Woman stopping wooden pegs from falling

Coronavirus (Covid-19) Etkileri ve Türkiye’de Alınan Önlemler

Kaynakları göster

  • coronavirus-covid-19-etkileri-onlemler.pdf

Koronavirüsün ekonomik etkileri. Türkiye’de alınan önlemler, sınır kapılar, gümrükler, gümrük ve ticaret, yapılması gerekenler, çözüm yolları.