ayrı tespit edilememesi ve oranlama yöntemi kullanılması durumunda dikkate alınacak sabit kıymetlerin değerinin bulunması 
d. Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın ayrı tespit edilememesi ve oranlama yöntemi kullanılması durumunda dikkate alınacak aktifte bulunan sabit kıymetlerin yeniden değerlenmiş tutarı

5. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması

a. Uygulamanın şartları 
b. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç ifadesi 
c. Yatırım döneminin başlangıcı ve bitişi 
d. Yatırım döneminde olup kısmen işletmeye geçilmesi durumunda uygulama
e. Birden fazla teşvik belgesine bağlı yatırım yapılması durumunda, yatırım döneminde kullanılacak katkı tutarının tespiti
f. Yatırımın faaliyete geçmemesi durumunda, yatırım döneminde faydalanılan indirimli kurumlar vergisi 
g. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınması gereken yatırıma katkı oranı 
h. 2017 - 2022 yılları arasında yapılan imalat sanayine yönelik yatırım harcamaları 

6. Endeksleme uygulaması 

7. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması ile ilgili önem arz eden diğer hususlar

a. Bir yatırımın başka bir yatırımın parçası haline gelmesi 
b. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devredilmesi 
c. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devredilmesi 
d. Bir alt bölge desteğinden yararlanılacak yatırımlar 
e. Altıncı bölgede organize sanayi bölgesinde yapılan yatırımlar 
f. Yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi 

8. Yatırım harcamaları ile ilgili özellik arz eden hususlar 

a. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanamayan yatırımlar 
b. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanamayan yatırım harcamaları 
c. Diğer desteklerden yararlanma 
d. Maddi olmayan duran varlık yatırım harcamalarının yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınması durumu 
e. Yatırım harcamalarına başlama dönemi 
f. Yatırım kredilerine ilişkin kur farkı ve faizleri 
g. Arsadan bina harcamalarına pay verilmesi 
h. Finansal kiralama yöntemi ile yapılacak yatırımlar 

9. Yatırıma katkı tutarlarını etkileyen diğer hususlar 

a. Teşvik belgesinin revizesi 
b. İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği 

2021 İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi başlıklı yayınımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynakları göster

  • 2021 İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi | PDF İndir

Teşvikte Gündem

Teşvik potansiyelinizi nasıl harekete geçirirsiniz?
EY olarak alanında uzman ve tecrübeli ekibimizle sizlere destek olmayı ve katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

İncele

EY Teşvik ekibi ile iletişime geçin