Asian teenager owner business woman work at home for online shopping and sale.

EY-Parthenon & ETİD COVID-19 Yönetici ve KOBİ Anketleri

23 Tem 2020
Konu Yayınlar

Kaynakları göster

  • EY-Parthenon & ETİD Covid-19 Anketleri

EY-Parthenon ve ETİD ortaklığıyla, COVID-19 sürecinde elektronik ticaret sektörünün nabzını tutacak kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik ve buradan e-ticaret oyuncuları için bazı çıkarımlarda bulunduk

Çalışmanın kapsamı ve gerekçesi

► Ülkemizde Şubat ayından itibaren etkisini hissettiren COVID-19 salgınının etkilerinin hafifletilmesinde en etkili sektör şüphesiz ki elektronik ticaret sektörü olmuştur

► İnsanların evlerinden dışarı çıkmaması ve birçok işletmenin kapanmak durumunda kalmasıyla, tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında e-ticaret sektörü önemli bir rol almış ve operasyonlarında çeşitli değişiklikler yapmak durumunda kalmıştır

► E-ticaret oyuncularının bu süreçten ne kadar ve nasıl etkilendiğinin, normalleşme beklentilerinin, ana ihtiyaçlarının ve devletten beklentilerinin tespit edilmesi için iki ayrı anket çalışması gerçekleştirdik

► E-ticaret şirket yöneticileri anket çalışmasını ETİD’in pureplay perakendeciler, omnichannel perakendeciler, dijital pazaryerleri, e-ticaret altyapı / hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörel ağından yararlanarak paylaştık ve mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaştık

► Ayrıca, sektörün önemli bir paydaşı olan KOBİ’lerle yine ETİD’in sektörel ağını kullanarak yaptığımız anket çalışması ile sektörün tüm paydaşlarını çalışmamıza dahil ettik

Araştırmamızdaki ana konu başlıkları

  • Salgın öncesi performans ve salgının ciroya etkileri
  • Faydalanılan ve talep edilen devlet destekleri
  • Sektörü bekleyen tehlikeler
  • Normalleşme ve ciro beklentileri
  • Çalışmanın kapsamı ve gerekçesi Araştırmamızdaki ana konu başlıkları
  • Süreçten kazançlı çıkması beklenen oyuncular