535340692

COVID-19 Krizi Sonrasında Yönetim Kurullarının Potansiyel İşlemler Hakkında Sorması Gereken Sorular

Yönetim kurulu üyeleri birleşme ve satın alma işlemlerini onaylamadan önce genel olarak Bağımsız Uzman Görüşüne başvururlar. Söz konusu görüş, yönetim kurulunun aldığı kararın hissedarın çıkarlarını olumsuz yönde etkilemediğine emin olunmasına yardımcı olur. Günümüz koşullarında ise Bağımsız Uzman Görüşüne duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Covid-19 sonrası dönemde satın alma ve birleşme işlemlerinde, aşağıdaki soruların değerlendirilmesi önem kazanmıştır. 

COVID-19 salgını sonucu yaşanan belirsizlikler ve artan sermaye ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, birleşme ve satın alımlara ilişkin yönetim kurulu kararları daha dikkatli incelemeler sonucunda alınmalıdır. Bu doğrultuda hissedarlar ve yöneticilerin potansiyel bir işlemi değerlendirmede hangi soruları sorması gerekmektedir?