Krizi çözmek için birbirine yardım eden insanlar

Krizi nasıl fırsata çevirirsiniz?

Kaynakları göster

Kurumunuz büyük bir krize hazır mı? Krizleri yönetmek için bir planınız var mı? Krizin yönetimi için rol ve sorumlulukları belirlediniz mi? Düzenli aralıklarla iş sürekliliği testi yapıyor musunuz? Son yaşadığınız olaydan yola çıkarak deneyimlerinizi bir kurtarma planına yansıttınız mı?

İş sürekliliği hazırlığı bulunmayan ve kriz yaşayan kurumların 3 yıl içerisinde kapanma oranı

%75

Bir kriz yaşadıktan sonra toparlanabilmek için yeniden çalışmaya başlanması gereken süre

% 10

Kurumların ciddi bir krizle karşılaşma ihtimali

5 yılda 1

Bir kriz öncesinde yapılacak her 1 dolarlık yatırımın kriz sonrasında denk geleceği yatırım tutarı

4-7 dolar

800’e yakın global firmadan COVID 19 sonrasında iş sürekliliğine daha fazla yatırım yapmayı düşünenlerin oranı

% 62,4


Kurumunuzun felaketlere karşı direncini artırmak için gerekenler:

1. İş sürekliliği yönetimi

Meydana gelebilecek iş kesintilerine karşı global standartlara ve iyi uygulama örneklerine uygun etkili bir yanıt programı oluşturulur.

2. Kriz yönetimi 

Krizlerin üst yönetim tarafından doğru şekilde ele alınarak yönetilmesi için iyi uygulama örneklerine uygun bir yaklaşım oluşturulur.

3. Felaketten kurtarma yönetimi

Teknoloji bağımlılığının üst seviyelere ulaştığı günümüz şartlarında, teknoloji ve siber kaynaklı olaylara karşı aksiyon planları oluşturulur.

4. Test & Simülasyon

Planlar test edilmedikçe işlevselliği garanti edilemez. Gerçekçi test ortamları sayesinde iş, teknoloji ve siber ekipleri ile üst yönetimin çözüm üretme reflekslerini geliştiriyoruz.

5. Eğitim & Farkındalık

Eğitim ve farkındalık çalışmaları, dayanıklılık programının çalışabilmesi için başarı faktörüdür. Amaca yönelik eğitim materyalleri ile kurum çapında farkındalığı artırıyoruz.

Size nasıl destek olabiliriz?

EY yaklaşımı

  • Kurumun süreklilik gereksinimleri analiz ederek süreklilik ihtiyacını anlıyoruz.
  • Mevcut durum analizi ile olgunluk seviyenizi ve gelişim alanlarınızı belirleyerek bir yol haritası oluşturuyoruz.
  • İş sürekliliğine ilişkin yönetişim ve organizasyon, süreç ve teknoloji ihtiyaçlarınızı tasarlayıp standartlara uygun prosedürlerinizi oluşturuyoruz. 
  • Size özel olarak tasarladığımız yeni yapının uygulamaya alınmasını sağlıyoruz.
  • Uygulamaya alınan yapının sürekli geliştirilip güncel tutulmasını sağlayacak bir test, eğitim ve farkındalık programı oluşturuyoruz. 
 

EY Kurumsal Dayanıklılık ve İş Sürekliliği Hizmetleri Ekibi ile iletişime geçin

Emre Beşli

Şirket Ortağı 

Risk Danışmanlığı Hizmetleri Lideri

emre.besli@tr.ey.com

Ümit Yalçın Şen

Şirket Ortağı

Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri

umit.sen@tr.ey.com

Sagi Gün

Direktör

İş Sürekliliği Hizmetleri Lideri

sagi.gun@tr.ey.com