10 dakika okuma süresi 3 Haz 2019
Young woman using smartphone in downtown

Sekiz başlıkta yükselişlerine devam eden FinTech benimsenme oranları

10 dakika okuma süresi 3 Haz 2019

Kaynakları göster

 • EY global FinTech adoption index 2019 (pdf)

Fintech'e katılımla tüketici ve KOBİ'lerin artan farkındalığı, benimsenme oranlarında somut büyümeyi teşvik ediyor.

Finansal teknoloji (veya 'FinTech'), son birkaç yılda önemli bir büyüme kaydetti. Bir zamanlar finans yönetiminin karmaşık bir yolu olarak kabul edilen FinTech; online bankacılık ve mobil cihazları önceliklendiren platformların yükselmesiyle birlikte, şimdi küresel olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Bu yıl, iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz EY FinTech benimsenme trendleri anketlerimizin üçüncüsünde, ankete katılan 27.000 tüketicinin (27 küresel pazar içinden) %96'sı en azından bir FinTech transfer veya ödeme hizmetinden haberdar olduğunu ve %75'i bunlardan en azından birini kullandığını bildirdi. Anket ayrıca; KOBİ pazarında temel bankacılık ve ödemeler, finansal yönetim, finansman ve sigorta kategorilerindeki büyümeyi de tespit etti.

FinTech'in artan benimsenmesi ve etkisi hakkında daha fazla bilgi için, raporun araştırma ve metodolojisinin tamamına göz atın. (İngilizce)

Bu tür uyarlamaların gittikçe artan etkisiyle, olgunlaşan FinTech rakipleri artık sadece kendi işlerinde kazanmakla kalmıyor; aynı zamanda eski ve finansal olmayan organizasyonların, kendi FinTech ürün ve hizmetlerini geliştirmeleri konusunda onları aktif olarak yönlendiriyor. Bazı zorlukların henüz üstesinden gelinememiş olsa da, FinTech alanındaki büyümenin istikrarlı bir şekilde devam ettiği göze çarpıyor. 

(Chapter breaker)
1

Bölüm 1

Tüketici FinTech'i, kritik bir eşiğe ulaştı

Bulgular, tüketici segmentinin FinTech teklifleriyle çok daha ilgilendiğini ortaya koyuyor.

Üçüncü FinTech Uyarlama Endeksimiz, FinTech'in küresel tüketiciler arasındaki büyümesine ilişkin sekiz temel bilgiyi ortaya çıkardı.

1. FinTech küresel olarak yaygınlaştı 

Yaygınlık

%64

Küresel tüketicilerin arasında FinTech'i benimseyenlerin oranı.

Küresel FinTech uyarlamasının %64'e ulaşmasıyla, FinTech'in anket yapılan tüm pazarlarda açıkça yaygınlaştığı görülüyor (Şekil 1). 2015 ve 2017 yıllarında yapılan önceki anketlerdeki benimseme oranları ile karşılaştırıldığında bu rakam, son beş yılda tutarlı bir büyüme eğrisi olduğunu gösteriyor. Bu dönemde incelenen altı pazarda benimsenme oranları 2015'te %16'dan, 2017'de %31'e, 2019'da ise %60'a yükseldi. Bu, her iki yılda bir neredeyse %100 artış anlamına geliyor.  

ey-consumer-fintech-adoption-across-27-markets

2. Tüketici farkındalığı tüm zamanların en yüksek seviyesinde 

Farkındalık

%96

Tüketicilerin arasında FinTech para transferi ve ödeme hizmetlerinden haberdar olanların orası.

Küresel tüketicilerin sadece %4'ü, FinTech para transferi ve ödeme hizmetlerinden habersiz olduklarını bildirdi. Bazı pazarlarda bu rakam daha da düşüktü: Hem Hindistan hem de Rusya'da katılımcıların sadece %0,5'i bu tür hizmetlerden habersiz olduklarını söyledi.

Çarpıcı bir şekilde, bu farkındalık düzeyi tüm hizmet kategorilerinde aynı değildi. Örneğin; katılımcıların %29'u bütçeleme ve finansal planlama hizmetlerinden habersizdi. Yine de sektörün bütünsel farkındalığı hala yüksek. 

3. Çin'in önderliğinde FinTech, günümüzde tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılıyor

FinTech'in kurulması

%75

Tüketicilerin arasında bir FinTech para transferi ya da ödeme hizmeti kullananların oranı.

