A close up of female hands using digital tablet

Covid-19 ve Salgın Yönetimi

Kaynakları göster

  • salginlara-etkin-yanit-verebilme.pdf

    İndir 540 KB

Şirket yönetimine etkileri ve liderler için olası aksiyon önerileri

Sektörel, kurumsal ve bireysel olarak krize sistematik ve çevik yaklaşmak salgın risklerine karşı etkin aksiyon almada kritik önem taşıyor. Salgınların organizasyona etkisi analiz edilirken diğer risklerden farkının doğru anlaşılması doğru aksiyonu almamız için gerekli. Kriz ve salgınlara hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilmek için organizasyonun tüm unsurlarını kapsayan temel iş gereksinimleri ortaya çıkıyor. Organizasyon olarak salgının olası etkilerini yönetmek ve sonrasında hızlı yükselişi yakalamak için hazır mısınız? Salgın ve krizler; liderleri tedarik zincirlerini, operasyon modellerini ve çalışanları ile ilişkilerini gözden geçirmeye mecbur kılar.