3 dakika okuma süresi 26 Haz 2019
Diabetic woman preparing run

Tedarik zinciri, her alanda sağlık hizmetlerinin nasıl bel kemiği olabilir?

3 dakika okuma süresi 26 Haz 2019
İlgili konu başlığı Sağlık Yaşam Bilimleri

Kaynakları göster

 • Health supply chain of the future (pdf)

  İndir 917 KB

Geleceğin sağlık ekosistemi, yaşam boyu sağlık arayışında olan bireylerin etrafında şekillenecek. Sağlık hizmeti; hasta her nerede olursa olsun, ne zaman ihtiyaç duyarsa duysun o zaman ulaştırılacak.

Sağlık sektörü, mal ve hizmetlerin iletilmesinde ciddi bir değişime tanıklık ediyor. Bu değişim bir yönüyle, olaya dayalı hasta bakımından uzaklaşılması nedeniyle ortaya çıkıyor. Diğer yandan; sağlık tüketicilerinin, sağlıklı yaşam ve hastalıktan korunmaya odaklanması ile; daha rahat, daha esnek ve 'her zaman ve her yerde' talep edilebilen sağlık bakımı beklentilerinin doğmasından kaynaklanıyor.

Bu yeni teslimat modeli talebini karşılamak için, sağlık harici sektörlerin de sağlık alanına girdiği ve sektörü yeniden şekillendirdiği görülüyor. Sektörler ve endüstriler arası (çoğunlukla sağlık hizmeti faaliyeti göstermek için bir araya gelme olasılığı düşük olan) şirketlerin yaptığı yeni satın alımlar, birleşmeler ve ortaklıkların haftalık duyuruları yapılıyor.

Bu taleplerin tümü; sağlık tedarik zinciri ve lojistik şirketleri için, etkili ve çoğunlukla da olumlu değişikliklere neden oluyor. Yeni teslimat taleplerini karşılamak ve geleneksel olmayan şirketlerin birbirleriyle bağlantı kurma şekillerini çözmek, tedarik zincirinin ve lojistik şirketlerinin hastalara sağlık hizmeti sunmadaki rolünün de önemini arttırıyor.

Tedarik zinciri ile lojistiğin önde gelen şirketleri; tüm paydaşları (klinik uzmanları, ilaç ve biyo-teknoloji ortakları, laboratuvar şirketleri, sağlık hizmeti alıcıları, teknoloji ve veri analitiği şirketleri ve elbette sağlık ve sağlık tüketicilerini) kapsayan, uçtan uca ve çok modelli dağıtım ağları oluşturuyor.

Tedarik zincirinin parçası olan şirketlerin aklında tutması gereken üç kilit nokta var:

1. Her yere kişiselleştirilmiş ve hızlı bakım ulaştıran tedarik zinciri şirketleri, sağlık merkezli olmayan bir vizyonun temel bir parçasıdır. Tüketicinin ürünler ve teklifler girdabının merkezinde olduğu ve hasta bakımının bir teslimat kadar yakın olduğu günümüzde; teslimatın ve lojistiğin artması, çevrimiçi perakendenin ezici üstünlüğü ile rekabet etmenin tek yolu olabilir.

 • Hastaya fiziksel olarak nerede olursa olsun bakım sağlanabileceği için, günümüzde sağlık daha 'çevrimiçi' diyebiliriz. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için bakım platformları oluşturuluyor. Sağlık hizmetlerinin büyümesini sağlamak için, hastaların; kellik, ereksiyon problemi, doğum kontrolü veya benzer konularda doğrudan bilgisayarlarından ve telefonlarından acil olmayan ilaçlar sipariş etmelerine izin veren yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Buna paralel olarak, ilaç dağıtımında yeni modellerin de ortaya çıktığı görülüyor. Şirketler; ilaç tedarik zinciri aracılarını ortadan kaldırarak, ilaçları doğrudan hastalara vermeyi tercih ediyor ve reçete yazmayı basitleştirerek doktor ziyaretlerini azaltıyorlar. 
 • Hastalar; sağlık hizmetlerinde aynı gün teslimat ve talep anında erişim imkanını, tıpkı medya ve perakendede tecrübe ettikleri şekilde istiyorlar. Daha esnek ve doğrudan tüketiciye teslimatı sağlayan yenilikçi çözümleri sayesinde, tedarik zinciri organizasyonları; hızlı hasta bakım teslimatının cevabı olabilir. 
 • Tüketiciler, kişiselleştirilmiş sağlık ürünü ve bireysel sağlık hizmeti talep ediyor ve sektör de buna yanıt veriyor. Sağlık ve yaşam bilimi kuruluşları; bireylerin davranışlarını neyin harekete geçirdiğini, katılım şekillerinin nasıl farklılık gösterdiğini ve risk ile belirsizlik toleransının çeşitli iletişimleri nasıl etkilediğini anlamak için, araştırma çalışmalarına yatırım yapıyorlar. Örneğin; şirketler doğrudan tüketicilere uygun fiyatlı DNA dizilimi sunmanın yollarını araştırıyor, bir dizi hastalık için hastanın akıbetini büyük ölçüde değiştiren ve tam anlamıyla birey odaklı gözlemler içeren kişiselleştirilmiş bir tedaviye kapı açıyor.

2. Tahmine dayalı analitikler ve bağlamsal olarak yerinde öngörüler içeren veriler, tedarik zinciri sürecini düzene sokma yolunda kilit rol oynuyor. Tedarik zinciri şirketleri; tüketici odaklı, merkezi olmayan ve veriyle yürütülen bir geleceği diğer sektörlerdeki rakiplerinden daha hızlı geliştirebilir ve bugünün dünyasında, kendilerini tam anlamıyla verimli kılacak çevik bir strateji üretirlerse başarıyı yakalarlar.

