Person Top Mountain

EY Türkiye Üçüncü Taraf Kaynaklı Teknoloji ve Siber Risk Yönetimi Değerlendirme Raporu

13 Eki 2020
Konu Yayınlar

Kaynakları göster

  • Üçüncü taraf kaynaklı teknoloji ve siber risklerinizi nasıl yönetiyorsunuz?

Günümüz şartlarında, üçüncü taraf firmalar ile yapılan iş birlikleri sunduğu fırsatların yanı sıra birçok riski de beraberinde getiriyor. Bu nedenle, üçüncü taraf firma risk yönetimi, dış kaynaklı ürün/hizmet tedariki yürüten bütün organizasyonları ve sektörleri doğrudan ilgilendiriyor.

EY Türkiye olarak, derlediğimiz bu raporun üçüncü taraf firma risk yönetiminin Türkiye ve dünyadaki uygulamaları, üçüncü taraf kaynaklı riskleri ve bunlara ilişkin geliştirilen önerileri, teknoloji ve siber riskler odağından detaylandırmayı hedefleyerek bu alanda kılavuzluk etmesini amaçlıyoruz.

Takip eden sayfalarda, öncelikle üçüncü taraf firma risk yönetimi alanında öne çıkan terminolojiyi açıklayarak üçüncü taraf firmalarla ilişkili öne çıkan riskleri ele alacak, ardından söz konusu üçüncü taraf firmalara duyulan ihtiyaçları detaylandırarak ilgili düzenlemeler, siber güvenlik ve veri güvenliği perspektifleri kapsamında bilgiler paylaştık. Sonrasında, üçüncü taraf firma risk yönetimi alanında gözlemlenen iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak alınan önlemlerden bahsettik ve bulut bilişim konusunu detaylandırdık.