Türkiye’de dijital bankacılık uyum gereksinimleri

Türkiye’de dijital bankacılık uyum gereksinimleri

Kaynakları göster

Dijital bankalar, bankacılık için yalnızca dijital bir kanaldan ibaret değildir, dijital kanalları olan bir bankadan temel olarak farklıdırlar. Gerçek dijital bankacılık, iş modeli, işletim modeli, teknoloji ve yetkinlikler gibi tüm unsurlarda “dijital” olmayı hedeflemektir. 

Strateji ve uygulama 

 • Dijital bankacılık stratejisinin oluşturulması
 • İş modelinin oluşturulması
 • Stratejik iş birliklerinin ve fırsatların belirlenmesi
 • Müşteri yönetim stratejisinin belirlenmesi
 • Ürün portföyü tasarımı
 • Satış ve hizmet modelinin belirlenmesi
 • Organizasyon yapısı ve gerekli yetkinliklerinbelirlenmesi
 • Faaliyet modelinin oluşturulması

Dijital/Teknoloji

 • Teknoloji altyapısının tasarlanması ve geliştirilmesi
 • Teknoloji stratejisi belirlenmesi
 • Kullanıcı deneyimi ve deneyim haritalarının hazırlanması
 • Teknoloji mimarisi tasarımı
 • Teknoloji gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Teknoloji yatırım planının oluşturulması
 • Çevik yönetişim yapısının oluşturulması
 • Proje yönetim ofisi desteği
 • Teknoloji organizasyon ve yetkinlik modeli tasarımı
 • Teknoloji entegrasyon desteği (Fintech çözümleri ile) 

Risk ve uyum

 • Kurumsal yönetim çerçevesinde ilgili yönetişim yapılarının ve politikaların oluşturulması
 • İç sistemler, dijital bankacılık süreçleri ve BT süreçlerine yönelik politika, prosedür, iş akışı, görev tanımları vb. dokümanların oluşturulması
 • 1. ve 2. seviye kontrol tasarımları
 • BT uyum gereksinimleri değerlendirmesi yapılarak uyum yol haritasının belirlenmesi
 • Dış hizmet alımı risk yönetim programının oluşturulması

Hukuk ve Vergi

 • Şirket kuruluşu ve faaliyet izni süreçlerine yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Lisans başvuru dosyasının hazırlanması ve takibi
 • Vergisel yükümlülüklere yönelik danışmanlık hizmetleri

Finansal risk yönetimi

 • Banka risk iştahının belirlenmesi ve iştaha uygun limit prosedürlerinin oluşturulması
 • Risk modelleme altyapısının kurulması ve karar ağaçlarının oluşturulması
 • Karşılık ve sermaye gereksinimlerinin hesaplanması
 • Aktif pasif yönetiminin kurgulanması
 • Regülatif raporlamaların yapılabilmesi için gerekli altyapının kurgulanması ve raporların otomasyonu

Siber güvenlik

 • Siber güvenlik stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması
 • İç ağ/dış ağ sızma testleri
 • Uygulama güvenlik ve zafiyet testi
 • Kaynak kod güvenlik değerlendirmesi

Kaynakları göster

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.