FinTech hizmetleri artık küresel olarak tüketiciler tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyorken, FinTech'lerin tanınmış finansal hizmet sağlayıcısı haline geldiği açık. Tüketicilerin yaklaşık dörtte üçünün en çok kullandığı hizmetler; para transferi ve ödemelerdi. Kullanım %95 ile özellikle Çin'de yaygındı. Sık kullanılan diğer hizmetler arasında; tasarruflar ve yatırımlar, bütçeleme ve finansal planlama, sigorta ve borçlanma hizmetleri sayılabilir. 

Rakamlar, belirli segmentlerde büyüme için hala yer olduğunu gösteriyor. Örneğin; tasarruf ve yatırım hizmetlerinin benimsenmesi kadınlar arasında sadece %27 iken, erkeklerde %40.

4. Konsolide platformların avantajı

Tek duraklı hizmet anlayışı

%60

Tüketicilerin arasında tek bir platform üzerinden hizmetlere erişmeyi tercih edenlerin oranı.

Tüketicilerin, finansal araçlara tek bir uygulama veya online portal üzerinden ulaşmak istediği anlaşılıyor; benimseyenlerin %60'ı bunun tercih edildiğini gösteriyor. Bununla birlikte, önce teknoloji ilkesi her zaman tüketiciler tarafından tercih edilmiyor. Müşteri hizmetleri söz konusu olduğunda; dünya çapında FinTech uygulayıcılarının sadece %27'si, bankalarıyla yüz yüze görüşmek gibi geleneksel yöntemler yerine, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmayı tercih edeceklerini söyledi.

Bu nedenle FinTech'ler, merkezileştirme platformları ve pazar yerlerinin teknoloji yoluyla benimsenmesine güç verip teşvik ederken; kurum içi gelişimden istifade eden bankalarla ortaklık ve satın almalardan faydalanabilirler ve her iki işbirliği ile de daha iyi bir müşteri deneyimi sağlanabilir. 

5. Maliyet en önemli husus olmaya devam ediyor

Rekabet avantajı

%27

Tüketiciler arasında rekabetçi oranların en yüksek öncelikleri olduğunu belirtenlerin oranı.

Tarihsel olarak FinTech'i benimseyenler için temel cazibe, bir FinTech hesabı oluşturmanın göreceli kolaylığıydı. Örneğin; 2017'de tüketicilerin sadece %13'ü cazip oranların bir öncelik olduğunu söylerken, %30'u kolayca hesap açabilmenin daha önemli olduğunu belirtti.

Bu yılki rakamlara göre, öncelikler artık değişti. Tüketicilerin %20'si hesap açma kolaylığının daha önemli olduğunu belirtirken, %27'si ise ücretler ve oranların daha fazla ilgilerini çektiğini söyledi. Bu sonuç; FinTech'in artık daha düşük maliyetlerin ve uyumlu bir müşteri deneyiminin standart olarak beklendiği, olgun bir pazar olduğunu düşündürüyor. 

6. Memura karşı güven yüksek

Memur avantajı

%33

Tüketicilerin arasında yeni bir hizmeti değerlendirirken, yeni bir finansal kuruluşa yönelenlerin oranı.

Tüketiciler hala bankalarına veya sigortacılarına güveniyor: 2019 yılında, FinTech'i benimsemeyenlerin %22'si, geleneksel finansal sağlayıcılarıyla kalma kararlarının, FinTech'lerden daha fazla güven verdiğini düşündükleri için olduğunu ifade etti.  

Benimsemedeki yavaşlık, tamamen güven eksikliğine bağlı olmayabilir. Bu durum, herhangi bir yenilik benimseme sürecinin tipik bir örneği olabilir. 2017 Endeksimizde veya 'Rogers'ın İnovasyon Eğrisi' olarak bilinen bölümde bahsedildiği gibi; bir benimseme süreci popülasyon içersinde beş sıralı gruba yayılır:

 • Cesur öncüler: En yeni fikirleri arayan kişiler
 • Erken benimseyenler: Fikir liderleri olarak daha geniş kitlelere hitap eden kişiler
 • Erken çoğunluk: Değişimi ortalamadan daha hızlı kabul eden bireyler
 • Geç çoğunluk: Ortalamadan daha şüpheci olan, ancak bir inovasyonu çoğunluk benimsemişse kullanmaya istekli bireyler
 • Geride kalanlar: Kesinlikle gerekli olana kadar geleneksel yollardan vazgeçmek istemeyen bireyler

7. Finansal olmayan oyuncular yükselişte

Alternatif aramak

%68

Tüketiciler arasında finansal olmayan bir şirketin finansal teklifini değerlendirmeye istekli olanların oranı.

