Businessman checking stock market data.

Yeni BDDK Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemleri Düzenlemeleri ile ne ölçüde uyumlusunuz?

6 Nisan 2019 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin BS Denetimine İlişkin Tebliğ

• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ 6 Nisan 2019 tarihli 30737 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

• Tebliğ yayımlanma tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’e EY yaklaşımı 

  • İşlem bilgilerinin gizliliği
  • Dış hizmet alımı ve yönetimi
  • Bilgi varlıklarının yönetimi
  • Bilgi sistemleri süreklilik planı
  • Denetim izlerinin oluşturulması
  • Bilgi sistemleri yönetimi / Risk yönetimi
  • Yetkilendirme ve erişim kontrolü
  • Kimlik doğrulama
  • İnternet hizmetleri/BS sınırlamaları