Businessman checking stock market data.

Yeni BDDK Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemleri Düzenlemeleri ile ne ölçüde uyumlusunuz?

Kaynakları göster

 • Yeni BDDK Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemleri Düzenlemeleri ile ne ölçüde uyumlusunuz?

  İndir 178 KB

6 Nisan 2019 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin BS Denetimine İlişkin Tebliğ

• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ 6 Nisan 2019 tarihli 30737 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

• Tebliğ yayımlanma tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’e EY yaklaşımı 

 • İşlem bilgilerinin gizliliği
 • Dış hizmet alımı ve yönetimi
 • Bilgi varlıklarının yönetimi
 • Bilgi sistemleri süreklilik planı
 • Denetim izlerinin oluşturulması
 • Bilgi sistemleri yönetimi / Risk yönetimi
 • Yetkilendirme ve erişim kontrolü
 • Kimlik doğrulama
 • İnternet hizmetleri/BS sınırlamaları