 • Tedarik zincirine dahil olan tarafların amac;ı zaman kaybı yaşamadan tam zamanında takip ve izleme yaparak, denetlenebilir bir veriye sahip olmaktır. Bu; gelen taleplere cevap verebilmek adına, değere dayalı herhangi bir ölçüm modeli için gereklidir. Bu amaçlara ulaşmak için, tedarik zinciri şirketlerinin; sağlayıcılar, ilaç şirketleri ve hizmet alıcıları ile güçlü ilişkiler içerisinde olması gerekiyor. 
 • Veriler, gelecekteki bu büyümenin arkasındaki güç olacak. Sağlık hizmetleri deneyimini, ağ ve platform yetenekleriyle harmanlamak; geleneksel ve geleneksel olmayan aktörler arasında ciddi bir iş birliği olduğunu gösteriyor. Aslında; sağlığı etkileyen akımların çoğu tıbbi uygulamalar dışında gerçekleşiyor. Sağlık tüketicileri için gerçek değer; mobil bağlantı, ucuz bulut depolama, giyilebilir ve dayanıklı çevre sensörleri ve taşınabilir tıbbi cihazların sağladığı klinik ve klinik olmayan verilerin (yaşam tarzı, çevre, genetik vb.) bütünleştirilmesinden elde edilecek. Zaten halihazırda, tedarik zincirinde zettabaytlarca bilgi toplanıyor ve her gün 750 katrilyon bayt sağlık verisi üretiliyor.
 • Çok fazla yeni veri türünün ortaya çıkması, tedarik zinciri kuruluşlarına; müşterilerini karmaşadan kurtarmaları için bir fırsat veriyor. Tedarik zinciriyle çalışan bilgi otobanı; ilaç üreticileri, tedarikçiler ve hizmet alıcılarını içeren sağlık paydaşları için, paha biçilemez bir değere sahip hale gelecek. Bu verilerin gücünden yararlanan tedarik zinciri sektörü, güçlendirilmiş hasta-tüketici profili üzerinden kendini yeniden şekillendirebilecek. Robotik süreç otomasyonu; blok zinciri ve üç boyutlu baskı ile birlikte, hastanın sağlık ve lojistik gereksinimleriyle ilgili bütünsel bir görünüm sağlayan öngörücü analitik ve algoritmalar, çözümün önemli bileşenleri olacak.

Tedarik zinciri güvenli ve verimli olmalı. Sağlık sektörü tedarik zincirinde verilerin çoğalması ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla, şirketlerin siber güvenlik riskini belirlemek için hazırlıklı olması gerekiyor. Zaman içerisinde daha fazla sensör ve cihaz, sağlıklı yaşam platformlarına bağlandığında, savunmasız giriş noktalarının sayısı da artacak.

 • Veri güvenliğinin önemi, yeni bir seviyeye yükselecek. Siber saldırıları kritik bir iş riski olarak görmek, uygun güvenlik ve gizlilik politikalarını uygulamak; hem hedefli hem de hedefsiz saldırıları önleyebilir. İş modelleri sağlık lojistiği alanında geliştikçe, tedarik zinciri ve lojistik şirketlerinin hem mevcut operasyonları güvence altına almak hem de yeni risklerden korunmak için sağlam bir önlem ve siber güvenlik planı geliştirmeye odaklanmaları gerekecek.
 • Bağlanabilirlik bu sürecin anahtarı niteliğinde. Tüketiciler her zamankinden daha fazla bağlanma eğilimi gösteriyor ve 'Nesnelerin İnterneti' sağlık konusunda da önemli hale geliyor. Tüketicilere ve sağlık şirketlerine eyleme geçirilebilir bilgiler sunma amacı ile yeni teknolojilerin imkan sağladığı verileri toplama, birleştirme ve analiz etme yeteneği; sağlık platformu stratejilerinin en önemli bileşenleri haline geliyor.
 • Verimli ve etkili olmak için veriler hayati önem arz ediyor. Lojistik şirketleri, sadece doğru ürünü doğru zamanda, doğru dozda ve doğru yoldan vermekle kalmamalı; aynı zamanda bu ürünleri izlemeli, işlemeli ve kanıtlamalılar. Tedarik zinciri gönderileri, kullanım ve iadeler, talepler ve klinik sonuçları hakkında ayrıntılı verilerin elde edilip, analiz edilmesi ürünün etkinliği hakkında gerçek anlamda bir kanıt sunuyor. Bu durum; envanter ve teslimatın daha sıkı kontrol edilmesi, taşıma sırasında kontrolün optimize edilmesi ve dağıtım zinciri boyunca şeffaflığın sağlanması anlamına geliyor.

Özet

Hızla yaklaşan bir gelecekte, tedarik zinciri ve lojistik şirketleri; 'her zaman ve her yerde' anlayışı ile sağlık hizmetlerinin bel kemiği ve bilgi tabanlı sinir sistemi olarak ortaya çıkacak.

Verileri gözlemleyen lojistik şirketleri; daha düşük maliyetle daha iyi güvenlik, kalite ve sonuçlar sağlayan, daha inandırıcı hasta deneyimleri oluşturmak için; klinik uzmanları, biyo-teknoloji uzmanları, tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi ürün şirketleri ve hizmet alıcıları ile işbirliği yapacaklar.