Man am Computer - Cyber Gamification

Adli Bilişim ve Elektronik Keşif

22 Haz 2020
Konu Yayınlar
Kategori FIDS

Kaynakları göster

  • Adli Bilişim ve Elektronik Keşif Metodolojisi Broşürü

Adli teknoloji ve keşif hizmetleri ekibimiz adli bilişim uzmanlarının yanında sektör spesifik yetkinliği bulunan uzmanlardan oluşmaktadır. 

Adli teknoloji ve keşif hizmetleri projelerinde; ulusal ve uluslararası ölçekte müşterilerimize çözümler üretirken:

  • Konu ile ilgili kişi ve veri kaynaklarının tanımlanmalarını,
  • Adli bilişim yöntemlerine uygun olarak; dizüstü (laptop), masaüstü (desktop), sunucu server), iş istasyonu (workstation) ve paylaşımlı ağların (network shares) kopyalanmaları (elektronik imaj),
  • Adli bilişim yöntemlerine uygun olarak; akıllı telefonların ve mobil cihazların kopyalanmaları (elektronik imaj),
  • Elektronik posta ve metin belgeleri gibi düzensiz verilerin elde edilmesini ve incelenmesini,
  • Elektronik ortamda depolanmış verilerin analiz ederek, silinmiş ve/veya gizlenmiş verilerin kurtarılmasını/ortaya çıkarılmasını,
  • Yapılan incelemeler sonucunda tüm verinin daraltılarak ilişkilere, tutarsızlıklara ve düzensizliklere delil teşkil eden bilgilere ve dosyalara ulaşılmasını,
  • İncelemeler sırasında anahtar verilerin elde edilmesini ve bu sayede ilişkiler, tutarsızlıklar ve olağandışı aktivitelere erişilmesini,
  • Herhangi bir veri kaynağında yer alan büyük veri (milyarlarca kayıt mertebesinde muhasebe hareketleri, satış verisi, e-postalar, dokümanlar vb. dâhil olmak üzere tüm düzenli veya düzensiz veriler) analizini,
  • Sosyal medya, modelleme, metin madenciliği ve yapay zekâ analizlerini

gerçekleştirerek usulsüzlük, şirket kaynaklarının gereksiz kullanımı ve suistimali önleyici hizmetler sunmaktayız.