Teşvik Check Up Hizmetleri

Teşvik Check Up Hizmetleri

Yerel iletişim kişisi

Serdar Altay

26 Oca 2021
Konu Yayınlar
Kategori Teşvik

Teşvik potansiyelinizi nasıl harekete geçirirsiniz? Neden teşvik? Zorluklar neler? Çalışma prensiplerimiz. Çalışma şeklimiz.    

Neden teşvik?

- Maliyet tasarrufu
- Finansman kaynağı
- Şirket kültürüne katkı
- Rekabet gücüne katkı
- Yenilikçiliğe katkı

Zorluklar neler?

- Dağınık ve farklı mevzuat
- Farklı teşvikler için farklı yükümlülükler
- Sık değişiklik ve takip zorluğu
- Kamunun sıkı takibi ve uyumsuzluk riski
- Ayrı bir departman olmaması ve ekip eksikliği

Çalışma prensiplerimiz

- Kısa sürede açıklayıcı çıktı oluşturulması
- Kısa sürede açıklayıcı çıktı oluşturulması
- Az maliyetle yüksek katkı potansiyeli
- Yönlendirici durum tespiti

Çalışma şeklimiz

1. Soru seti
Mevcut ve muhtemel faaliyet ve projelere ilişkin bilgi toplamak üzere firmaya soru seti hazırlanması ve iletilmesi

2. Eşleştirme
Toplanan bilgilerin ilgili tarihte geçerli olan mevzuata göre tüm teşvik ve destek programları ile karşılaştırılması

3. Raporlama
Firma faaliyet ve projeleri kapsamında faydalanılması muhtemel teşvik ve destek programları ile ilgili bir rapor hazırlanması

Hizmetlerimiz
• Check-up sonucu ortaya çıkan potansiyel teşviklerin elde edilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri
• Başvuru öncesi analiz ve hazırlık hizmetleri
• Alternatiflerin karşılaştırılması ve fizibilite çalışması
• Mevcut faydalanılan teşviklerin etkinlik ve mevzuata uyum açısından kontrolü
• İlgili teşvik tutarının doğru hesaplanmasına yönelik kontroller
• Eksik ya da etkin olmayan tutarların tespiti
• Periyodik (aylık, yıllık) teşvik hesaplama kontrolü ve danışmanlığı