535340692

Ofise dönüş için tüm hazırlıklarınızı tamamladınız mı?

8 Haz 2020
Konu Yayınlar
Kategori COVID-19 Risk

Kaynakları göster

  • Ofise dönüş için tüm hazırlıklarınızı tamamladınız mı?

COVID-19 salgını, birçok zorluğun yanında yeni enerji, vizyon ve esneklik elde etme fırsatları ile yeni bir çağ başlattı. Krize üç aşamalı yaklaşmak, işe nasıl ve ne zaman döneceğimize çevik bir bakış açısıyla rehberlik edecektir. 

  • Şimdi: Çalışanların ve fiziki ortamın değerlendirilmesi
  • Kısa Vade: Ofise geçişin senaryo bazlı planlanması
  • Uzun Vade: Kalıcı güvenin sağlanarak üretkenliğin arttırılması
İş gücünün değerlendirilmesi
Çalışanlarınızı farklı açılardan anlayarak karar verin.

Veri toplama
• Tüm çalışanlara anket çalışması uygulanacak.
• Çalışan verileri ve organizasyonel veriler derlenecektir. 

Analiz
• Çalışanın öncelikleri, şirket öncelikleri ve organizasyonel ihtiyaçlar birlikte değerlendirilecek.
• Çalışanlar/birimler belirlenen kriterler çerçevesinde segmente edilecektir.

Değerlendirme
• Her bir segment ayrı değerlendirilecek.
• Güvenli ve sağlıklı bir şekilde ofise dönüş için öncelikli gelişim alanları belirlenecektir

Fiziki ortamın değerlendirilmesi 
Ofis, mağaza, fabrika ve tüm fiziki alanları dikkate alarak aksiyon alın.

Veri toplama
• Ziyaret yapılacak mekanlar belirlenecek.
• Değerlendirme kriterleri gerekli durumlarda özelleştirilecek.
• Değerlendirmeyi destekleyecek veriler toplanacaktır.

Saha ziyareti
• Belirlenen tüm fiziki mekanlar ziyaret edilecek.
• Ziyaret edilmesi mümkün olmayan mekanlar için de kamera, fotoğraf vb. yöntemlerle bilgilendirici görseller incelenecektir. 

Değerlendirme
• Kriterler doğrultusunda fiziki mekanlar değerlendirilecek ve gelişim alanları raporlanacaktır.

Değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ışığında iş gücünüzün ve fiziki ortamınızın COVID-19 sonrasında ofise dönüşe hazır olması için gelişim alanlarını belirleyeceğiz. • İlerleyen süreçte ofise fiziki geri dönüş ile beraber iş yapış şeklinizdeki dönüşümle yaklaşımımızın diğer iki adımını ilerletmek uzun vadeli fayda sağlamak adına önem arz etmektedir.