Bir zamanlar FinTech pazarı, yalnızca görevdekilerden ve meydan okuyanlardan oluşuyordu. Günümüzde her ikisi de, perakendeciler ve teknoloji platformları gibi finansal olmayan hizmet kuruluşlarına karşı rekabet ediyor. Ankete göre, tüketicilerin %68'i finansal olmayan bir hizmet şirketi tarafından sunulan bir finansal hizmetler ürününü değerlendirmeye istekli. 

Özellikle hizmet sağlayıcı olarak en çok perakendecilere (%45) ve telekomünikasyon firmalarına (%44) açıklar. Ek olarak; çoğu, sadece dijital bankacılık ve çok kanallı e-cüzdanlar gibi para transferi ve ödemeler için FinTech hizmetlerini kullanmaya istekli. Bu, perakendeciler gibi finansal olmayan oyuncuların sadece teknolojik dönüşümler yapmakla kalmayıp; aynı zamanda bütünsel çözümler sunmak için, önceki ilişkilere dayanarak kusursuz bir müşteri deneyimi sağlayabildiğini ortaya koyabilir. Bir müşterinin perspektifinden değerlendirirsek; alışveriş yapılan yerde neden para da yatırılmasın? Özellikle her ikisi de online ise?

8. FinTech'i benimseyenler, veri paylaşmak konusunda daha istekli

Veri paylaşımı

%48

Benimseyenlerin arasında banka bilgilerini paylaşmakta istekli olanların oranı.

FinTech'i benimseyenlerin %48'i, banka verilerini daha iyi teklifler karşılığında diğer kuruluşlarla paylaşmak istiyor. Verilerin kolay taşınabilirliğine bağlı olan FinTech çözümleri ile sağlayıcılar, bu eğilimi olumlu yönde değerlendirecektir.

Buna ek olarak, FinTech'i benimseyenlerin %46'sı, hizmet sağlayıcıları daha iyi fırsatlara erişimi mümkün kılacaksa, veri paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını belirttiler. Benimseyenlerin %38'i, diğer geleneksel finansal kurumlarla veri paylaşmaya istekli olduklarını; %31'i FinTech'in rakipleriyle, %23'ü ise finansal olmayan hizmet şirketleriyle veri paylaşabileceğini belirtti. Duyarlılık pazardan pazara kısmen farklılık gösteriyor. Örneğin; Çinli tüketiciler, FinTech'in rakipleriyle diğer finans şirketlerinden daha fazla veri paylaşmak istiyor.

(Chapter breaker)
2

Bölüm 2

KOBİ'ler FinTech'in potansiyeli için ısınıyor

Trendler, KOBİ pazarında artan FinTech hizmetlerinin etkisini gösteriyor.

FinTech hizmetlerinin büyüme hikayesi, tüketici sektörünün ötesine uzanıyor. EY ekipleri, FinTech'in benimsenmesi konusundaki iş perspektifini daha iyi anlamak için, beş ülke (Çin, ABD, İngiltere, Güney Afrika ve Meksika); 1000 KOBİ'deki kilit karar vericileri araştırdı. 

FinTech'i kullanmaya başlayan KOBİ'ler

Anket, KOBİ'lerin küresel olarak önemli FinTech kullanıcıları olduklarını, dört katılımcıdan birinin anahtar kategorilerin her birinde FinTech tarafından sağlanan bir hizmeti kullandığını ortaya koydu: Bankacılık ve ödemeler, finansal yönetim, finansman ve sigorta (Şekil 2).

Bu; KOBİ'lerin FinTech ürün ve hizmetlerini, finansal yönetimin önemli bir parçası olarak kullandığını gösteriyor. Tüketici pazarında olduğu gibi, ankete katılanların %61'inin bu eğilimi gösterdiği düşünülürse, yine özellikle Çin'in bu konuda öne çıktığı söylenebilir. 

