researcher looking at samples in laboratory

Kişiselleştirilmiş Sağlık Ekosisteminin Ortaya Çıkışını Etkileyen Beş Trend

8 Tem 2020
Konu Yayınlar
Kategori Sağlık

Kaynakları göster

  • EY Türkiye- Kişiselleştirilmiş Sağlık Ekosistemini Etkileyen Beş Trend

    İndir 580 KB

Sağlık hizmetleri sektöründe veri kullanımı arttıkça, sağlık hizmeti sağlayan kuruluşların kişiselleştirilmiş sağlık ekosistemine sağladıkları katkı ve bu alanda keşfedilen yeniliklerin sayısı da bu doğrultuda artıyor.

Veri tabanlı yeni araç ve teknolojiler, sağlığın korunması ve tedavide daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsenmesini mümkün kılıyor. Kişiselleştirilmiş sağlık ekosisteminin ortaya çıkışını etkileyen beş trendi incelediğimizde, özellikle COVID 19’un etkileriyle dünya genelinde buna hiç olmadığı kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

Sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler, uzun süreden beri sağlık sektörünü dönüştürmede verinin kullanılmasını n öneminin ve veri kullanımı ile birlikte yeni araçların barındırdığı potansiyelin farkındaydılar. Ancak söz konusu değişime ön ayak olacak platform eksikliği yaşanıyordu. COVID 19 salgını ve neden olduğu küresel bozulma, organizasyonlara veriyi merkeze koyarak dijital olanaklar sunan iş modellerine geçiş yapmaları durumda daha esnek, çabuk ve yenilikçi olma fırsatları olduğunu gösterdi. Gerç ekt en de salgın dünyayı kalıcı bir biçimde değiştiriyor ve krizin ortaya çıkması ‘büyük bir yeniden yapılanma’ olarak değil, ‘büyük bir sıfırlama’ olarak düşünülmeli.

Global sağlık organizasyonları bakımından kriz; sarmal maliyetler, yetersiz altyapı ve sağlık hizmetlerine ilişkin sistemsel zorlukları ön plana çıkarıyor. Salgınla mücadele döneminde paydaşlarla iş birliklerinin güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin belirlenmesi önem kazanırken, aynı zamanda veri paylaşımı ve kullanımı bakımından birlikte çalışabilen sistemlerin yaratılması da gerekiyor.

Sağlık hizmetlerinde veriye dayalı kişiselleştirilmiş ekosistemin barındırdığı potansiyelin gerçekleştirilmesinde sağlık hizmeti kuruluşlarının odaklanması gereken beş temel trend bulunuyor.