Man using digital tablet in dark server room

Yeni dönemde teknoloji ve siber risklere odaklanmak

4 Ağu 2020
Konu Yayınlar

Kaynakları göster

  • Otel ve Tatil Köyü Operasyonlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler

Salgının insan yaşamı üzerine olan etkileri ilgili uluslararası organizasyonlar ile devletimiz kurum ve kuruluşları tarafından yakından takip edilmekte ve gerekli yönlendirmeler kamuoyuna yapılmaktadır. 

Normalleşme adını verdiğimiz, salgının etkilerinin muhasebesinin yapıldığı ve kısa, orta ve uzun vadede hayatımızda geçici ya da kalıcı nasıl değişikliklere yol açacağının değerlendirildiği bu aşamada sürdürülebilirlik en öne çıkan kavram gibi görünmektedir.

İçinden geçtiğimiz dönem başta insan hayatı olmak üzere yaşama dair birçok kritik unsurun muhafaza edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi açısından her zaman  karşılaşılabilecek bir vaka değildir. Bununla birlikte risk yönetimi açısından ele alınması gereken bir durum olarak nitelendirilebilir. Bu vaka umarız kısa sürede ortadan kalktığında iş dünyası açısından yeni bir döneme girileceği üzerinde mutabık kalınmış bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yeni dönemin özellikleri aşağıdaki şekilde tezahür edebilir:

• İnsan sağlığı ve refahı ile iş dünyasındaki yavaşlama ve talep azalmasının etkilerinin aynı anda değerlendirilebileceği bir el kitabı bulunmamaktadır. Mevcut Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımları ve İş Sürekliliği planları bu durumu yönetmek için yeterli olmayabilir.

• Hedeflenecek kilometre taşları eskisi kadar keskin olmayabilir; projeler için uzun hazırlık, planlama, ihale ve yürütme süreçleri yerini daha hızlı çözümlere bırakacaktır.

• Her gün hem insanlık hem de iş dünyası için yeni bir başlangıç olarak tanımlanabilir. Paydaşlar, Yönetim Kurulu, düzenleyiciler, çalışanlar ve kamuoyu için yönlendirmeler günlük ve hareket halindeyken oluşturulur.

• Yeni risk alanları daha hızlı ortaya çıkıp çok çevik şekilde aksiyon almayı gerektirir. Yasal düzenlemelere uyum hiç olmadığı kadar önemlidir.

• Uzaktan çalışma ve mobil işgücünün nihayet kelime anlamını bulması sonucu buna göre şekillenecek iş yapış şekillerinde teknoloji ve siber dünyaya ait riskler öncelikli konular arasındadır.

Bu çerçevede EY olarak karşımıza çıkacak ve kalıcı değişiklikler getirecek bu yeni döneme hazırlık anlamında yaklaşım üretme çabalarımızdan biri olarak "Yeni dönemde teknoloji ve siber risklere odaklanmak" başlıklı bu paketi dikkatinize sunmaktan memnuniyet duyarız.