FinTech'in KOBİ'ler arasında benimsenmesini sağlayan ilk altı faktör:

 1. İşlev ve özellik çeşitliliği
 2. 7/24 hizmet erişimi
 3. Kurulum ve düzenleme kolaylığı
 4. Oranlar ve ücretler
 5. Günlük operasyonlar ve altyapı ile uyumluluk
 6. Tedarik ekibine ve itibarına güven

Kullanılabilir en popüler FinTech hizmeti, kullanıcıların %56'sının tercihiyle bankacılık ve ödemeler kategorisi oldu. Çin; KOBİ'lerin %92'sinin FinTech bankacılık ve ödeme hizmetlerini kullandıklarını belirtmesiyle, önemli bir uç değer olarak tekrardan öne çıktı.

ey-sme-fintech-adoption-across-5-markets

KOBİ FinTech tercihleri ve öncelikleri

Bir başka önemli eğilim de, FinTech ekosistemine katılan KOBİ'lerin sayısındaki artış. Bu ekosistemler; rakipler, finansal görevliler ve finansal olmayan kurumlar tarafından sunulan çeşitli ürün ve hizmetleri entegre ediyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, FinTech eko-sistem çözümlerini benimseyenler, sorunlara "önce teknoloji" yaklaşımıyla yaklaşan kişilerdi. Benimseyenlerin %93'ü; yeni düzenlemelerle karşılaşmak da dahil olmak üzere, mümkün olan her yerde "önce teknoloji" çözümü bulmayı tercih ediyor. 

FinTech'i benimseyen KOBİ'lerin de yine, yeni hizmetleri dikkatli bir şekilde değerlendirmesi kuvvetle muhtemeldi. Örneğin; benimseyen KOBİ'lerin %98'i en uygun seçenekleri kullandıklarından emin olmak için teknolojilerini düzenli olarak gözden geçirdiklerini belirtti. Ek olarak, benimseyenlerin servis sağlayıcılarını değiştirirken; iş danışmanları, hükümet yetkilileri, profesyonel ve endüstriyel bağlantılar gibi pek çok kaynaktan tavsiye alma olasılıkları daha muhtemel.

Tüketicilere kıyasla KOBİ'ler, FinTech şirketleriyle diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının üstünde ve ötesinde verilerini paylaşmaya daha istekliydi. Benimseyen KOBİ'lerin %89'u FinTech şirketleriyle, %70'i diğer finansal hizmet şirketleriyle, %63'ü ise finansal olmayan hizmet şirketleriyle verilerini paylaşmaya istekli olduklarını belirtti.

FinTech'in geleceği

Bu bulgular gösteriyor ki; FinTech ürün ve hizmetleri için tüketici ve KOBİ'ye aşinalık artışı, cazip oranlar ve yeni bir hesaba taşınabilirlik kolaylığının artışı dahil olmak üzere çeşitli faktörler, FinTech uzamını ileriye götürüyor.

Ancak, iş piyasasındaki benimsemenin de artışıyla; FinTech firmaları, yerleşikler ve finansal olmayan kuruluşlar için, FinTech'in bozulma dalgasını ele geçirme fırsatı gittikçe arıyor. Tüketiciler ve iş dünyasının FinTech kavramına duyduğu güvenin artmasıyla birlikte; sektördeki büyüme hayal kırıklığına uğratma belirtisi göstermiyor.

FinTech'in artan benimsenmesi ve etkisi hakkında daha fazla bilgi için,  raporunaraştırma ve metodolojisinin tamamına göz atın.

Aşağıdaki EY üyeleri 2019 Fintech Benimseme Endeksine katkıda bulundu: Matt Hatch, Amerika FinTech Lideri (San Francisco); Tom Bull, İngiltere FinTech Lideri ve FinTech Benimseme Endeksi Lideri (Londra); Sharon Chen, FinTech Benimseme Endeksi Baş Yazarı (Londra); Doina Chiselita, FinTech Benimseme Endeksi Ortak Yazarı (Londra).

Özet

İlk EY FinTech Benimseme Endeksi'nin 2015'te yayınlanmasından bu yana benimsenme; %16'dan, 2017'de %33'e ve 2019'da %64'e yükseldi. Bu yılki Endeks, FinTech rakiplerinin küresel erişimlerini olgunlaştırdıklarını ve genişlettiklerini; görevlilerin kendi güvenilir FinTech teklifleriyle yanıt verdiğini ve ekosistemlerin sektördeki birden fazla oyuncuyu birbirine bağlamak için zenginleştiğini ortaya koydu.