EY man supporting office work from home

Çalışma dünyasının geleceği: COVID-19 ve yeni normal

13 Kas 2020
Konu Yayınlar
Kategori COVID-19

Geçmişten günümüze çeşitli krizler ve teknolojik gelişmelerle dönüşen çalışma hayatı ve iş gücü dinamikleri, yeni bir kırılmanın eşiğinde. COVID-19 normalleşme süreci ile birlikte kurumlar, kısmen veya tamamen ofislere dönüş yaparken bir yandan da yenilikçi çalışma modellerini hayata geçiriyor. Uzaktan veya yarı zamanlı çalışma, dijitalleşen araçların kullanımı ve otomasyon gibi birçok unsur iş yapış şeklimizi orta ve uzun vadede değiştiriyor.

EY Türkiye olarak hazırladığımız "Çalışma Dünyasının Geleceği: COVID-19 ve Yeni Normal" adlı raporumuzda, COVID-19 salgını ile birlikte gelen sosyal ve ekonomik krizin çalışma hayatına etkilerini daha iyi yorumlayabilmek adına geçmiş krizlerin etkilerini kapsayıcı bir perspektifle ele aldık. İş dünyasına yön veren COVID-19 öncesi ve sonrası dinamikleri, işe geri dönüş sürecini ve yeni çalışma modellerini değerlendirdiğimiz raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporumuz kapsamında çalışan, işveren, yatırımcı ve öğrenci olmak üzere iş dünyasını farklı boyutlarda inceleyen 300 katılımcımız ile gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda şu ana kadar COVID-19 krizinin beraberinde getirdiği çalışma modelindeki zorunlu değişimler, işe geri dönüş süreci ve COVID-19’un çalışma dünyası üzerindeki uzun vadeli etkileri gibi çeşitli unsurları inceledik.

Araştırma katılımcılarımız borsa yatırımcıları ve işverenler, çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere üç profili temsil ediyor. Borsa yatırımcıları ve işverenler, bir yandan bize sermaye piyasalarının dinamiklerine ilişkin bulgular verirken, diğer taraftan bize hissedar perspektifini sunuyor. Çalışanlardan edindiğimiz veriler çalışma dünyasının hem mevcut hem de geleceğe yönelik eğilimlerini gösteriyor. Geleceğin iş gücünü oluşturan öğrencilerin ise çalışma hayatından beklentileri, yeni normalde çalışma şekillerini ve uygulamalarını şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olarak çalışmalarımıza yön veriyor.

Uzun vadede yeni normale uyum sağlamak adına paydaşlar tarafından alınması gereken aksiyonlara yönelik önerilerimizin temelini oluşturan anket çalışmamız, COVID-19 sırasında çalışma dünyası, yeni normale adaptasyon ve çalışma dünyasının geleceği olmak üzere üç ana başlıktan oluşuyor. Uzun vadede teknolojinin hâkim olduğu yeni bir çalışma dünyası bizleri bekliyor. Bu bağlamda, iş sürekliliği sağlamak ve yeni normale adapte olmak adına kurumların bazı aksiyonlar almaları bir tercihten öte artık bir zorunluluk. Raporumuzun, iş dünyasının geleceğinin öngörülmesi ve yeni normal ile hayatımıza girecek çözüm önerilerinin çeşitli kurumlarca değerlendirilmesi konusunda bir fırsat oluşturacağını ve kurumların dönüşüm sürecine daha bütüncül yaklaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede çalışmanın tüm okuyuculara faydalı olmasını dileriz.