ey-man-behind-laptop-hacker

İş Kesintisi & Siber Saldırılara İlişkin Tazminat Talepleri

Konu Yayınlar
Kategori FIDS

Kaynakları göster

COVID 19 salgını, can kaybına, uluslararası ticari ilişkilerde önemli kesintilere ve siber saldırıların artmasına neden oldu.

Mevcut duruma uygun sigorta teminatına sahip kurumlar, iş kesintisine ve siber saldırılara bağlı kayıplarını tazmin etmek isteyeceklerdir. Fiziki hasarların aksine, bu tip kayıpların hesaplanması çok daha karmaşıktır.

EY Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı ekibi olarak derin tecrübemizle kriz zamanlarında sigorta tazminat talepleri ve bu taleplere bağlı anlaşmazlıkların çözümlenmesinde uluslararası yetkinliğe sahibiz. Ayrıca, kurumsal BT sistemlerinde yaşanan siber saldırılar ile veri ihlallerinin etkisini, ölçeğini, izlerini analiz edebilme yetkinliğine sahip deneyimli bir ekiple ve gelişmiş siber tehdit analizi altyapısıyla hizmet sunmaktayız.