Forensic response to a data breach

Yeni GİB Bilgi Sistemleri düzenlemeleri ile ne ölçüde uyumlusunuz?

27 Tem 2020
Konu Yayınlar

Kaynakları göster

 • Yeni GİB Bilgi Sistemleri düzenlemeleri ile ne ölçüde uyumlusunuz?

  İndir 235 KB

19 Kasım 2019 E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu

• E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Kasım 2019 tarihinde ilk yayım olarak yayımlanmıştır.

• Kurumlara, kılavuzun yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilk denetimlerini yaptırmak için 31/12/2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

Kılavuza EY yaklaşımı 

 • Bilgi sistemleri yönetimi/Risk yönetimi
 • Bilgi güvenliği yönetimi
 • Yetkilendirme ve erişim kontrolü
 • Denetim izlerinin oluşturulması
 • Kimlik doğrulama
 • İşlem bilgilerinin gizliliği
 • Dış hizmet alımı ve yönetimi
 • Bilgi varlıklarının yönetimi
 • Bilgi sistemleri süreklilik planı
 • İnternet hizmetleri/BS sınırlamaları