Analysing saving on phone

Nakit Akış Yönetimi - Tahmini, Stres Senaryoları, İzleme & Raporlama

8 Eyl 2020
Konu Yayınlar

Kaynakları göster

COVID-19 küresel salgını devam ederken ekonomik anlamda da belirsizlik ve kırılganlık devam ediyor. İş insanları için en önemli konu; çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması olmayı sürdürüyor. Aynı zamanda şirketlerin operasyonlarının devam etmesi ve varlığını sürdürme endişeleri de devam ediyor. 

Finansal Riskler
Birçok şirket operasyonlarındaki bozulma, artan giderler ve gelirlerdeki düşüşe bağlı olarak nakit akışı ve likidite riski ile karşı karşıya. Süregelen ekonomik belirsizlikle birleşince bu risklerin bir süre daha şirketlerin hayatında olacağı görünüyor.

Nakit Kraldır
COVID-19 küresel salgını nakdin ve işletmelerde nakit akış yönetiminin önemini bir kez daha hatırlattı. Sürdürülebilirlik ve doğru kararları alma baskısı ile nakit yönetimi tekrar ön plana çıktı.

• Farklı sektörlere bakıldığında şirketlerin yaklaşık yarısında bu dönem içerisinde nakit üretiminde azalma görülürken; bu azalış büyük çoğunlukta %10’un üzerindedir

• Nakit akışındaki değişimin en büyük sebebi olarak satışlar, tahsilatlar ve döviz kurlarındaki değişimler öne çıkmaktadır

• Salgından kötü ve iyi etkilenen şirketler nakit akışı yönetimi konusunda kısa vadeli çözümlere yönelirken, az/ orta düzeyde etkilenenler daha çok uzun vadeli ve yapısal çözümlere ağırlık vermiştir