Entering hotel room

Otel ve Tatil Köyü Operasyonlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler

22 Haz 2020
Konu Yayınlar
Kategori FIDS

Kaynakları göster

  • Otel ve Tatil Köyü Operasyonlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler

EY Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı kadrosunda yer alan uzmanlar, kontrol edilmesi gittikçe zorlaşan otel ve tatil köyü operasyonlarını incelemekte ve etkin çözümler sunmaktadır. Mal ve hizmet tedarik süreçlerini inceleyerek riskli alanları belirlemekte ve bu risklerin yönetilebilmesi için gerekli kontrollerin uygulanmasına ilişkin öneriler geliştirmekteyiz. En önemli giderlerden biri olan personel giderleri ve diğer insan kaynakları süreçlerini inceleyerek, sektöre özgü potansiyel usulsüzlük risklerini yatırımlarınız özelinde değerlendirmekteyiz. Fiili operasyonlarınız ile sistemsel yansımalarını inceleyerek operasyonlarınızda yer alan diğer aksaklıkları tespit etmekteyiz.